Gasparáda

V pátek 7. 9. 2018 se žáci 4. A a 4. B zúčastnili na Karlově náměstí divadelního představení Bajaja, které probíhalo v rámci tradičních oslav pantomimy – kolínské Gasparády. Děti se seznámily s netradičním pojetím klasické pohádky v provedení jednoho herce.

Mgr. J. Vítová a Mgr. H. Králová

Projekt READ MY T-SHIRT

Třetí a čtvrté ročníky se ke konci školního roku 2017/18 zúčastnily projektu, který nám otvírá oči a ukazuje, že angličtina je všude kolem nás. Chceme-li se učit, stačí mít otevřené oči.

Všichni dnes občas nosíme trička, která mají anglické nápisy. Ne vždy však víme, co na své hrudi nosíme. Již v průběhu roku s žáky luštíme vzkazy na jejich oblečení. Začátkem května jsme fotograficky zdokumentovali některé z těchto skvostů. Po zdlouhavém a pečlivém výběru jsme vytiskli 40 fotografií a přidali k nim volný překlad.

Žáci 4. A za podpory paní učitelky Kláry Herelové vytvořili plakáty a u příležitosti informativní schůzky rodičů pro předškoláky jsme vernisáží otevřeli výstavu pod názvem READ MY T-SHIRT. O atmosféru pravé vernisáže se pod vedením vychovatelky školní družiny paní Belzové postaraly družinové děti, které připravily občerstvení.

Na výstavě si můžete prohlédnout nejen fotografie triček, ale dozvíte se i něco o historii výroby a potisku trička nebo o rekordu zapsaném v Guinnessově knize.

V průběhu následujících dvou týdnů mají žáci naší školy možnost výstavu zhlédnout a prodiskutovat další varianty překladu. Na žáky třetích a čtvrtých ročníků ještě čeká zábavný úkol, kterým je kresba vlastního trička.

Tímto vřele děkuji všem, kdo nechali vyfotit svou hruď. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za podporu při výběru fotografií, jejich podporu při překladu, tisku, instalaci a prezentaci.

                

                     LÁSKA JE VŠUDE KOLEM.

          TAK VNÍMEJ TLUKOT SVÉHO SRDCE.                                           

 

                    

                      Omlouvám se za zpoždění.                                                                        TO JE PANĎÁCKÝ

                 Venčila jsem svého jednorožce.

Věra Šmejkalová, M. A. 

Přehlídka dravého ptactva

V pondělí 18. 6. 2018 se žáci ZŠ zúčastnili výukového programu o dravcích. Krátký výklad s ukázkami letu dravců se uskutečnil na atletickém stadionu v Kolíně, kam jsme se všichni společně vydali pěšky po první vyučovací hodině. Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými pohyby a hlukem. Zájemci si mohli vyzkoušet jejich přílet až na vlastní ruku, takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední. Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž jsme si zopakovali podstatné informace. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým. Těšíme se na příští setkání.

Mgr. Lucie Nechvílová

Exkurze do skláren

Dne 14. 6. 2018 proběhla exkurze třídy VIII. A do Poděbrad. V rámci volby povolání jsme se vydali do provozu skláren Bohemia Poděbrady, kde se žáci mohli inspirovat jednak krásou sklářského řemesla, ale i nabídkou rozličných učebních oborů jako je např. strojní mechanik, obráběč kovů, automechanik, elektrikář silnoproud. Nejdříve jsme se podívali, jak se tvoří skleněné nádoby foukáním a pak viděli i výrobu čistě strojovou. Prohlédli jsme si i sklad křemičitého písku, hlavní surovinu sloužící k výrobě skla. V poslední části prohlídky jsme sledovali úpravu povrchu skleněných výrobků broušením a pískováním. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou podnikové prodejny, kde jsme dostali malý dáreček.

Mgr. Lucie Nechvílová

Exkurze do pivovaru

Dne 29. 5. 2018 proběhla exkurze VIII. a IX. tříd do Postřižinského pivovaru v Nymburce. Žáci si prohloubili znalosti v oblasti chemie a biotechnologie. Na začátku exkurze jsme byli seznámeni s historií pivovaru a také se současnou modernizací, která byla vidět na každém kroku. Dále následovala exkurze v jednotlivých provozech. Nejdříve jsme se ocitli v nejstarší části provozu – sladovně a následně pak v nejlepší části provozu, a to ve varně. Technolog výroby nám vysvětlil, z čeho se pivo vaří a jak se skladuje. Poté nás zavedl do sklepních prostor, kde pivo zraje. Čím hlouběji jsme se v prostorách pivovaru pohybovali, tím byla vůně piva silnější. Zjistili jsme i to, kam se naše pivo vyváží a kolik má procent alkoholu. Exkurze se nám moc líbila a těšíme se, že si ji někdy v budoucnu znovu zopakujeme.

Mgr. Lucie Nechvílová

Projekt – MY TOWN

Záleží jen na nás dospělých, rodičích a učitelích, jaký vztah si naše děti vytvoří nejen k učení, ale i k městu, ve kterém žijeme. Chceme-li, aby je jejich mladý život bavil a aby je zaujalo to, co dělají a místo, kde žijí, měli bychom jim toto přiblížit prožitkem.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků se se svými třídními učitelkami ve dnech 11. a 12. června vypravili za dobrodružným poznáním do historického centra města Kolín. Radnicí je provedl pan starosta Rakušan a pan místostarosta Kašpar. Žáci dále navštívili kolínské lapidárium a následně prostory městského pivovaru, kde je provedl ředitel CEROPu pan Pospíšil. Jejich další zastávkou byla zahrádka a konferenční prostor v Penzionu Pod Věží, kde si v anglickém jazyce objednali občerstvení a hravou formou si rozšířili svou slovní zásobu na téma TOWN. Žáci rovněž shlédli krátké animované video o historii města Kolín, které mělo svou premiéru minulou sobotu.

Červnové dny jsou horké a učení je s výhledem na letní prázdniny pro všechny žáky čím dál víc náročné. Zpestření výuky je v takových dnech naprosto nezbytné. Za tým všech učitelek tímto děkujeme všem průvodcům nejen za drobný dárek v podobě pexesa s kolínskými dráčky, ale především za oživení těchto dvou školních dnů.

     

Věra Šmejkalová

Archeopark Všestary

24. dubna podnikli žáci 2.B a 2.C výlet do pravěku. Při návštěvě archeoparku ve Všestarech na vlastní kůži zažili, jak těžký život naši předci vedli. Obdělávali pole s replikami pravěkých nástrojů, mleli obilí na zrnotěrce a žernovu, v typickém obydlí zemědělců vařili a poté ochutnávali obilnou kaši. Seznámili se s vývojem keramiky a jejím užitím a nakonec vyrobili svůj vlastní výrobek. Pro žáky to byl příjemný návrat do historie z našeho přetechnizovaného světa a všichni, včetně pedagogického doprovodu, si výlet užili.

     

Mgr. Michaela Volková (tř. uč. 2.B)

JEDNIČKA NA KONCI EVROPY

Třetí květnový týden se 14 žáků z osmých a devátých tříd základní školy Bezručova zúčastnilo výměnného pobytu spolufinancovaném městem Kolín. Žáci navštívili své kamarády z francouzské školy v Bretani. S naší partnerskou školou Collège Paul Féval nacházející se v kouzelném městečku Dol-de-Bretagne spolupracujeme od září 2017 na projektu „Evropa a evropský občan“.

Naše partnerská škola nám připravila bohatý program. Samozřejmě jsme se účastnili výuky, ale zároveň sportovali a poznávali okolí. Naši žáci představili město Kolín a školu pomocí prezentací a následnou diskusí. Zaznamenali jsme rozdíly ve vzdělávacích systémech i v běžném chodu škol. Při výuce angličtiny, němčiny, pracovní, hudební a estetické výchovy se žáci mohli aktivně zapojit do hodin.

Mezi sportovní aktivity byl zařazen sand yachting v Hirel, který si nejprve s obavami, ale na závěr s velkým nadšením, vyzkoušeli všichni přítomní. Při jízdě na vozítku s plachtou a kolečky, poháněném větrem v česko-francouzských párech, se zažila spousta legrace. Další silný zážitek si žáci odnesli z brodění bahnem, chůzí v pohyblivém písku a proudech vody. To vše se odehrávalo při odlivu kolem poloostrova Mont-Saint-Michel. K dalším skvostům, které jsme navštívili, patřily města Rennes a Saint-Malo.

Naši žáci i pedagogové byli  ubytováni v rodinách, ve kterých poznali běžný život v cizí zemi, odnesli si spoustu zážitků, komunikovali v anglickém jazyce a ochutnali francouzskou kuchyni.

Věříme, že výjezd odstartoval dlouhodobou spolupráci mezi školami. Na jaře příštího školního roku uvítáme naše kamarády v Kolíně a doufáme, že výjezdy obou škol se budou pravidelně opakovat.

Děkujeme městu Kolín za pomoc při financování projektu a společnosti Kopos za propagační materiály.

Mgr. Gwellaouen Nédellec, vyučující Aj.

PROJEKT – PLAKÁT, 4. ROČNÍKY

Žákům čtvrtých ročníků byl v lednu 2018 zadán dobrovolný domácí projekt – tvorba plakátu k jednomu z výukových témat v anglickém jazyce. Plakát měl obsahovat jistou slovní zásobu a fráze.

Pozitivním efektem je nejen opakování, ale i radost z tvorby a možnosti vylepšení si známky. Žáci měli otevřené možnosti uchopení ztvárnění a to také využili. Od kresby, přes koláž až po malbu. Fantazii se meze nekladly a tak tu máme například téma slovní zásoby FOOD pod úhlem meziplanetárního pohledu.

Milí žáci, děkuji za vaši účast. Bylo mi potěšením shlédnout vaše díla!

          

Your teacher, Věra Šmejkalová