Školní družina

Provoz školní družiny je od 6,00 do 16,30, v pondělí a středu do 17,00.

Školní družina je místo, kde si děti hrají, vzdělávají se a zdokonalují svou zručnost. Děti školní družinu navštěvují velmi rády. Rozšíření na 9 oddělení je toho důkazem. Žáci od první do páté třídy jsou rozděleni podle tříd do svých oddělení.

Náplň odpoledne, které trvá pro někoho do půl jedné, ale pro někoho až do půl páté – v pondělí a ve středu do páté hodiny, se snaží dětem zpříjemnit paní vychovatelky. Protože žáci většinu dopoledního času sedí při výuce v lavicích, snažíme se čas v družině využít hlavně k pohybu dětí. Pokud počasí dovolí, velkou část odpoledne trávíme venku na školním hřišti. Na velkém prostranství mají děti možnost se rozběhnout a třeba si pohrát s míčem, stavět na pískovišti, využít nové herní prvky nebo se jen tak pohybovat a užívat krásného počasí. Vítání jara, v zimě soutěž ve stavbě sněhuláka, sáňkování, koulováni jsou také velmi oblíbené. Nezapomínáme také s dětmi oslavit jejich svátek – MDD.

Vycházky po okolí, pobyt na „Centrálním hřišti“, pobyt na „Oranžovém hřišti“, orientace v dopravních situacích na dopravním hřišti, návštěva kina, „klubu Céčko“ a akce muzea jsou také pro děti velkým zážitkem.
A co když prší? Nenudíme se…… Soutěže v „člověče nezlob se“, fotbálku, různých deskových hrách, pěvecké soutěže, karneval, vyrábění dárků k Vánocům, upomínkové dárky pro budoucí prvňáčky
a různé dekorační výrobky na výzdobu na Vánoce i Velikonoce, aktivně se účastníme prodejních akcí školy. Pořádáme i různé výstavy ve spolupráci s rodiči ve vestibulu školy. Velice oblíbená je i mikulášská nadílka, kde nesmí chybět ani náš čert. Před zimními prázdninami mají děti ve svém oddělení vánoční besídku.

V každém oddělení má družina k dispozici moderní počítače, které využívá ke zpestření dne. Vyhledávání na internetu, logické, postřehové a matematické hry jsou fenoménem dnešní doby.

Naše školní družina se zapojuje do různých výtvarných soutěží a téměř od počátku zpracovává zadaná témata z projektu „Recyklohraní“, shromažďujeme drobné elektro, vybité baterie a prázdné tonery. Po naplnění nádob je zajištěn odvoz. Jak již název „Recyklohraní“ napovídá, odevzdáváme věci k recyklaci a ještě si u plnění úkolů hrajeme. Vedeme děti ke třídění odpadu a čistotě našeho životního prostředí.

Každoročně je otevřena pro děti zájmová činnost – hra na kytaru, kam dochází děti se zájmem o hru na hudební nástroj a zpěv.

Školní družina má na naší škole tradici a je oblíbenou zábavou na odpoledne pro každého žáčka naší školy.

Personál školní družiny:

1.oddělení Jitka Sasková
2.oddělení Hana Plachá
3.oddělení Blanka Belzová
4.oddělení Hana Jirkovská – vedoucí vychovatelka
5.oddělení Bc. Ivana Koláčná
6.oddělení Jitka Boláčková
7.oddělení Lenka Hárovníková
8.oddělení Naděžda Benešová
9.oddělení Naděžda Sojková

 

PLATBY
Poplatek za ŠD je splatný do 30. září na období září – leden a do 31. ledna za období únor – červen.
Poplatky se hradí složenkou nebo převodem na účet školy podle přidělených variabilních symbolů.
Číslo účtu: 256 434 1379/0800

 

B. Belzová