Úvod

Přeborníci okresu

Přeborníci okresu

 

Minulý týden zaznamenala naše škola mimořádný úspěch, když chlapci ze VI. a VII. třídy vyhráli turnaj v sálové kopané.

Turnaje se zúčastnilo sedmnáct škol z Kolína a okolí.

Postupovým klíčem byly školy nejprve rozřazeny do třech okrsků, ze kterých do finále postupovaly vždy dvě školy. Do samotného finále postoupili kromě naší školy chlapci ze 3. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 7. ZŠ a ZŠ Velim.

Vítězstvím se tak naši chlapci automaticky kvalifikovali do turnaje v kopané na letních Kolínských sportovních dnech ZŠ 2017.

Školu reprezentoval tým ve složení:

kapitán: Petr Tichý, brankář: Pavel Tichý

Jan Poula, Antonín Tvrzník, Adam Staněk, Tomáš Rozumný, Radek Petržálek, Vojtěch Soukup, David Batelka, Tomáš Marek, Adam Skokan, Michal Hampl, Petr Poula, Dušan Čonka a Jaroslav Jírák.

Turnaj

V úterý 14. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili basketbalového turnaje, který se konal v hale Slavoj v Českém Brodě. V soutěži bylo 9 družstev, které byly rozděleny do tří skupin. Naše družstvo chlapců postoupilo ze skupiny a umístilo se na konečném krásném 2. místě. Všichni chlapci si odnesli medaile a pro školu diplom a pohár.

Naši chlapci VIII. a IX. tříd hráli ve složení Hetcl Ladislav, Lasík Kryštof, Mrzena Lukáš, Zákora Tadeáš, Cestr Milan, Uman Benjamin, Beran Lukáš, Kadlec David.

zápis 2017

Zápis 2017

Zápis do 1. ročníku a odklad povinné školní docházky ve školním roce 2016/2017

Zápis k povinné školní docházce je pro budoucího žáčka i pro každého rodiče mimořádně důležitou a velkou životní událostí. Naše škola chce přicházejícím dětem připravit prostředí, které by je zaujalo a do kterého by se těšily. Na budoucí prvňáčky nebudou kladeny přehnané nároky. Škola si při zápisu jen ověří, jak je dítě samostatné, jestli umí poznávat barvy, zná-li nějakou básničku nebo říkanku a podobně. Na zápis se ale připravujete i vy, rodiče. Nezapomeňte si vzít svůj občanský průkaz, přineste si s sebou rodný list dítěte. Měli byste také svého budoucího žáčka ve vztahu ke škole a k zápisu pozitivně naladit. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se v naší škole uskuteční 6. a 7. dubna 2017.

Novela školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb.) přinesla změnu týkající se odkladu povinné školní docházky:

„Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Z výše uvedeného vyplývá: zákonný zástupce, který bude žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí nejpozději do 30. dubna aktuálního školního roku (tj. do 30. 4. 2017) podat žádost o odklad, přinést doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře. Na základě písemné žádosti o odklad a těchto doporučení škola vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Doporučujeme rodičům zvažujícím odklad povinné školní docházky jejich dítěte, aby včas kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum.