UltimateEnglishEvent 2019

Minulý rok si naše třetí a čtvrté ročníky užily projektový den „My Town“, kdy si žáci prohlédli CEROP, nechali se provést radnicí s komentářem od pana starosty a navštívili konferenční prostor v penzionu Pod věží, kde proběhla výuka na dané téma a kde si účastníci mohli objednat občerstvení v angličtině.

Letos jsme pro naše žáky připravili týmovku. Na dvě celá dopoledne ožilo Centrální dětské hřiště. Stalo se dalším britským ostrovem. Žáci všech třetích a čtvrtých ročníků vyrazili spolu se svými učitelkami angličtiny a třídními učitelkami za dobrodružstvím plnění úkolů v angličtině na čerstvém vzduchu. Losem byly určeny týmy po třech, které si hravou formou zopakovaly učivo ročníku a možná se naučily i pár nových slovíček. Na programu bylo pexeso, memorování, frázování, ale i v angličtině instruované tančení a dokonce rozhovor s rodilým mluvčím na téma cestování a prázdniny. Všech padesát osm týmů se úkolů zhostilo s velkým odhodláním a nadšením. Každý aktivní žák sklidil úspěch a byl odměněn pochvalou, medailí a diplomem.

Tímto děkujeme vedení školy za podporu tohoto projektu. Děkujeme především všem třídním učitelkám a asistentkám tříd, které projekt podpořily svou účastí. Děkujeme kolegyním, které pomohly s výrobou keramických medailí. Děkujeme školníkům a Štrůdelníku, kteří jistili technické zázemí. V neposlední řadě patří náš dík jazykové škole Levl, která se svým rodilým mluvčím připravila a provozovala jedno ze soutěžních stanovišť.

Prázdniny mohou přijít. We are ready!

YourEnglishTeachers – Šmejkalová, Nedellec, Pohořelcová