Úvod

Vodníci

Dne 27.9.2016 se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků akce Českého rybářského svazu nazvané  „V řece nežijí jen vodníci“. Akce se konala na Legerově rameni v Kolíně, poblíž  řeky Labe. Byla zaměřená nejen na ekologii, ale také na rybaření, poznávání ryb a živočichů, kteří se kolem řek nacházejí. Největší událostí bylo vypuštění již vyhynulé ryby mnika jednovousého do řeky Labe. Děti obcházely po třídách pět stanovišť, na kterých se dozvídaly, jak se chytají ryby, jaké se používají pruty, návnady, také si zasoutěžily. Na posledním stanovišti  příslušníci sboru hasičů a policisté seznámili děti s nelehkou prací potápěčů policie ČR a Hasičů.

Na závěr moc pěkně stráveného a zajímavého dopoledne se žáci mohli svést na člunu Hasičského sboru a Policie ČR.

Asistentky 2016 – 2017

Asistentky pedagoga v naší škole.

Tak jako v loňském roce i letos pracují v některých třídách asistentky pedagoga. Celkem pět asistentek pomáhá žákům vytvářet pracovní návyky, začleňovat se do kolektivu třídy, individuálně s žáky procvičují učivo. Během přestávek pomáhají ostatním pedagogům s dohledem nad žáky, s vybranými žáky provádějí relaxační činnosti. Dvě z nich v odpoledních hodinách asistují vychovatelkám školní družiny především při přesunech na oběd a podporují je při náročnějších činnostech se žáky, včetně přípravy na vyučování.

Tvorba dekorací

Příroda na podzim nabízí mnoho krásného materiálu přímo vybízejícího k tvoření prostorových dekorací. Žáci 4.B při víkendových procházkách s rodiči přírodní materiál nasbírali a ve škole jím pak ve skupinách zdobili proutěné věnce. Velmi rádi využili loni zrekonstruované školní dílny, kde měli k dispozici potřebné prostory, nástroje a vybavení. Hotové výrobky budou zdobit školní chodby. 

Mgr. Zdeňka Nerudová

Návštěva muzea

Námořníci z 1.A vyrazili na plavbu do muzea

 21.9.2016 dopluli prvňáčci do kolínského muzea, kde se naučili, jak se v dřívější době pralo , žehlilo či věšelo prádlo. Jak správně vyleštit obuv a co vše udělat, aby naše tělo bylo čisté a voňavé. Prohlédli si výstavu praček, těžkých žehliček či zajímavých mandlů a mnoho dalších předmětů, které byly pomocníky pradlenkám.