Úvod

Výstava drobného zvířectva

V pátek 2. listopadu jsme navštívili chovatelský areál ve Štítarech, kde probíhala Okresní výstava exotického ptactva, drůbeže, králíků a holubů. Žáci si se zájmem prohlédli vystavená zvířata, měli možnost pozorovat jejich odborné posuzování a obdivovali, kolik různých druhů bylo možné vidět. Mnozí s nadšením ukazovali spolužákům, jaké mazlíčky mají sami doma, a další se nechali inspirovat pro další chov. Při odchodu jsme ještě byli obdarováni zajímavými chovatelskými časopisy, které využijeme nejen při hodinách přírodovědy.

   

za V. A Mgr. Klára Herelová

Divadlo

Dne 23. 10. 2018 jsme se byli podívat na divadelní představení VÉVÉVÉ. ČESKOSLOVENSKO. CS. Hlavními postavami jsou česká studentka a slovenský student, kteří se věnují studiu dějepisu. Hra popisuje rozpad Rakousko-Uherské monarchie, vznik samostatného Československa a mapuje průřez důležitých historických momentů do roku 1992. Herci na jevišti zpívali a tančili a každá píseň či tanec dokreslovala danou etapu vývoje naší země. Setkali jsme se i s historickými postavami císaře Franzem Josefem, T.G. Masarykem, Karlem Hašlerem, Adolfem Hitlerem, Václavem Havlem a mnoha dalšími. Představení se nám moc líbilo.

Mgr. Lucie Nechvílová

Osmičky v historii Československa – výsadba stromu svobody

Letos na podzim si všichni připomínáme a oslavujeme sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. My jsme se k těmto akcím také připojili, v pátek 26. 10. 2018 zasadili žáci 9. ročníku v areálu školy lípu. Lípu, která je prastarým slovanským symbolem a od 19. století národním symbolem Čechů. Doufáme, že lípa zdárně poroste, tak jako naše republika a my, a že kolem ní budou chodit děti našich žáků a připomínat si naši národní historii.

Mgr. Drahoslav Novotný

Parlament

Dne 27.9.2018 se žáci 3.A vypravili vlakem do velkoměsta. V Praze navštívili PS PČR, kde je uvítal náš starosta města Kolína Mgr. Bc. Vít Rakušan, který všem ukázal nejen hlavní sál poslanecké sněmovny, ale i zákoutí celé budovy. Z terasy byl překrásný výhled na Hradčany i okolí, kam se později všichni přemístili a obdivovali krásy staré Prahy.

     

Žáci III.A s třídní učitelkou