Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci naší školy pro školní rok 2019/2020

Mgr. Zdenka Filipová

ředitelka školy, koordinátor ICT MAT
Mgr. Radislav Růžek statutární zástupce ředitelky pro 2. stupeň, koordinátor ŠVP ZEM
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný zástupce ředitelky pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 1. stupeň MAT, PŘ
Mgr. Jarmila Jeníková I. A, metodické sdružení 1. – 3. roč.  
Mgr. Michaela Volková I. B, škol. parlament  
Mgr. Miroslava Koberová I. C  
Mgr. Zdenka Nerudová II. A  
Mgr. Tereza Pekařová II. B, koord. sport. soutěží pro 1. st.  
Mgr. Eva Hilleová II. C  
Mgr. Jana Matušková III. A, metodik prevence  
Mgr. Markéta Růžičková III. B  
Mgr. Helena Králová III. C  
Mgr. Eva Mrázková III. D  
Mgr. Marie Procházková IV. A, zájmová činnost Puclík  
Mgr. Drahomíra Košatová IV. B  
Mgr. Radka Kolářová IV. C, metodické sdružení 4. – 5. roč.  
Jana Tichá IV. D  
Mgr. Jitka Vítová V. A EV
Mgr. Eva Jarošová V. B ČJ, VO
Mgr. Iveta Charvátová V. C EV
Blanka Belzová V. D EV, PV
Mgr. Klára Herelová VI. A, Erasmus + AJ
Mgr. Jana Votavová VI. B, předmětová komise vých. př. MAT, PV,
Bc. Petra Brzáková VI. C AJ, NJ
Stanislava Pohořelcová VII. A AJ, EV
Mgr. Alena Svobodová VII. B, předmětová komise human. př. ČJ, VO, AJ
Mgr. Lucie Nechvílová VII. C, koord. EVVO CHEM, PŘ
Mgr. Jiří Mejda VIII. A, metodik ICT, správce sítě FY, CHEM, INF
Ing. Ondřej Šíla VIII. B, správce web. Stránek MAT, FY
Mgr. Ivana Marková IX. A, předmětová komise přírod. př. MAT, MAS, INF
Mgr. Ivana Pokorná IX. B AJ, VO, EV
PhDr. Irena Najbrtová výchovná poradkyně pro 2. stupeň ČJ, DĚJ
Bc. Karolína Bejda koordinátor sport. soutěží pro 2. stupeň TV, EV
Mgr. Oldřich Budka   TV, D, PV
Mgr. Jakub Stach   TV
Bc. Lucie Skalníková   AJ, NJ
Markéta Pandi   AJ
PhDr. Vladimír Tesař školní psycholog  
Mgr. Marcela Hubáčková speciální pedagožka  
Hana Jirkovská vedoucí vych. ŠD  
Hana Plachá vych. ŠD  
Jitka Sasková vych. ŠD  
Bc. Ivana Koláčná vych. ŠD TV
Lenka Hárovníková vych. ŠD TV
Lenka Linhartová vych. ŠD  
Jitka Petříčková vych. ŠD, AP  
Karolína Heřmánková vych. ŠD, AP  
Jitka Poláčková vych. ŠD, AP.  
Jana Vokřálová AP, koord. AP, ŠA  
Ilona Tichá AP  
Květa Berková AP  
Ivana Cepková AP, ŠA  
Ing. Zdeněk Sladký AP  
Jaroslav Kratochvíla AP  
Jitka Bezděková AP, ŠA  
Martina Štěpánková AP  
Kateřina Missbichlerová AP,  
Adéla Jehličková AP  
Monika Konfrštová AP  
Lucie Horná AP, ŠA  
Hana Dostálová AP  
Martina Teclová AP  
Miriam Filová AP  
Bc. Irena Fratričová, DIS AP, ŠA