Jednička má talent

Dnes proběhlo premiérové kolo soutěže ,,Jednička má talent“. Vystoupení, která si žáci připravili, byla velmi rozmanitá. Porota hodnotila kromě tance také např. operní zpěv, přednes básní, vtipů nebo psí dovednosti. Do finálového kola postoupily: Adéla Pospíšilová, taneční skupina NKDA a děvčata s Korejským tancem. Vystoupení proběhnou příští týden v úterý, moc se těšíme.

Za porotu,

Lucie Bílá, Jaro Slávik, Jakub Prachař

Zimní olympijské hry

Mezi nejoblíbenější hodiny tělocviku patří i ty na ledové ploše. 31. ledna se žáci a žákyně V. A a V. C vypravili společně na bruslení, aby poměřili své síly při „olympijských hrách“. Měli poctivě natrénováno a zasoutěžili si v několika disciplínách: rychlobruslení, krasobruslení, slalom, a dokonce zbyl čas i na utkání v hokeji. Nebruslící porota vše důkladně zhodnotila a ti nejlepší si odnesli zasloužené diplomy a medaile. Vítězi se ale stali všichni podle hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“

Za V. A a V. C Mgr. Klára Herelová a Mgr. Miroslava Koberová, třídní učitelky

Výstava o Josefu Ladovi

V pátek 8. února zavítala třída V.A do kolínského muzea, abychom tam navštívili velkou výstavu o Josefu Ladovi. V muzeu měli pro nás připravený zajímavý a interaktivní lektorský program nazvaný „Obrázky malované tlustou čarou“. S komentářem od paní lektorky jsme si prohlédli nejen ty nejznámější Ladovy obrázky, ale i ty méně známé, např. vtipy, karikatury, návrhy kostýmů a kresby z časopisů, vše originály. Další část výstavy představila Ladu v jeho animovaných a hraných filmech a dozvěděli jsme se i zajímavosti z jeho života. Nakonec jsme si sami mohli vyzkoušet prvky animace, součásti kostýmů a dokonce i vstoupit do kulis a dekorací z jeho pohádek. Výstava a doprovodný program nás zaujal i pobavil.

Za V. A Mgr. Klára Herelová, tř. uč.

Road show

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích oživila úspěšný projekt: „ Chemie na cestách“ a opět vyrazila na turné po základních školách. Nás navštívili 7. 1. 2019.

Formou pokusů popularizujeme chemii. „Naší snahou je představit chemii jako obor zábavný a hravý, plný fantazie a dobrodružství, mnohdy i překvapivých reakcí,“ přibližuje projekt ředitel SPŠCH Jan Ptáček, který je hlavním lektorem. Kromě poutavých pokusů se žáci dozvěděli i leccos z utajených dějů každodenního života. Překvapeně pak zjistili, že chemie je s námi vlastně každý den, od rána až do večera.

Mgr. Lucie Nechvílová chemie/přírodopis

Sběr papíru

Jako každoročně i letos na podzim jsme pořádali sběr starého papíru. Celkově naše škola odevzdala 13 052,30 kg papíru a lepenkových obalů. Nejvíce papíru nasbírala třída II. B. Na krásném druhém místě se pak umístila třída III. A. Celková získaná částka za nasbíraný papír činí 17 800 Kč. Všechny děti, které se zúčastnily, byly odměněny pochvalou. Děkujeme dětem i rodičům za spolupráci. Další sběrová akce je plánována na měsíc duben. Tak třeba překonáme rekord a těch 20 000kg nasbíráme.

Mgr. Lucie Nechvílová koordinátor EVVO

Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády proběhlo dne 11. 1. 2019. Tématem letošního školního roku byl „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“. Soutěžili jsme v kategoriích D (žáci 6. a 7. ročníků) a C (žáci 8. a 9. ročníků). I letos byla tato soutěž velmi náročná. V laboratorní úloze žáci zkoumali dýchací soustavu. V teoretické části pak podstoupili vědomostní test. Do kategorie D se zapojili 3 žáci a v kategorii C se zúčastnilo 6 žáků. Do okresního kola postupují za kategorii D: Kutílek Vojtěch a Jelínková Lucie z IX. B třídy. Z kategorie C pak postupují dále: Šrámek Ondřej a Kozlíková Veronika z IV. B třídy.

Mgr. Lucie Nechvílová přírodopis/chemie