Úvod

Exkurze

Světové biomy savců – přírodopisná exkurze v ZOO

V úterý 27. 9. 2016 se žáci z 8. tříd naší školy spolu s paní učitelkou A. Svobodovou, B. Kulhánkovou a s panem učitelem D. Novotným zúčastnili přírodopisné exkurze do ZOO v Plzni. Ve skupinách jsme plnili úkoly na pracovních listech, které souvisely s problematikou života savců. V Plzni nám přálo i počasí. Doufáme, že budeme jezdit na takové exkurze i nadále.

Za 8. třídy Jiří Gač, Anna Chocholatá a Adéla Chocholatá – 8. B

Vodníci

Dne 27.9.2016 se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků akce Českého rybářského svazu nazvané  „V řece nežijí jen vodníci“. Akce se konala na Legerově rameni v Kolíně, poblíž  řeky Labe. Byla zaměřená nejen na ekologii, ale také na rybaření, poznávání ryb a živočichů, kteří se kolem řek nacházejí. Největší událostí bylo vypuštění již vyhynulé ryby mnika jednovousého do řeky Labe. Děti obcházely po třídách pět stanovišť, na kterých se dozvídaly, jak se chytají ryby, jaké se používají pruty, návnady, také si zasoutěžily. Na posledním stanovišti  příslušníci sboru hasičů a policisté seznámili děti s nelehkou prací potápěčů policie ČR a Hasičů.

Na závěr moc pěkně stráveného a zajímavého dopoledne se žáci mohli svést na člunu Hasičského sboru a Policie ČR.

Asistentky 2016 – 2017

Asistentky pedagoga v naší škole.

Tak jako v loňském roce i letos pracují v některých třídách asistentky pedagoga. Celkem pět asistentek pomáhá žákům vytvářet pracovní návyky, začleňovat se do kolektivu třídy, individuálně s žáky procvičují učivo. Během přestávek pomáhají ostatním pedagogům s dohledem nad žáky, s vybranými žáky provádějí relaxační činnosti. Dvě z nich v odpoledních hodinách asistují vychovatelkám školní družiny především při přesunech na oběd a podporují je při náročnějších činnostech se žáky, včetně přípravy na vyučování.