Úvod

Aktuální informace pro strávníky školní jídelny

Žáci škol, kteří jsou zároveň našimi strávníky, obdrží aktivovanou „Kolínskou chytrou klíčenku“ od svých třídních učitelů v úterý 4.9. 2018 a budou ji moci použít již tento den k výdeji oběda. Žáci, kteří se nestravují, dostanou „klíčenku“ později.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

Projekt READ MY T-SHIRT

Třetí a čtvrté ročníky se ke konci školního roku 2017/18 zúčastnily projektu, který nám otvírá oči a ukazuje, že angličtina je všude kolem nás. Chceme-li se učit, stačí mít otevřené oči.

Všichni dnes občas nosíme trička, která mají anglické nápisy. Ne vždy však víme, co na své hrudi nosíme. Již v průběhu roku s žáky luštíme vzkazy na jejich oblečení. Začátkem května jsme fotograficky zdokumentovali některé z těchto skvostů. Po zdlouhavém a pečlivém výběru jsme vytiskli 40 fotografií a přidali k nim volný překlad.

Žáci 4. A za podpory paní učitelky Kláry Herelové vytvořili plakáty a u příležitosti informativní schůzky rodičů pro předškoláky jsme vernisáží otevřeli výstavu pod názvem READ MY T-SHIRT. O atmosféru pravé vernisáže se pod vedením vychovatelky školní družiny paní Belzové postaraly družinové děti, které připravily občerstvení.

Na výstavě si můžete prohlédnout nejen fotografie triček, ale dozvíte se i něco o historii výroby a potisku trička nebo o rekordu zapsaném v Guinnessově knize.

V průběhu následujících dvou týdnů mají žáci naší školy možnost výstavu zhlédnout a prodiskutovat další varianty překladu. Na žáky třetích a čtvrtých ročníků ještě čeká zábavný úkol, kterým je kresba vlastního trička.

Tímto vřele děkuji všem, kdo nechali vyfotit svou hruď. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za podporu při výběru fotografií, jejich podporu při překladu, tisku, instalaci a prezentaci.

                

                     LÁSKA JE VŠUDE KOLEM.

          TAK VNÍMEJ TLUKOT SVÉHO SRDCE.                                           

 

                    

                      Omlouvám se za zpoždění.                                                                        TO JE PANĎÁCKÝ

                 Venčila jsem svého jednorožce.

Věra Šmejkalová, M. A. 

Přehlídka dravého ptactva

V pondělí 18. 6. 2018 se žáci ZŠ zúčastnili výukového programu o dravcích. Krátký výklad s ukázkami letu dravců se uskutečnil na atletickém stadionu v Kolíně, kam jsme se všichni společně vydali pěšky po první vyučovací hodině. Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými pohyby a hlukem. Zájemci si mohli vyzkoušet jejich přílet až na vlastní ruku, takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední. Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž jsme si zopakovali podstatné informace. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým. Těšíme se na příští setkání.

Mgr. Lucie Nechvílová

Exkurze do skláren

Dne 14. 6. 2018 proběhla exkurze třídy VIII. A do Poděbrad. V rámci volby povolání jsme se vydali do provozu skláren Bohemia Poděbrady, kde se žáci mohli inspirovat jednak krásou sklářského řemesla, ale i nabídkou rozličných učebních oborů jako je např. strojní mechanik, obráběč kovů, automechanik, elektrikář silnoproud. Nejdříve jsme se podívali, jak se tvoří skleněné nádoby foukáním a pak viděli i výrobu čistě strojovou. Prohlédli jsme si i sklad křemičitého písku, hlavní surovinu sloužící k výrobě skla. V poslední části prohlídky jsme sledovali úpravu povrchu skleněných výrobků broušením a pískováním. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou podnikové prodejny, kde jsme dostali malý dáreček.

Mgr. Lucie Nechvílová