Úvod

Přehlídka dravého ptactva

V pondělí 18. 6. 2018 se žáci ZŠ zúčastnili výukového programu o dravcích. Krátký výklad s ukázkami letu dravců se uskutečnil na atletickém stadionu v Kolíně, kam jsme se všichni společně vydali pěšky po první vyučovací hodině. Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými pohyby a hlukem. Zájemci si mohli vyzkoušet jejich přílet až na vlastní ruku, takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední. Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž jsme si zopakovali podstatné informace. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým. Těšíme se na příští setkání.

Mgr. Lucie Nechvílová

Exkurze do skláren

Dne 14. 6. 2018 proběhla exkurze třídy VIII. A do Poděbrad. V rámci volby povolání jsme se vydali do provozu skláren Bohemia Poděbrady, kde se žáci mohli inspirovat jednak krásou sklářského řemesla, ale i nabídkou rozličných učebních oborů jako je např. strojní mechanik, obráběč kovů, automechanik, elektrikář silnoproud. Nejdříve jsme se podívali, jak se tvoří skleněné nádoby foukáním a pak viděli i výrobu čistě strojovou. Prohlédli jsme si i sklad křemičitého písku, hlavní surovinu sloužící k výrobě skla. V poslední části prohlídky jsme sledovali úpravu povrchu skleněných výrobků broušením a pískováním. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou podnikové prodejny, kde jsme dostali malý dáreček.

Mgr. Lucie Nechvílová

Exkurze do pivovaru

Dne 29. 5. 2018 proběhla exkurze VIII. a IX. tříd do Postřižinského pivovaru v Nymburce. Žáci si prohloubili znalosti v oblasti chemie a biotechnologie. Na začátku exkurze jsme byli seznámeni s historií pivovaru a také se současnou modernizací, která byla vidět na každém kroku. Dále následovala exkurze v jednotlivých provozech. Nejdříve jsme se ocitli v nejstarší části provozu – sladovně a následně pak v nejlepší části provozu, a to ve varně. Technolog výroby nám vysvětlil, z čeho se pivo vaří a jak se skladuje. Poté nás zavedl do sklepních prostor, kde pivo zraje. Čím hlouběji jsme se v prostorách pivovaru pohybovali, tím byla vůně piva silnější. Zjistili jsme i to, kam se naše pivo vyváží a kolik má procent alkoholu. Exkurze se nám moc líbila a těšíme se, že si ji někdy v budoucnu znovu zopakujeme.

Mgr. Lucie Nechvílová

Projekt – MY TOWN

Záleží jen na nás dospělých, rodičích a učitelích, jaký vztah si naše děti vytvoří nejen k učení, ale i k městu, ve kterém žijeme. Chceme-li, aby je jejich mladý život bavil a aby je zaujalo to, co dělají a místo, kde žijí, měli bychom jim toto přiblížit prožitkem.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků se se svými třídními učitelkami ve dnech 11. a 12. června vypravili za dobrodružným poznáním do historického centra města Kolín. Radnicí je provedl pan starosta Rakušan a pan místostarosta Kašpar. Žáci dále navštívili kolínské lapidárium a následně prostory městského pivovaru, kde je provedl ředitel CEROPu pan Pospíšil. Jejich další zastávkou byla zahrádka a konferenční prostor v Penzionu Pod Věží, kde si v anglickém jazyce objednali občerstvení a hravou formou si rozšířili svou slovní zásobu na téma TOWN. Žáci rovněž shlédli krátké animované video o historii města Kolín, které mělo svou premiéru minulou sobotu.

Červnové dny jsou horké a učení je s výhledem na letní prázdniny pro všechny žáky čím dál víc náročné. Zpestření výuky je v takových dnech naprosto nezbytné. Za tým všech učitelek tímto děkujeme všem průvodcům nejen za drobný dárek v podobě pexesa s kolínskými dráčky, ale především za oživení těchto dvou školních dnů.

     

Věra Šmejkalová