Úvod

Projekt – MY TOWN

Záleží jen na nás dospělých, rodičích a učitelích, jaký vztah si naše děti vytvoří nejen k učení, ale i k městu, ve kterém žijeme. Chceme-li, aby je jejich mladý život bavil a aby je zaujalo to, co dělají a místo, kde žijí, měli bychom jim toto přiblížit prožitkem.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků se se svými třídními učitelkami ve dnech 11. a 12. června vypravili za dobrodružným poznáním do historického centra města Kolín. Radnicí je provedl pan starosta Rakušan a pan místostarosta Kašpar. Žáci dále navštívili kolínské lapidárium a následně prostory městského pivovaru, kde je provedl ředitel CEROPu pan Pospíšil. Jejich další zastávkou byla zahrádka a konferenční prostor v Penzionu Pod Věží, kde si v anglickém jazyce objednali občerstvení a hravou formou si rozšířili svou slovní zásobu na téma TOWN. Žáci rovněž shlédli krátké animované video o historii města Kolín, které mělo svou premiéru minulou sobotu.

Červnové dny jsou horké a učení je s výhledem na letní prázdniny pro všechny žáky čím dál víc náročné. Zpestření výuky je v takových dnech naprosto nezbytné. Za tým všech učitelek tímto děkujeme všem průvodcům nejen za drobný dárek v podobě pexesa s kolínskými dráčky, ale především za oživení těchto dvou školních dnů.

     

Věra Šmejkalová

Archeopark Všestary

24. dubna podnikli žáci 2.B a 2.C výlet do pravěku. Při návštěvě archeoparku ve Všestarech na vlastní kůži zažili, jak těžký život naši předci vedli. Obdělávali pole s replikami pravěkých nástrojů, mleli obilí na zrnotěrce a žernovu, v typickém obydlí zemědělců vařili a poté ochutnávali obilnou kaši. Seznámili se s vývojem keramiky a jejím užitím a nakonec vyrobili svůj vlastní výrobek. Pro žáky to byl příjemný návrat do historie z našeho přetechnizovaného světa a všichni, včetně pedagogického doprovodu, si výlet užili.

     

Mgr. Michaela Volková (tř. uč. 2.B)

JEDNIČKA NA KONCI EVROPY

Třetí květnový týden se 14 žáků z osmých a devátých tříd základní školy Bezručova zúčastnilo výměnného pobytu spolufinancovaném městem Kolín. Žáci navštívili své kamarády z francouzské školy v Bretani. S naší partnerskou školou Collège Paul Féval nacházející se v kouzelném městečku Dol-de-Bretagne spolupracujeme od září 2017 na projektu „Evropa a evropský občan“.

Naše partnerská škola nám připravila bohatý program. Samozřejmě jsme se účastnili výuky, ale zároveň sportovali a poznávali okolí. Naši žáci představili město Kolín a školu pomocí prezentací a následnou diskusí. Zaznamenali jsme rozdíly ve vzdělávacích systémech i v běžném chodu škol. Při výuce angličtiny, němčiny, pracovní, hudební a estetické výchovy se žáci mohli aktivně zapojit do hodin.

Mezi sportovní aktivity byl zařazen sand yachting v Hirel, který si nejprve s obavami, ale na závěr s velkým nadšením, vyzkoušeli všichni přítomní. Při jízdě na vozítku s plachtou a kolečky, poháněném větrem v česko-francouzských párech, se zažila spousta legrace. Další silný zážitek si žáci odnesli z brodění bahnem, chůzí v pohyblivém písku a proudech vody. To vše se odehrávalo při odlivu kolem poloostrova Mont-Saint-Michel. K dalším skvostům, které jsme navštívili, patřily města Rennes a Saint-Malo.

Naši žáci i pedagogové byli  ubytováni v rodinách, ve kterých poznali běžný život v cizí zemi, odnesli si spoustu zážitků, komunikovali v anglickém jazyce a ochutnali francouzskou kuchyni.

Věříme, že výjezd odstartoval dlouhodobou spolupráci mezi školami. Na jaře příštího školního roku uvítáme naše kamarády v Kolíně a doufáme, že výjezdy obou škol se budou pravidelně opakovat.

Děkujeme městu Kolín za pomoc při financování projektu a společnosti Kopos za propagační materiály.

Mgr. Gwellaouen Nédellec, vyučující Aj.

PROJEKT – PLAKÁT, 4. ROČNÍKY

Žákům čtvrtých ročníků byl v lednu 2018 zadán dobrovolný domácí projekt – tvorba plakátu k jednomu z výukových témat v anglickém jazyce. Plakát měl obsahovat jistou slovní zásobu a fráze.

Pozitivním efektem je nejen opakování, ale i radost z tvorby a možnosti vylepšení si známky. Žáci měli otevřené možnosti uchopení ztvárnění a to také využili. Od kresby, přes koláž až po malbu. Fantazii se meze nekladly a tak tu máme například téma slovní zásoby FOOD pod úhlem meziplanetárního pohledu.

Milí žáci, děkuji za vaši účast. Bylo mi potěšením shlédnout vaše díla!

          

Your teacher, Věra Šmejkalová