Úvod

UltimateEnglishEvent 2019

Minulý rok si naše třetí a čtvrté ročníky užily projektový den „My Town“, kdy si žáci prohlédli CEROP, nechali se provést radnicí s komentářem od pana starosty a navštívili konferenční prostor v penzionu Pod věží, kde proběhla výuka na dané téma a kde si účastníci mohli objednat občerstvení v angličtině.

Letos jsme pro naše žáky připravili týmovku. Na dvě celá dopoledne ožilo Centrální dětské hřiště. Stalo se dalším britským ostrovem. Žáci všech třetích a čtvrtých ročníků vyrazili spolu se svými učitelkami angličtiny a třídními učitelkami za dobrodružstvím plnění úkolů v angličtině na čerstvém vzduchu. Losem byly určeny týmy po třech, které si hravou formou zopakovaly učivo ročníku a možná se naučily i pár nových slovíček. Na programu bylo pexeso, memorování, frázování, ale i v angličtině instruované tančení a dokonce rozhovor s rodilým mluvčím na téma cestování a prázdniny. Všech padesát osm týmů se úkolů zhostilo s velkým odhodláním a nadšením. Každý aktivní žák sklidil úspěch a byl odměněn pochvalou, medailí a diplomem.

Tímto děkujeme vedení školy za podporu tohoto projektu. Děkujeme především všem třídním učitelkám a asistentkám tříd, které projekt podpořily svou účastí. Děkujeme kolegyním, které pomohly s výrobou keramických medailí. Děkujeme školníkům a Štrůdelníku, kteří jistili technické zázemí. V neposlední řadě patří náš dík jazykové škole Levl, která se svým rodilým mluvčím připravila a provozovala jedno ze soutěžních stanovišť.

Prázdniny mohou přijít. We are ready!

YourEnglishTeachers – Šmejkalová, Nedellec, Pohořelcová

Jogínek – cvičení

Slavíme Mezinárodní den jógy a loučíme se se školním rokem

V předvečer Mezinárodního dne jógy si děti z kroužku Jogínek pozvaly své příbuzné, známé a všechny, kdo měli chuť si zacvičit na poslední „otevřenou“ hodinu jógy v tomto školním roce. V pěkném počtu dorazili sourozenci, maminky i tatínkové a společně jsme spolu strávili příjemný slunečný podvečer. Doufáme, že si takovou lekci někdy zase zopakujeme. Namasté!

Za kroužek Jogínek Klára Herelová

Návštěva zdravotnické záchranné služby

Ve čtvrtek 20. června všechny páté ročníky v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí navštívily pracoviště zdravotnické záchranné služby Kolín v areálu kolínské nemocnice. I přes parné počasí a zvýšený počet výjezdů se žákům záchranáři plně věnovali a mohli jsme si detailně prohlédnout vybavení sanitek a lékařských vozů, sami si záchranné vozy projít, vyzkoušet jejich funkce a pokládat spoustu dotazů, na které jsme dostali vyčerpávající odpovědi. Návštěva byla tak zajímavá, že někteří žáci se už teď mohli inspirovat pro svou možnou budoucí životní dráhu.

Za V.A, V.B. a V.C

Mgr. K. Herelová, Mgr. J. Zamazalová, Mgr. M.Koberová