Úvod

Archeopark Všestary

24. dubna podnikli žáci 2.B a 2.C výlet do pravěku. Při návštěvě archeoparku ve Všestarech na vlastní kůži zažili, jak těžký život naši předci vedli. Obdělávali pole s replikami pravěkých nástrojů, mleli obilí na zrnotěrce a žernovu, v typickém obydlí zemědělců vařili a poté ochutnávali obilnou kaši. Seznámili se s vývojem keramiky a jejím užitím a nakonec vyrobili svůj vlastní výrobek. Pro žáky to byl příjemný návrat do historie z našeho přetechnizovaného světa a všichni, včetně pedagogického doprovodu, si výlet užili.

     

Mgr. Michaela Volková (tř. uč. 2.B)

JEDNIČKA NA KONCI EVROPY

Třetí květnový týden se 14 žáků z osmých a devátých tříd základní školy Bezručova zúčastnilo výměnného pobytu spolufinancovaném městem Kolín. Žáci navštívili své kamarády z francouzské školy v Bretani. S naší partnerskou školou Collège Paul Féval nacházející se v kouzelném městečku Dol-de-Bretagne spolupracujeme od září 2017 na projektu „Evropa a evropský občan“.

Naše partnerská škola nám připravila bohatý program. Samozřejmě jsme se účastnili výuky, ale zároveň sportovali a poznávali okolí. Naši žáci představili město Kolín a školu pomocí prezentací a následnou diskusí. Zaznamenali jsme rozdíly ve vzdělávacích systémech i v běžném chodu škol. Při výuce angličtiny, němčiny, pracovní, hudební a estetické výchovy se žáci mohli aktivně zapojit do hodin.

Mezi sportovní aktivity byl zařazen sand yachting v Hirel, který si nejprve s obavami, ale na závěr s velkým nadšením, vyzkoušeli všichni přítomní. Při jízdě na vozítku s plachtou a kolečky, poháněném větrem v česko-francouzských párech, se zažila spousta legrace. Další silný zážitek si žáci odnesli z brodění bahnem, chůzí v pohyblivém písku a proudech vody. To vše se odehrávalo při odlivu kolem poloostrova Mont-Saint-Michel. K dalším skvostům, které jsme navštívili, patřily města Rennes a Saint-Malo.

Naši žáci i pedagogové byli  ubytováni v rodinách, ve kterých poznali běžný život v cizí zemi, odnesli si spoustu zážitků, komunikovali v anglickém jazyce a ochutnali francouzskou kuchyni.

Věříme, že výjezd odstartoval dlouhodobou spolupráci mezi školami. Na jaře příštího školního roku uvítáme naše kamarády v Kolíně a doufáme, že výjezdy obou škol se budou pravidelně opakovat.

Děkujeme městu Kolín za pomoc při financování projektu a společnosti Kopos za propagační materiály.

Mgr. Gwellaouen Nédellec, vyučující Aj.

PROJEKT – PLAKÁT, 4. ROČNÍKY

Žákům čtvrtých ročníků byl v lednu 2018 zadán dobrovolný domácí projekt – tvorba plakátu k jednomu z výukových témat v anglickém jazyce. Plakát měl obsahovat jistou slovní zásobu a fráze.

Pozitivním efektem je nejen opakování, ale i radost z tvorby a možnosti vylepšení si známky. Žáci měli otevřené možnosti uchopení ztvárnění a to také využili. Od kresby, přes koláž až po malbu. Fantazii se meze nekladly a tak tu máme například téma slovní zásoby FOOD pod úhlem meziplanetárního pohledu.

Milí žáci, děkuji za vaši účast. Bylo mi potěšením shlédnout vaše díla!

          

Your teacher, Věra Šmejkalová

PROJEKT – SLOVNÍK, 3. ročníky

Když se řekne slovo slovník, vybaví se většině lidem bichle a nuda. Každý slovník však může skýtat potěšení. Potěšení z vědění. Slovníky našich žáků nabízejí ale i potěšení z tvorby a potěšení z času stráveného s rodiči.

V lednu 2018 byl žákům třetích tříd zadán dobrovolný domácí projekt – Můj slovník. Úkolem bylo tvorba obrázkového slovníku, který odráží slovní zásobu třetího ročníku. Žáci si tak opakovali slovíčka a na začátku příštího školního roku budou mít nejlepší pomůcku pro dobrý start do čtvrté třídy. Výsledek práce samozřejmě pozitivně ovlivní jejich klasifikaci.

Tímto děkuji všem aktivním žákům, kteří se zúčastnili. Rovněž vřele děkuji jejich rodičům, kteří je v tomto nelehkém úkolu podpořili. Bohužel zde nelze zveřejnit všechna díla. Ale posuďte sami, alespoň na základě několika fotografií, jak úspěšní byli. Bylo mi velkým potěšením těmito slovníky listovat! Těším se na příští školní rok, který spolu strávíme.

             

Your teacher, Věra Šmejkalová