Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci naší školy-školní rok 2018/2019

Mgr. Zdenka Filipová ředitelka školy, koordinátor  ICT MAT
Mgr. Radislav Růžek zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP ZE
Mgr., Bc. Drahoslav Novotný zástupce ředitelky 1.st, vých. poradce 1  PŘ
Jana Tichá speciální pedagog
PhDr. Vladimír Tesař školní psycholog
Mgr. Zdeňka Nerudová I. A
Tereza Pekařová I. B
Mgr. Eva Hilleová I. C
Mgr. Jana Matušková II. A, koord. prevence
Mgr. Markéta Růžičková II. B
Mgr. Marcela Hubáčková II. C
Mgr. Eva Mrázková II. D
Mgr. Marie Procházková III. A, zájmová činnost Puclík
Mgr. Michaela Volková III. B
Mgr. Michaela Martínková III. C
Mgr. Jarmila Jeníková III. D
Mgr. Jitka Vítová IV. A
Mgr. Helena Králová IV. B
Mgr. Iveta Charvátová IV. C
Mgr. Jana Tolmová IV. D
Mgr. Klára Herelová V. A
Mgr. Jana Zamazalová V. B
Mgr. Miroslava Koberová V. C
Barbora Kulhánková VI. A AJ, NJ, EV, ČJ
Mgr. Alena Svobodová VI. B ČJ, VO, AJ
Mgr. Lucie Nechvílová VI. C, koord. EVVO CHE, PŘ
Mgr. Jiří Mejda VII. A, správce sítě, metodik ICT FY, CHE, INF
Ing. Ondřej Šíla VII. B MA, FY, INF, EV
Mgr. Ivana Marková VIII. A MAT, MAS, INF
Mgr. Ivana Pokorná VIII. B AJ, DĚ, VO, EV
Mgr. Jana Votavová IX. A MAT, PV, INF
PhDr. Irena Najbrtová IX. B ČJ, DĚ, VO, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Gwellaouen Nedellec AJ, AJ.K.
Ing. Zdeněk Sladký FY, PV, INF
M.A. Věra Šmejkalová AJ
Mgr. Marie Polešáková ZE
Bc. Karolína Bejda TV
Stanislava Pohořelcová AJ, VO, EV
Mgr. Radka Kolářová ČJL, VO
Hana Jirkovská vedoucí vych. školní družiny
Blanka Belzová vych. škol. družiny
Hana Plachá vych. škol. družiny
Jitka Sasková vych. škol. družiny
Bc. Ivana Koláčná vych. škol. družiny TV
Jitka Poláčková vych. škol. družiny, asistentka ped.
Lenka Hárovníková vych. škol. družiny
Jitka Boláčková vych. škol. družiny, asistentka ped.
Dis. Karolína Heřmánková vych. škol. družiny
Lenka Linhartová vych. škol. klubu
Ilona Tichá asistentka ped.
Květa Berková asistentka ped.
Monika Konfrštová asistentka ped.
Ivana Pelčová asistentka ped.
Tereza Hofmannová koordinátor, asistentka ped., školní asistentka
Ivana Cepková asistentka ped.
Jaroslav Kratochvíla asistent ped.
Jana Vokřálová asistentka ped.
Zuzana Jakubčáková asistentka ped.
David Mukařovský asistent ped.
Lucie Horná asistentka ped.
Hana Dostálová asistentka ped.
Jitka Bezděková asistentka ped.
Martina Teclová asistentka ped.