Výchovní poradci

 

Výchovná poradkyně PhDr. Irena Najbrtová

 

Konzultační hodiny: úterý 15:00 – 15:45 hodin

Kontakt: 608752207, zs1najbrtova@seznam.cz

 

 

Výchovný poradce Mgr. Drahoslav Novotný 

Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:15 hodin

Kontakt: zs1novotny@seznam.cz

 

Výchovní poradci jsou k dispozici žákům, rodičům i ostatním pedagogům.

 

Obsah služeb:

 

  • Spolupráce s ředitelstvím školy, zákonnými zástupci, pediatry, PPP, OSPOD , IPS, SŠ a různými podniky a dalšími institucemi.
  • Poskytování metodické pomoci třídním učitelům při péči o děti s výukovými, výchovnými a zdravotními potížemi.
  • Informace a odborné rady při volbě povolání pro žáky a rodiče, vyplnění přihlášky na střední školy a zápisových lístků.
  • Prevence a řešení sociálně patologických jevů u dětí a šikany ve spolupráci s ostatními učiteli a vedením školy.
  • Prevence a řešení záškoláctví, účast ve výchovných komisích, sestavení individuálního výchovného plánu.
  • Evidence žáků se SVP, vytváření a kontrola PLPP.
  • Konzultace s žáky i rodiči o výukových a výchovných problémech.