Úvod

Vědecká konferece 4.B

Zajímá vás, proč měli čtvrťáci vědeckou konferenci? V tomto školním roce se totiž seznamují s vědou (přibyly jim nové „vědecké“ předměty: přírodověda a vlastivěda). Jejich celoroční etapová hra se jmenuje Vědecký rok s Prófou Šíleným, každý měsíc se prostřednictvím projektového dne seznámí s nějakou oblastí vědy a po celý rok budou pracovat ve „vědeckých týmech“. Pro zpestření jsme se všichni převlékli tak, jak bývají vědci obvykle zobrazování ve filmu a literatuře – jako nepraktičtí šílenci.

Vítání prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září jsme přivítali naše žáky zpět ve škole. Nejvíce se jistě těšili prvňáčci. Do 4 prvních tříd jich letos nastoupilo 87. Do tohoto důležitého životního krůčku jim mnoho štěstí popřála paní ředitelka Mgr. Zdenka Filipová společně se starostou našeho města panem Mgr. Bc. Vítem Rakušanem.

Uvítání

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci!

Jsem ráda, že Vás po prázdninách mohu uvítat ve škole.

Čeká na Vás vstřícný pedagogický sbor, který se od června rozrostl o nové učitelky, učitele, vychovatelky a asistentky. Náš kolektiv rozšířily i dvě kuchařky.

Město Kolín nám pomáhá s investičními akcemi. Letos proběhla další úprava venkovních ploch v okolí hřiště.

Vítám zejména naše prvňáčky, opět jich budou čtyři třídy. Můžeme se těšit, že spolu se mnou a jejich učitelkami přivítá malé žáčky i pan starosta Mgr. et Bc. Vít Rakušan.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy
Základní škola Kolín II., Bezručova 980
Bezručova 980
280 02 Kolín 2
tel. 321 724 567