Jogínek – cvičení

Slavíme Mezinárodní den jógy a loučíme se se školním rokem

V předvečer Mezinárodního dne jógy si děti z kroužku Jogínek pozvaly své příbuzné, známé a všechny, kdo měli chuť si zacvičit na poslední „otevřenou“ hodinu jógy v tomto školním roce. V pěkném počtu dorazili sourozenci, maminky i tatínkové a společně jsme spolu strávili příjemný slunečný podvečer. Doufáme, že si takovou lekci někdy zase zopakujeme. Namasté!

Za kroužek Jogínek Klára Herelová

Návštěva zdravotnické záchranné služby

Ve čtvrtek 20. června všechny páté ročníky v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí navštívily pracoviště zdravotnické záchranné služby Kolín v areálu kolínské nemocnice. I přes parné počasí a zvýšený počet výjezdů se žákům záchranáři plně věnovali a mohli jsme si detailně prohlédnout vybavení sanitek a lékařských vozů, sami si záchranné vozy projít, vyzkoušet jejich funkce a pokládat spoustu dotazů, na které jsme dostali vyčerpávající odpovědi. Návštěva byla tak zajímavá, že někteří žáci se už teď mohli inspirovat pro svou možnou budoucí životní dráhu.

Za V.A, V.B. a V.C

Mgr. K. Herelová, Mgr. J. Zamazalová, Mgr. M.Koberová

Výlet do botanické zahrady

Dne 15.5. jsme jeli na celodenní třídní výlet do Botanické zahrady Fata morgana v Praze. Viděli jsme různé druhy motýlů. Jediné co jsme nepředpokládali byla zima, ale jinak jsme si to všichni moc užili. U zahrady byl také menší bufet. Poté nám ujel autobus, ale naštěstí jsme chytili další. Zbytek dne už probíhal bez komplikací. ☺️

Sára Bláhová, Aneta Kloboučníková, Veronika Kozlíková, Anna Moravcová

Evropa čte 23.04.-09.05.2019 (Europe Reads)

V rámci výukových hodin anglického jazyka se naši žáci čtvrtých ročníků účastní výzvy „Evropa čte“.

Ve skupinách si žáci navzájem předčítají anglické knihy a společně se snaží text přeložit a porozumět jeho obsahu. Nadšení z první přečtené knihy v angličtině je veliké! Výstupem jsou plakáty na motivy knih.

Zhostili jsme se následujících titulů: The Wizard of Oz od Franka Bauma, Rainforest Rescue, Robbers at the Museum a The Big Storm od Paula Shiptona, Fruit od Louise Spilsburyho. Cities od Richarda Northcotta a Encyclopedia od Carol Watsonové.

V. Šmejkalová M.A

Hrad

Žáci 6. B absolvovali 2.5.2019 zážitkovou prohlídku stálé expozice Příběh Pražského hradu v prostorách gotického podlaží Starého královského paláce. Trasa chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní dějinné události a stavební vývoj hradního areálu od prehistorie po 20. století. Dále jsme prošli Zlatou uličku a nahlédli do neuvěřitelně malých příbytků a také jsme obdivovali nádhernou dominantu Chrámu sv. Víta. Po Zámeckých schodech naše putování pokračovalo přes Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí až na hlavní nádraží. Na vlastní oči jsme poznali památky, o kterých jsme si povídali v hodině občanské výchovy.

Mgr. A. Svobodová

Školní akademie

Slovo akademie označuje slavnost s programem uměleckého rázu. Tolik encyklopedie. Naše letošní školní akademie, která se uskutečnila 16. dubna 2019 v městském divadle, toto heslo jednoznačně potvrdila.

Že není v divadle bazén pro akvabely? Žádný problém! Cesta kolem světa za 15 minut? Beze všeho! Módní přehlídka bez látek? Jasně! … Pro letošní akademii neplatila žádná ale..

416 šikovných dětí naší školy diváky uchvátilo svými hudebními, tanečními, pěveckými i moderátorskými čísly. Na pódiu se vystřídala vystoupení od nejmenších prvňáčků až po rozlučkovou show devátých tříd, vše v bezchybné režii paní učitelky Nadi Kotkové.

Velký dík patří především dětem, které několik týdnů nastoupení nacvičovaly, všem učitelkám, učitelům, vychovatelkám školní družiny a asistentům pedagoga, kteří během nácviku chvílemi ztráceli a opět nacházeli naději na zdárný konec.

Akademie 2019 nasadila laťku opravdu vysoko, těšme se za pět let.

NO TIME FOR LOSERS. WE ARE THE CHAMPIONS!

Záznam akademie ke zhlédnutí zde: 

https://drive.google.com/open?id=1Bc5eEqUDEh0Q3BsBBgdfItvYiUEp9fDo

Mgr. Radka Kolářová

Výměnný pobyt Francie

Výměnný pobyt ovlivní člověka i na několik let, ne-li do konce života. Přesně tohle platí pro žáky naší školy, kteří se zúčastnili výměnného pobytu s francouzskou školou z Dol-de-Bretagne. Tentokrát naši žáci nejeli do Francie, ale Francouzi přijeli za námi. Na nádraží jsme si naše přátele vyzvedli v úterý 26. března večer. Hned ve středu ráno následovala brzká cesta do školy, kde nás čekalo sportovní dopoledne, které jsme si velmi užili a oživili naše přátelství. Všechny následující dny byly velmi akční. Prošli jsme město Kolín a díky geocachingové hře jsme se seznámili s kolínskou historií, dále jsme podnikli náročný výlet do Prahy. Zde jsme Francouzům představili krásy naše hlavního města. Neméně zajímavá pro nás byla i návštěva Kutné Hory. Všichni obdivovali nejen chrám sv. Barbory, ale hlavně unikátní kostnici pod kostelem Všech svatých v Sedlci. Víkend trávili děti v rodinách.

Chtěli bychom velmi poděkovat rodičům, protože díky jejich úžasně bohatému programu měli žáci možnost poznat i jiná místa České republiky. Závěrečným bodem celého našeho pobytu bylo slavnostní zakončení v divadelním klubu Scapino. Zde byla pro všechny zúčastněné připravena výstava našich fotografií z průběhu celého týdne a také jsme mohli zhlédnout taneční vystoupení dvou tanečních skupin z naší základní školy. Tanečnicím moc děkujeme. Nejtěžším dnem pro všechny byl odjezd našich francouzských kamarádů. Následovalo už jen loučení, poslední objetí svých přátel a slzy. Doufáme, že tato skvělá přátelství vydrží ještě dlouho a jsme rády, že jsme mohly být součástí tohoto projektu.

Barbora Kulhánková a Mgr.Gwellaouen Nédellec