UltimateEnglishEvent 2019

Minulý rok si naše třetí a čtvrté ročníky užily projektový den „My Town“, kdy si žáci prohlédli CEROP, nechali se provést radnicí s komentářem od pana starosty a navštívili konferenční prostor v penzionu Pod věží, kde proběhla výuka na dané téma a kde si účastníci mohli objednat občerstvení v angličtině.

Letos jsme pro naše žáky připravili týmovku. Na dvě celá dopoledne ožilo Centrální dětské hřiště. Stalo se dalším britským ostrovem. Žáci všech třetích a čtvrtých ročníků vyrazili spolu se svými učitelkami angličtiny a třídními učitelkami za dobrodružstvím plnění úkolů v angličtině na čerstvém vzduchu. Losem byly určeny týmy po třech, které si hravou formou zopakovaly učivo ročníku a možná se naučily i pár nových slovíček. Na programu bylo pexeso, memorování, frázování, ale i v angličtině instruované tančení a dokonce rozhovor s rodilým mluvčím na téma cestování a prázdniny. Všech padesát osm týmů se úkolů zhostilo s velkým odhodláním a nadšením. Každý aktivní žák sklidil úspěch a byl odměněn pochvalou, medailí a diplomem.

Tímto děkujeme vedení školy za podporu tohoto projektu. Děkujeme především všem třídním učitelkám a asistentkám tříd, které projekt podpořily svou účastí. Děkujeme kolegyním, které pomohly s výrobou keramických medailí. Děkujeme školníkům a Štrůdelníku, kteří jistili technické zázemí. V neposlední řadě patří náš dík jazykové škole Levl, která se svým rodilým mluvčím připravila a provozovala jedno ze soutěžních stanovišť.

Prázdniny mohou přijít. We are ready!

YourEnglishTeachers – Šmejkalová, Nedellec, Pohořelcová

Jogínek – cvičení

Slavíme Mezinárodní den jógy a loučíme se se školním rokem

V předvečer Mezinárodního dne jógy si děti z kroužku Jogínek pozvaly své příbuzné, známé a všechny, kdo měli chuť si zacvičit na poslední „otevřenou“ hodinu jógy v tomto školním roce. V pěkném počtu dorazili sourozenci, maminky i tatínkové a společně jsme spolu strávili příjemný slunečný podvečer. Doufáme, že si takovou lekci někdy zase zopakujeme. Namasté!

Za kroužek Jogínek Klára Herelová

Návštěva zdravotnické záchranné služby

Ve čtvrtek 20. června všechny páté ročníky v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí navštívily pracoviště zdravotnické záchranné služby Kolín v areálu kolínské nemocnice. I přes parné počasí a zvýšený počet výjezdů se žákům záchranáři plně věnovali a mohli jsme si detailně prohlédnout vybavení sanitek a lékařských vozů, sami si záchranné vozy projít, vyzkoušet jejich funkce a pokládat spoustu dotazů, na které jsme dostali vyčerpávající odpovědi. Návštěva byla tak zajímavá, že někteří žáci se už teď mohli inspirovat pro svou možnou budoucí životní dráhu.

Za V.A, V.B. a V.C

Mgr. K. Herelová, Mgr. J. Zamazalová, Mgr. M.Koberová

Výlet do botanické zahrady

Dne 15.5. jsme jeli na celodenní třídní výlet do Botanické zahrady Fata morgana v Praze. Viděli jsme různé druhy motýlů. Jediné co jsme nepředpokládali byla zima, ale jinak jsme si to všichni moc užili. U zahrady byl také menší bufet. Poté nám ujel autobus, ale naštěstí jsme chytili další. Zbytek dne už probíhal bez komplikací. ☺️

Sára Bláhová, Aneta Kloboučníková, Veronika Kozlíková, Anna Moravcová

Evropa čte 23.04.-09.05.2019 (Europe Reads)

V rámci výukových hodin anglického jazyka se naši žáci čtvrtých ročníků účastní výzvy „Evropa čte“.

Ve skupinách si žáci navzájem předčítají anglické knihy a společně se snaží text přeložit a porozumět jeho obsahu. Nadšení z první přečtené knihy v angličtině je veliké! Výstupem jsou plakáty na motivy knih.

Zhostili jsme se následujících titulů: The Wizard of Oz od Franka Bauma, Rainforest Rescue, Robbers at the Museum a The Big Storm od Paula Shiptona, Fruit od Louise Spilsburyho. Cities od Richarda Northcotta a Encyclopedia od Carol Watsonové.

V. Šmejkalová M.A

Hrad

Žáci 6. B absolvovali 2.5.2019 zážitkovou prohlídku stálé expozice Příběh Pražského hradu v prostorách gotického podlaží Starého královského paláce. Trasa chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní dějinné události a stavební vývoj hradního areálu od prehistorie po 20. století. Dále jsme prošli Zlatou uličku a nahlédli do neuvěřitelně malých příbytků a také jsme obdivovali nádhernou dominantu Chrámu sv. Víta. Po Zámeckých schodech naše putování pokračovalo přes Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí až na hlavní nádraží. Na vlastní oči jsme poznali památky, o kterých jsme si povídali v hodině občanské výchovy.

Mgr. A. Svobodová

Školní akademie

Slovo akademie označuje slavnost s programem uměleckého rázu. Tolik encyklopedie. Naše letošní školní akademie, která se uskutečnila 16. dubna 2019 v městském divadle, toto heslo jednoznačně potvrdila.

Že není v divadle bazén pro akvabely? Žádný problém! Cesta kolem světa za 15 minut? Beze všeho! Módní přehlídka bez látek? Jasně! … Pro letošní akademii neplatila žádná ale..

416 šikovných dětí naší školy diváky uchvátilo svými hudebními, tanečními, pěveckými i moderátorskými čísly. Na pódiu se vystřídala vystoupení od nejmenších prvňáčků až po rozlučkovou show devátých tříd, vše v bezchybné režii paní učitelky Nadi Kotkové.

Velký dík patří především dětem, které několik týdnů nastoupení nacvičovaly, všem učitelkám, učitelům, vychovatelkám školní družiny a asistentům pedagoga, kteří během nácviku chvílemi ztráceli a opět nacházeli naději na zdárný konec.

Akademie 2019 nasadila laťku opravdu vysoko, těšme se za pět let.

NO TIME FOR LOSERS. WE ARE THE CHAMPIONS!

Záznam akademie ke zhlédnutí zde: 

https://drive.google.com/open?id=1Bc5eEqUDEh0Q3BsBBgdfItvYiUEp9fDo

Mgr. Radka Kolářová