Úvod

Návštěva zdravotnické záchranné služby

Ve čtvrtek 20. června všechny páté ročníky v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí navštívily pracoviště zdravotnické záchranné služby Kolín v areálu kolínské nemocnice. I přes parné počasí a zvýšený počet výjezdů se žákům záchranáři plně věnovali a mohli jsme si detailně prohlédnout vybavení sanitek a lékařských vozů, sami si záchranné vozy projít, vyzkoušet jejich funkce a pokládat spoustu dotazů, na které jsme dostali vyčerpávající odpovědi. Návštěva byla tak zajímavá, že někteří žáci se už teď mohli inspirovat pro svou možnou budoucí životní dráhu.

Za V.A, V.B. a V.C

Mgr. K. Herelová, Mgr. J. Zamazalová, Mgr. M.Koberová

Návštěva expozice Lidé a peníze

30.5. třída 9. B navštívila ČNB, expozici Lidé a peníze.

Mgr. Svobodová

Výlet do botanické zahrady

Dne 15.5. jsme jeli na celodenní třídní výlet do Botanické zahrady Fata morgana v Praze. Viděli jsme různé druhy motýlů. Jediné co jsme nepředpokládali byla zima, ale jinak jsme si to všichni moc užili. U zahrady byl také menší bufet. Poté nám ujel autobus, ale naštěstí jsme chytili další. Zbytek dne už probíhal bez komplikací. ☺️

Sára Bláhová, Aneta Kloboučníková, Veronika Kozlíková, Anna Moravcová

Evropa čte 23.04.-09.05.2019 (Europe Reads)

V rámci výukových hodin anglického jazyka se naši žáci čtvrtých ročníků účastní výzvy „Evropa čte“.

Ve skupinách si žáci navzájem předčítají anglické knihy a společně se snaží text přeložit a porozumět jeho obsahu. Nadšení z první přečtené knihy v angličtině je veliké! Výstupem jsou plakáty na motivy knih.

Zhostili jsme se následujících titulů: The Wizard of Oz od Franka Bauma, Rainforest Rescue, Robbers at the Museum a The Big Storm od Paula Shiptona, Fruit od Louise Spilsburyho. Cities od Richarda Northcotta a Encyclopedia od Carol Watsonové.

V. Šmejkalová M.A