Úvod

Jablíčkohraní – tak jsme nazvali náš projekt

Že by třeťákům měla jít násobilka a vyjmenovaná slova, to ví skoro každý. Ale jak jsou na tom s pečením? To si na vlastní kůži vyzkoušelo 28 třeťáků – od nákupu přes pečení až po samotný úklid. Jablečné nohavičky se povedly, skořice voněla celou školou a závěr dne byl ukončen jedním velkým ,, Mňam, už umím štrúdl!“. Pečení štrúdlu si vyzkoušely i děti z VIII. A třídy. Přinesly si také jablíčka a další předměty připomínající toto oblíbené podzimní ovoce. O jablíčku jsme si povídali, četli a zpívali si písničky. Ale to nebylo všechno. Naučili jsme se, že jablko je nejen chutné ovoce, ale také symbolem přátelství, vztahů a obdarovávání.

   

Za III. třídu Mgr. Vavrincová a za školu specialista EVVO Mgr. Nechvílová

Soutěž: „Hledá se mladý chemik.“

12. 12. 2017 se trojice našich nejlepších chemiků Aneta Hynčicová, Vojtěch Párys a Filip Kropáček zúčastnili této soutěže v Pardubicích. Jedná se o největší soutěž svého druhu, která svým významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. V letošním roce soutěžily základní školy z 5 krajů – Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Vysočina.

Mgr. Lucie Nechvílová

VODOS Kolín

V pondělí 11.12.2017 k nám přijeli pracovníci z firmy VODOS Kolín, aby nás provedli vzdělávacím programem „ DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. Projektu se zúčastnily třída V. C a VIII. ročníky.

Vzdělávací program se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Čistírny odpadních vod každoročně zpracují desítky milionů metrů krychlových odpadní vody. Bohužel v ní, a tedy i v kanalizaci velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Poškozují nejen kanalizační potrubí, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní vody.

Žáci se na hodině interaktivní formou dozvěděli, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět do přírody, a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provedla postavička kocoura AGIho, který je zároveň symbolem celého projektu. Na konci hodiny byli všichni odměněni za skvělou spolupráci.

Za V. C a VIII. třídy Mgr. Lucie Nechvílová