Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,
vzhledem ke změnám ve struktuře Elektronické žákovské knížce použijte tradiční cesty přes naše webové stránky – tedy můžete použít odkaz v zelené liště vlevo nebo vpravo nahože tzv. „rychlý odkaz“. Pokud máte odkaz na původní verzi uloženou v oblíbených záložkách, je třeba jej vymazat a nahradit novou adresou, kterou získáte kliknutím na odkaz na naší webové stránce, jelikož tento odkaz již nefunguje.

Mgr. Jiří Mejda

Výstava drobného zvířectva

V pátek 2. listopadu jsme navštívili chovatelský areál ve Štítarech, kde probíhala Okresní výstava exotického ptactva, drůbeže, králíků a holubů. Žáci si se zájmem prohlédli vystavená zvířata, měli možnost pozorovat jejich odborné posuzování a obdivovali, kolik různých druhů bylo možné vidět. Mnozí s nadšením ukazovali spolužákům, jaké mazlíčky mají sami doma, a další se nechali inspirovat pro další chov. Při odchodu jsme ještě byli obdarováni zajímavými chovatelskými časopisy, které využijeme nejen při hodinách přírodovědy.

   

za V. A Mgr. Klára Herelová

Návštěva HZS

24. 10. a 8. 11. 2018 navštívily třídy 4.A a 4.B HZS Kolín. Děti zaujal program v interaktivní učebně a ještě více byly nadšeny návštěvou a ukázkami hasičské techniky v garáži. Při výkladu si mohly vyzkoušet, s jakou technikou hasiči pracují a samy se přesvědčit, jak je práce hasiče náročná.

Mgr. J. Vítová a Mgr. H. Králová – učitelky 4. A a 4. B ZŠ Bezručova Kolín

Divadlo

Dne 23. 10. 2018 jsme se byli podívat na divadelní představení VÉVÉVÉ. ČESKOSLOVENSKO. CS. Hlavními postavami jsou česká studentka a slovenský student, kteří se věnují studiu dějepisu. Hra popisuje rozpad Rakousko-Uherské monarchie, vznik samostatného Československa a mapuje průřez důležitých historických momentů do roku 1992. Herci na jevišti zpívali a tančili a každá píseň či tanec dokreslovala danou etapu vývoje naší země. Setkali jsme se i s historickými postavami císaře Franzem Josefem, T.G. Masarykem, Karlem Hašlerem, Adolfem Hitlerem, Václavem Havlem a mnoha dalšími. Představení se nám moc líbilo.

Mgr. Lucie Nechvílová

Osmičky v historii Československa – výsadba stromu svobody

Letos na podzim si všichni připomínáme a oslavujeme sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. My jsme se k těmto akcím také připojili, v pátek 26. 10. 2018 zasadili žáci 9. ročníku v areálu školy lípu. Lípu, která je prastarým slovanským symbolem a od 19. století národním symbolem Čechů. Doufáme, že lípa zdárně poroste, tak jako naše republika a my, a že kolem ní budou chodit děti našich žáků a připomínat si naši národní historii.

Mgr. Drahoslav Novotný

Parlament

Dne 27.9.2018 se žáci 3.A vypravili vlakem do velkoměsta. V Praze navštívili PS PČR, kde je uvítal náš starosta města Kolína Mgr. Bc. Vít Rakušan, který všem ukázal nejen hlavní sál poslanecké sněmovny, ale i zákoutí celé budovy. Z terasy byl překrásný výhled na Hradčany i okolí, kam se později všichni přemístili a obdivovali krásy staré Prahy.

     

Žáci III.A s třídní učitelkou      

Mladý chemik

V říjnu tohoto roku proběhlo školní kolo chemické soutěže MLADÝ CHEMIK, kterou již poněkolikáté pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Soutěž byla vyhlášena pro všechny žáky VIII. tříd se zájmem o chemii. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků z obou devátých tříd naší školy. Nejlepšími řešiteli jsou: Poulová Denisa, Kadleček Filip, Capouch Petr a ti dále postupují do kola regionálního.

Výhercům gratuluji.

 

Mgr. Lucie Nechvílová

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný Klokan v kategorii Kadet. Celkem se zúčastnilo 69 žáků z VIII. tříd a IX. Tříd. Na prvních třěch místech se umístily:

Barbora Holoubková      
Natálie Dudlová      
Renáta Jindřichová       

 

Všem děkuji za účast a prvním třem gratuluji.

 

Mgr. Lucie Nechvílová

Cesta kolem světa v ZOO Jihlava

Jeden krásný slunečný říjnový den se žáci třetích ročníků proměnili v mořeplavce a v rámci edukativního programu navštívili ZOO Jihlava. Na své „ Cestě kolem světa“ se seznámili nejen se zvířaty všech kontinentů, ale také s plodinami, typy písma a s jednotlivými lidskými rasami, na které při své plavbě narazili. Nechyběla samozřejmě ani prohlídka zvířecích expozic s mladými lvíčky, žirafami a opičkami.

     

Michaela Volková (tř. uč.)