Zahradníci ani v zimě neotálejí….

Je sice ještě zima, ale správní zahradníci už pomalu zasévají semínka zeleniny, aby v létě a na podzim mohli sklízet úrodu.

Rozhodli jsme se, že si zasejeme různá semínka a budeme pozorovat, jak klíčí a rostou mladé rostlinky. Abychom lépe viděli klíčení, použili jsme pod semínka vatové tampony, většinu jsme vyseli do zeminy, aby po vyklíčení mohla rostlinka bezpečně růst. Na výsadbu jsme využili již nepotřebné plastové misky např. od zmrzliny a od masa, papírová plata od vajíček, která udržují zeminu více vlhkou a lékařské špachtličky na popis druhů semínek. Zeminu jsme zvlhčovali prázdným rozprašovačem od prostředku na mytí oken. Snažili jsme se tedy i „recyklovat“ již nijak nevyužitelné výrobky.

Na pozorování jsme si vybrali semena hrachu, fazolí a čočky. Dali jsme je na vatové tampony, abychom viděli, jak klíčí.

Do zeminy jsme zaseli směs zimního krmení pro ptáčky.

Pro budoucí vypěstování rostlin na zahrádce jsme si zvolili semínka okurky, rajčat a papriky, ta jsou v mini pařeništích a v plastových miskách v zemině.

Pečlivě vše zaléváme. Po čtrnácti dnech již máme možnost zkoumat klíčky u nejrychleji klíčících semen, a dokonce i malé rostlinky okurek a rajčat. Povídáme si o dalších postupech přesazování a hlavně se denně staráme, aby semínka a rostlinky měly dostatek vláhy, tepla a světla.

Nakonec si žáci rozeberou rostlinky, které budou vysazovat doma na záhonky a do skleníků. Ale na to si ještě dlouho počkáme.

  

B. Belzová – vychovatelka III. odd. ŠD

Recyklohraní

Splnění 2. úkolu z „Recyklohraní“ se účastnila tři oddělení naší družiny. Druhé a sedmé oddělení zjišťovalo umístění červených kontejnerů v Kolíně při vycházce a třetí oddělení hledalo na internetu informace, znázornilo na mapě Kolína rozmístění červených kontejnerů a zpracovalo závěrečnou zprávu

     

B. Belzová – vychovatelka

Projekt chemie a automobily. MOTO: „Jezdím, jezdíš, jezdíme.“


Automobilismus a s ním spojené výhody i problémy jsou v současné době velmi diskutované téma. Děti se učí jednotlivé věci týkající se dopravy a automobilismu během celé školní docházky. Žáci 9. tříd si vyzkoušeli, jaké to je shrnout všechny své dosavadní poznatky a propojit je s tím, co se naučili během hodin předmětu chemie. A jak se jim to povedlo? Až na pár chybiček zvládli všichni práci na jedničku.

     

Za 9. třídy Mgr. Lucie Nechvílová

Jablíčkohraní – tak jsme nazvali náš projekt

Že by třeťákům měla jít násobilka a vyjmenovaná slova, to ví skoro každý. Ale jak jsou na tom s pečením? To si na vlastní kůži vyzkoušelo 28 třeťáků – od nákupu přes pečení až po samotný úklid. Jablečné nohavičky se povedly, skořice voněla celou školou a závěr dne byl ukončen jedním velkým ,, Mňam, už umím štrúdl!“. Pečení štrúdlu si vyzkoušely i děti z VIII. A třídy. Přinesly si také jablíčka a další předměty připomínající toto oblíbené podzimní ovoce. O jablíčku jsme si povídali, četli a zpívali si písničky. Ale to nebylo všechno. Naučili jsme se, že jablko je nejen chutné ovoce, ale také symbolem přátelství, vztahů a obdarovávání.

   

Za III. třídu Mgr. Vavrincová a za školu specialista EVVO Mgr. Nechvílová

VODOS Kolín

V pondělí 11.12.2017 k nám přijeli pracovníci z firmy VODOS Kolín, aby nás provedli vzdělávacím programem „ DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. Projektu se zúčastnily třída V. C a VIII. ročníky.

Vzdělávací program se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Čistírny odpadních vod každoročně zpracují desítky milionů metrů krychlových odpadní vody. Bohužel v ní, a tedy i v kanalizaci velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Poškozují nejen kanalizační potrubí, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní vody.

Žáci se na hodině interaktivní formou dozvěděli, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět do přírody, a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provedla postavička kocoura AGIho, který je zároveň symbolem celého projektu. Na konci hodiny byli všichni odměněni za skvělou spolupráci.

Za V. C a VIII. třídy Mgr. Lucie Nechvílová

Předání sbírky

Dne 12. prosince navštívila třída 9. B psí útulek Dogpoint, kam putovaly věci z vánoční sbírky. Tuto charitativní sbírku třída sama realizovala první týden v prosinci v naší škole. Žákům byla v útulku nabídnuta malá ,,exkurze“, při které se dozvěděli, jak vše v útulku funguje, jaký režim tam psi mají a co vše je potřeba, aby odloženým psům nic nescházelo. Nechyběla ani ukázka správného výcviku a na závěr jsme si mohli pomazlit opuštěného křížence Filípka.

     

Bc. B. Kulhánková

Exotika z Krkonoš

V pondělí 4. prosince navštívil naši školu chovatel exotických plazů pan Petr Voňka. Žáci sedmých tříd se seznámili s krajtou Baruškou, baziliškem i želvou pardálí. Žáci využili i možnosti se s plazy vyfotografovat, ačkoliv někteří měli zpočátku obavy.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Šárka Jeřábková, uč.

Projektový den – Štrúdl od začátku až do konce

To, že by třeťákům měla jít násobilka a vyjmenovaná slova, to ví skoro každý. Ale jak jsou na tom s pečením? To si na vlastní kůži vyzkoušelo 28 třeťáčků – od nákupu přes pečení až po samotný úklid. Jablečné nohavičky se povedly, skořice voněla celou školou a závěr dne byl ukončen jedním velkým ,,Mňam, už umím štrúdl!“.

     

Mgr. Aneta Vavrincová

Sběr papíru

Od 13. 11. – 16. 11. 2017 probíhal již tradičně na naší škole sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno neuvěřitelných 11 665 kg papíru a 195 kg víček. S tímto množstvím jsme se zatím umístili na 8. místě z více jak 100 registrovaných škol. Z kolínských škol nás předběhli pouze žáci ze 6. základní školy – obsadili 4. místo.
Velké poděkování patří všem žákům a rodičům, kteří se sběrové akce zúčastnili. Ale největší dík si zaslouží žáci ze třídy III. A. Přinesli téměř 3 tuny starého papíru. Třiďte a schraňujte – další sběr proběhne v dubnu 2018.

Za sběrové akce

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný – koordinátor EVVO