INFORMACE K SYTÉMŮ ČIPŮ VE školní družině


 • Čipy jsou povinné pro všechny děti přihlášené do školní družiny. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá.

Po přiložení čipu k terminálu vychovatelka vidí, kdo dítě vyzvedává a systém vyzvedávající osobu ukládá do paměti. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Čip si můžete v rodině výjimečně půjčovat. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

 • Cena čipu je 100 Kč. Čipy platí po celou dobu docházky dítěte do školní družiny. Částka je vratná při vrácení nepoškozeného čipu zpět.

           Čip objednejte osobám, které budou pravidelně dítě vyzvedávat. Osobě, která dítě vyzvedne příležitostně, můžete čip zapůjčit. Je nutné, aby všechny vyzvedávající osoby byly uvedeny v zápisním lístku. Osoba, která není uvedena v zápisním lístku, a zapůjčíte jí svůj čip, se musí prokázat uvolňovacím lístkem, které dítě odevzdá své paní vychovatelce. Lístek bude   ke stažení na stránkách školy.

Systém vyzvedávání 

– při vyzvedávání dítěte je terminál umístěn u vchodu do hlavní budovy.

 • Čip jednoduše přiložíte k terminálu. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
 • Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
 • Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle do šatny. Rodiče do budovy nevstupují, na děti čekají před budovou školy. Vzhledem k tomu, že vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve svém oddělení.

Situace, které mohou nastat:

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost, co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo v kanceláři školy. Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete objednat čip nový.
 • Když čip zapomenete, spojíte se s vychovatelkou, vychovatelem přes původní systém. Dále vyplníte formulář včetně čísla OP. Poté bude vaše dítě propuštěno.
 • Když bude dítě vyzvedávat osoba, která nemá čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání, anebo zasláním lístečku po dítěti (viz. uvolňovací list).
 • Když bude čip nefunkční, kontaktujte vedoucí vychovatelku nebo kancelář. Bude vám vystaven čip.

Informace, které se mohou zobrazit na terminálu:

 Místo, kde se dítě právě nachází po přiložení čipu:

 • Ve škole jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v oddělení a je možné děti vyzvedávat 11,40 – 13,15 a 14,15 – 16,30 (Po a St 17 hodin)
 •  Oběd – vyčkejte. Po návratu dítěte z oběda si čekající rodiče musí čipnout a dítě bude propuštěno.
 •  Pobyt venku – najdete zde, kde a na kterém hřišti se oddělení nachází
 •  Řízená činnost – jedná se o dobu mezi 13,15 – 14,15 V této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze.
 • Na kroužku – dítě vám vychovatelka pošle po návratu z kroužku, kdy ho převezme od lektora a přijme ho zpět do systému V případě dotazů, kontaktujte vedoucí vychovatelku.

Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

Pondělí 2. září 2019

8.00 – 8.30       – zahájení školní docházky a školního roku

                        – uvítání rodičů a nových žáků paní třídní učitelkou

8.30 – 9.15       – první samostatné minuty dětí ve třídě

                        – seznámení rodičů s náplní činností ve ŠD, v případě zájmu, provedou přihlášení do školní jídelny

Úterý 3. září 

8.00 – 10.50     – první den ve škole – zkrácené vyučování do 9.35 hodin 

                        – družina do konce týdne již po skončení vyučování

Středa 4. září – pátek 6. září 

8.00 – 10.50     – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 

Od pondělí 9. září – vyučování podle rozvrhu

Prodej čipů

Ve čtvrtek dne 29. 8. 2019 bude zahájen prodej čipů pro vyzvedávání účastníků ze ŠD.

Čtvrtek od 8h do 14h (vychovatelky Plachá,Sasková – 2.oddělení).
Pondělí od 8:30h do 10h a od 12:30 do 15:30 (kancelář školy).
Cena 100Kč za 1ks.

Do ranní družiny bude možnost používat Kolínskou chytrou klíčenku, její načtení do systému je
zpoplatněno 50 Kč za 1 ks. V případě zájmu rodiče uhradí částku současně s částkou za čip,
načipování do systému bude provedeno během prvního týdne v září.
Čipy budou vydány pouze zákonným zástupcům, nikoli žákům.
Po dobu zkušebního provozu se vydávají 2ks na rodinu.

UltimateEnglishEvent 2019

Minulý rok si naše třetí a čtvrté ročníky užily projektový den „My Town“, kdy si žáci prohlédli CEROP, nechali se provést radnicí s komentářem od pana starosty a navštívili konferenční prostor v penzionu Pod věží, kde proběhla výuka na dané téma a kde si účastníci mohli objednat občerstvení v angličtině.

Letos jsme pro naše žáky připravili týmovku. Na dvě celá dopoledne ožilo Centrální dětské hřiště. Stalo se dalším britským ostrovem. Žáci všech třetích a čtvrtých ročníků vyrazili spolu se svými učitelkami angličtiny a třídními učitelkami za dobrodružstvím plnění úkolů v angličtině na čerstvém vzduchu. Losem byly určeny týmy po třech, které si hravou formou zopakovaly učivo ročníku a možná se naučily i pár nových slovíček. Na programu bylo pexeso, memorování, frázování, ale i v angličtině instruované tančení a dokonce rozhovor s rodilým mluvčím na téma cestování a prázdniny. Všech padesát osm týmů se úkolů zhostilo s velkým odhodláním a nadšením. Každý aktivní žák sklidil úspěch a byl odměněn pochvalou, medailí a diplomem.

Tímto děkujeme vedení školy za podporu tohoto projektu. Děkujeme především všem třídním učitelkám a asistentkám tříd, které projekt podpořily svou účastí. Děkujeme kolegyním, které pomohly s výrobou keramických medailí. Děkujeme školníkům a Štrůdelníku, kteří jistili technické zázemí. V neposlední řadě patří náš dík jazykové škole Levl, která se svým rodilým mluvčím připravila a provozovala jedno ze soutěžních stanovišť.

Prázdniny mohou přijít. We are ready!

YourEnglishTeachers – Šmejkalová, Nedellec, Pohořelcová