INFORMACE K SYTÉMŮ ČIPŮ VE školní družině


 • Čipy jsou povinné pro všechny děti přihlášené do školní družiny. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá.

Po přiložení čipu k terminálu vychovatelka vidí, kdo dítě vyzvedává a systém vyzvedávající osobu ukládá do paměti. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Čip si můžete v rodině výjimečně půjčovat. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

 • Cena čipu je 100 Kč. Čipy platí po celou dobu docházky dítěte do školní družiny. Částka je vratná při vrácení nepoškozeného čipu zpět.

           Čip objednejte osobám, které budou pravidelně dítě vyzvedávat. Osobě, která dítě vyzvedne příležitostně, můžete čip zapůjčit. Je nutné, aby všechny vyzvedávající osoby byly uvedeny v zápisním lístku. Osoba, která není uvedena v zápisním lístku, a zapůjčíte jí svůj čip, se musí prokázat uvolňovacím lístkem, které dítě odevzdá své paní vychovatelce. Lístek bude   ke stažení na stránkách školy.

Systém vyzvedávání 

– při vyzvedávání dítěte je terminál umístěn u vchodu do hlavní budovy.

 • Čip jednoduše přiložíte k terminálu. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
 • Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
 • Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle do šatny. Rodiče do budovy nevstupují, na děti čekají před budovou školy. Vzhledem k tomu, že vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve svém oddělení.

Situace, které mohou nastat:

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost, co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo v kanceláři školy. Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete objednat čip nový.
 • Když čip zapomenete, spojíte se s vychovatelkou, vychovatelem přes původní systém. Dále vyplníte formulář včetně čísla OP. Poté bude vaše dítě propuštěno.
 • Když bude dítě vyzvedávat osoba, která nemá čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání, anebo zasláním lístečku po dítěti (viz. uvolňovací list).
 • Když bude čip nefunkční, kontaktujte vedoucí vychovatelku nebo kancelář. Bude vám vystaven čip.

Informace, které se mohou zobrazit na terminálu:

 Místo, kde se dítě právě nachází po přiložení čipu:

 • Ve škole jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v oddělení a je možné děti vyzvedávat 11,40 – 13,15 a 14,15 – 16,30 (Po a St 17 hodin)
 •  Oběd – vyčkejte. Po návratu dítěte z oběda si čekající rodiče musí čipnout a dítě bude propuštěno.
 •  Pobyt venku – najdete zde, kde a na kterém hřišti se oddělení nachází
 •  Řízená činnost – jedná se o dobu mezi 13,15 – 14,15 V této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze.
 • Na kroužku – dítě vám vychovatelka pošle po návratu z kroužku, kdy ho převezme od lektora a přijme ho zpět do systému V případě dotazů, kontaktujte vedoucí vychovatelku.