CO PLÁNUJEME

 

V práci naší školy se vracíme k úspěšným aktivitám, ale zároveň stále hledáme další možnosti, jak zkvalitnit vzdělání a rozvoj osobnosti našich žáků.

 

 

A)NOVÉ AKCE

-pokračování v mezinárodním jazykovém projektu Erasmus

-partnerství se školu v německém městě Kamenz

-projekt ESF na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a dalšího vzdělávání pedagogů, získání školního psychologa a pedagogického asistenta

-inkluzivní vzdělávání

-nové vybavení sboroven i pracovišť pedagogů osobními počítači

-rozšíření provozu i interaktivních učeben (především pro práci s interaktivními učebnicemi a programy)

-využití multifunkční učebny FY, CHEM, PŘ

-využití nově zrekonstruovaného areálu školy a venkovní učebny

-další úpravy vnitřních prostor školy

-využití  školní galerie, výstavních ploch (výstavy budou instalovány celoročně, především v souvislosti se dny pro předškoláky a dnem otevřených dveří)

-nové akce a projekty školního parlamentu

-využití nově zrekonstruované tělocvičny

 

B)TRADIČNÍ AKCE

-vítání prvňáčků

-účast v olympiádách a soutěžích

-účast ve sportovních soutěžích

-exkurze, besedy, vzdělávací programy

-absolventské práce žáků IX. tříd (vycházející žáci si vybírají z mnoha témat, která jsou pro absolventské práce stanovena, prezentace probíhají v závěru školního roku)

– využití výukových materiálů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

-spolupráce s basketbalovým klubem

-pokračování v projektu Primární prevence soc. pat. jevů

-pokračování v projektu Ovoce do škol, Školní mléko

-pokračování v projektu Prevence kriminality

-spolupráce se sdružením Prostor zaměřená na osobnostní výchovu (programy zaměřené na vztahy v kolektivu, primární prevenci negat. jevů)

-programy zaměřené na environmentální výchovu (projekty Recyklohraní, třídění odpadů, projekty společnosti Ornita, Svět recyklace a další)

-návštěvy kulturních akcí, divadel, Klub mladého diváka

-výlety, exkurze

-školy v přírodě (především v jarním období, koncem školního roku)

-lyžařský výcvik (březen 2019 Paseky nad Jizerou)

-adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy

-zápis do I.třídy

-den otevřených dveří

-širokou nabídku kroužků v zájmovém sdružení Puclík, ukázky jejich práce

-den dětí

-loučení s devátými ročníky

-spolupráce se školkami, rodiči předškoláků

-dny pro předškoláky, školičky pro předškoláky

-tvorba žákovských portfolií

-projekty, projektové dny

-testování klíčových kompetencí

-sportovní turnaje organizované školním parlamentem (florbal, odbíjená, vybíjená – zařazeny především v předvánočním období)

-mikulášské, vánoční a velikonoční akce

-humanitární akce, sbírky

-spolupráce se sdružením rodičů, školskou radou

-třídní schůzky