Úvod

Návštěva HZS

24. 10. a 8. 11. 2018 navštívily třídy 4.A a 4.B HZS Kolín. Děti zaujal program v interaktivní učebně a ještě více byly nadšeny návštěvou a ukázkami hasičské techniky v garáži. Při výkladu si mohly vyzkoušet, s jakou technikou hasiči pracují a samy se přesvědčit, jak je práce hasiče náročná.

           

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. J. Vítová a Mgr. H. Králová – učitelky 4. A a 4. B ZŠ Bezručova Kolín

Výstava drobného zvířectva

V pátek 2. listopadu jsme navštívili chovatelský areál ve Štítarech, kde probíhala Okresní výstava exotického ptactva, drůbeže, králíků a holubů. Žáci si se zájmem prohlédli vystavená zvířata, měli možnost pozorovat jejich odborné posuzování a obdivovali, kolik různých druhů bylo možné vidět. Mnozí s nadšením ukazovali spolužákům, jaké mazlíčky mají sami doma, a další se nechali inspirovat pro další chov. Při odchodu jsme ještě byli obdarováni zajímavými chovatelskými časopisy, které využijeme nejen při hodinách přírodovědy.

   

za V. A Mgr. Klára Herelová

Divadlo

Dne 23. 10. 2018 jsme se byli podívat na divadelní představení VÉVÉVÉ. ČESKOSLOVENSKO. CS. Hlavními postavami jsou česká studentka a slovenský student, kteří se věnují studiu dějepisu. Hra popisuje rozpad Rakousko-Uherské monarchie, vznik samostatného Československa a mapuje průřez důležitých historických momentů do roku 1992. Herci na jevišti zpívali a tančili a každá píseň či tanec dokreslovala danou etapu vývoje naší země. Setkali jsme se i s historickými postavami císaře Franzem Josefem, T.G. Masarykem, Karlem Hašlerem, Adolfem Hitlerem, Václavem Havlem a mnoha dalšími. Představení se nám moc líbilo.

Mgr. Lucie Nechvílová

Osmičky v historii Československa – výsadba stromu svobody

Letos na podzim si všichni připomínáme a oslavujeme sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. My jsme se k těmto akcím také připojili, v pátek 26. 10. 2018 zasadili žáci 9. ročníku v areálu školy lípu. Lípu, která je prastarým slovanským symbolem a od 19. století národním symbolem Čechů. Doufáme, že lípa zdárně poroste, tak jako naše republika a my, a že kolem ní budou chodit děti našich žáků a připomínat si naši národní historii.

Mgr. Drahoslav Novotný