Návštěva banky 4. C

Už jste někdy drželi v ruce milion?

Ne? My ano. Možná jste nad tím nikdy nepřemýšleli, ale kdyby vás náhodou někdo někdy pro milion poslal (samozřejmě legálně), vězte, že krosnu potřebovat nebudete…vlastně ani batoh…stačí vám úplně malá kabelka a ještě se vám tam vejde i svačina. A věděli jste, že součet hodnot všech českých mincí a bankovek je 8 888 Kč? My už teď ano. A dozvěděli jsme se mnohem víc. Jak to vypadá v hlavním trezoru, jak se poznají padělky i jak se nenapálit při podpisu smlouvy.  

Návštěvou České spořitelny jsme zahájili náš letošní projekt „Abeceda peněz“. Teď nás čeká spousta práce a na konci vánoční jarmark. Držte nám palce, ať se nám to podaří a přijďte nás podpořit 12. prosince před Českou spořitelnu! Věřte, že nebudete litovat!

P. S.     A kdybyste náhodou ten milion už nikdy v životě v rukou nedrželi, nic se neděje, věřte, že v životě jsou důležitější věci.

Radka Kolářová a finanční experti z  IV. C

Exkurze na Vyšehrad

Dne 23.9. si naše třída 7.B udělala literární exkurzi  na Vyšehrad do Prahy. Hodně jsme se o něm dozvěděli. Připomněli jsme si pověsti, obešli jsme hradby s krásnými výhledy, brány, navštívili jsme Libušinu lázeň, místo, kde stál palác, čertův kámen a navštívili jsme i vyšehradský hřbitov.

 Vypracovávali jsme pracovní list – hledali hroby se  jmény význačných osobností a ověřovali jsme si získané znalosti. 

Exkurze se všem moc líbila. 

Aneta Kloboučníková

Adaptační kurz pro 6. ročníky Zbraslavice

Žáci a žákyně šestých tříd se se svými třídními tradičně účastní adaptačních kurzů, které jim usnadňují
přechod na druhý stupeň ZŠ. Ten letošní se konal od 9. do 11. září: v pondělí šesťáci vyrazili na cestu
vlakem, autobusem a pěšky do sportovního a rekreačního střediska ve Zbraslavicích, kde je čekaly tři
dny plné aktivit a her. I přes deštivý začátek se počasí umoudřilo a umožnilo si vychutnat i např.
atraktivní jízdy na kajacích po rybníce nebo oblíbenou paintballovou hru v lese. Lektorky pro ně měly
připravené i sportovní a teambuildingové hry, noční bojovku nebo orientační pochod. Tři dny
uplynuly jako voda a nyní už jsou všichni naplno zpět v rozjíždějícím se novém školním roce.

Za VI.A, VI.B a VI.C
Klára Herelová, Jana Votavová, Petra Brzáková, třídní učitelky

INFORMACE K SYTÉMŮ ČIPŮ VE školní družině


 • Čipy jsou povinné pro všechny děti přihlášené do školní družiny. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá.

Po přiložení čipu k terminálu vychovatelka vidí, kdo dítě vyzvedává a systém vyzvedávající osobu ukládá do paměti. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Čip si můžete v rodině výjimečně půjčovat. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

 • Cena čipu je 100 Kč. Čipy platí po celou dobu docházky dítěte do školní družiny. Částka je vratná při vrácení nepoškozeného čipu zpět.

           Čip objednejte osobám, které budou pravidelně dítě vyzvedávat. Osobě, která dítě vyzvedne příležitostně, můžete čip zapůjčit. Je nutné, aby všechny vyzvedávající osoby byly uvedeny v zápisním lístku. Osoba, která není uvedena v zápisním lístku, a zapůjčíte jí svůj čip, se musí prokázat uvolňovacím lístkem, které dítě odevzdá své paní vychovatelce. Lístek bude   ke stažení na stránkách školy.

Systém vyzvedávání 

– při vyzvedávání dítěte je terminál umístěn u vchodu do hlavní budovy.

 • Čip jednoduše přiložíte k terminálu. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
 • Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
 • Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle do šatny. Rodiče do budovy nevstupují, na děti čekají před budovou školy. Vzhledem k tomu, že vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve svém oddělení.

Situace, které mohou nastat:

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost, co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo v kanceláři školy. Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete objednat čip nový.
 • Když čip zapomenete, spojíte se s vychovatelkou, vychovatelem přes původní systém. Dále vyplníte formulář včetně čísla OP. Poté bude vaše dítě propuštěno.
 • Když bude dítě vyzvedávat osoba, která nemá čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání, anebo zasláním lístečku po dítěti (viz. uvolňovací list).
 • Když bude čip nefunkční, kontaktujte vedoucí vychovatelku nebo kancelář. Bude vám vystaven čip.

Informace, které se mohou zobrazit na terminálu:

 Místo, kde se dítě právě nachází po přiložení čipu:

 • Ve škole jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v oddělení a je možné děti vyzvedávat 11,40 – 13,15 a 14,15 – 16,30 (Po a St 17 hodin)
 •  Oběd – vyčkejte. Po návratu dítěte z oběda si čekající rodiče musí čipnout a dítě bude propuštěno.
 •  Pobyt venku – najdete zde, kde a na kterém hřišti se oddělení nachází
 •  Řízená činnost – jedná se o dobu mezi 13,15 – 14,15 V této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze.
 • Na kroužku – dítě vám vychovatelka pošle po návratu z kroužku, kdy ho převezme od lektora a přijme ho zpět do systému V případě dotazů, kontaktujte vedoucí vychovatelku.