Úvod

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,
vzhledem ke změnám ve struktuře Elektronické žákovské knížce použijte tradiční cesty přes naše webové stránky – tedy můžete použít odkaz v zelené liště vlevo nebo vpravo nahože tzv. „rychlý odkaz“. Pokud máte odkaz na původní verzi uloženou v oblíbených záložkách, je třeba jej vymazat a nahradit novou adresou, kterou získáte kliknutím na odkaz na naší webové stránce, jelikož tento odkaz již nefunguje.

Mgr. Jiří Mejda

Výstava drobného zvířectva

V pátek 2. listopadu jsme navštívili chovatelský areál ve Štítarech, kde probíhala Okresní výstava exotického ptactva, drůbeže, králíků a holubů. Žáci si se zájmem prohlédli vystavená zvířata, měli možnost pozorovat jejich odborné posuzování a obdivovali, kolik různých druhů bylo možné vidět. Mnozí s nadšením ukazovali spolužákům, jaké mazlíčky mají sami doma, a další se nechali inspirovat pro další chov. Při odchodu jsme ještě byli obdarováni zajímavými chovatelskými časopisy, které využijeme nejen při hodinách přírodovědy.

   

za V. A Mgr. Klára Herelová

Návštěva HZS

24. 10. a 8. 11. 2018 navštívily třídy 4.A a 4.B HZS Kolín. Děti zaujal program v interaktivní učebně a ještě více byly nadšeny návštěvou a ukázkami hasičské techniky v garáži. Při výkladu si mohly vyzkoušet, s jakou technikou hasiči pracují a samy se přesvědčit, jak je práce hasiče náročná.

Mgr. J. Vítová a Mgr. H. Králová – učitelky 4. A a 4. B ZŠ Bezručova Kolín