ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA NA JEDNIČCE

Ve dnech 18. – 22. září naši školu navštívilo 10 žáků a dvě kolegyně z německého městečka Schwepnitz. To se nachází nedaleko města Kamenz, které je zároveň partnerským městem města Kolína. Někteří z našich německých kamarádů byli ubytováni na zimním stadionu, někteří v hostitelských rodinách našich žáků. Společně jsme si užili báječný týden plný aktivit. Děti si k sobě vzájemně našly cestu, bez problémů se dorozumívaly v anglickém jazyce.

    Naše hosty uvítala paní ředitelka v interaktivní učebně. Poté čeští i němečtí žáci představili své prezentace o své zemi, škole, slavných osobnostech. Prezentace byly zdařilé, poučné a mnohdy i vtipné. Celé úterní dopoledne jsme německé žáky zapojovali do výuky. Především se jednalo o výuku cizích jazyků, tělesné, hudební a sportovní výchovy. Po obědě v naší školní jídelně jsme uspořádali turnaj ve vybíjené a pak se zchladili v plaveckém areálu Vodního světa. Pro středeční dopoledne si naši žáci pro své kamarády připravili komentovanou procházku Kolínem. Také jsme navštívili synagogu s výkladem v angličtině, následoval milý proslov a uvítání na radnici  panem starostou.  Odpoledne se nám protáhlo až do podvečerních hodin. Děti si v česko-německých skupinkách nakoupily suroviny a každá skupinka společně připravila jeden německý a jeden český pokrm. Nakonec vzniklo osm báječných jídel, které jsme po prezentaci receptů a postupu přípravy ochutnali. Nikdo se neupejpal a neostýchal. Přestože bylo již šest hodin, viděli jsme spokojené tváře a školou se šířila dobrá nálada. Ve čtvrtek jsme vyrazili do Kutné Hory. Společně jsme objevovali památky UNESCO, toulali se uličkami a závěrem navštívili České muzeum stříbra. Asi nejhezčím okamžikem celého pobytu bylo spontánní přání dětí zdržet se v zahradě nad Jezuitskou kolejí.  Zorganizovaly si hru NINJA a společně se výborně bavily.

   Nyní už zase vše běží ve svých kolejích a všichni se těšíme, že příští podzim vyrazíme za svými německými kamarády.

                                                                 Petra Brzáková

                                                                 Lucie Skalníková

 

Stejně jako třída 6.C, tak se i třída 6.A vypravila na adaptační kurz do Zbraslavic. Program založený na podpoře fungování kolektivu, poznávání se navzájem a sportovních aktivitách se opravdu vydařil.  Počasí nám přálo, vyzkoušeli jsme si spoustu netradičních her, aktivit a různých sportovních disciplín. Nechyběl ani táborák, koupání a noční bojová hra. Při společném hodnocení nikdo nelitoval, že se výjezdu zúčastnil. Největším přínosem bylo nenásilné začlenění nových žáku do kolektivu a pro mě – novou třídní učitelku – poznání dětí v jiném než školním prostředí.

                                        

                                                      Petra Brzáková

 

Adaptační kurz Zbraslavice

Žáci a žákyně 6.C se minulý týden zúčastnili adaptačního kurzu, který jim usnadní přechod na druhý stupeň ZŠ. Ve středu šesťáci vyrazili na cestu vlakem a pěšky do sportovního a rekreačního střediska ve Zbraslavicích, kde je čekaly tři dny plné aktivit a her. Počasí nám letos ukázkově přálo a umožnilo si vychutnat i např. atraktivní jízdy na kanoích a paddleboardech po rybníce nebo oblíbenou paintballovou hru v lese. Instruktoři pro ně měli připravené i sportovní a teambuildingové hry, lezeckou stěnu, lukostřelbu a zip line ve výšce 10,5m, nebo noční bojovku. Tři dny uplynuly jako voda a nyní už jsou všichni naplno zpět v rozjíždějícím se novém školním roce.

Mgr. Klára Herelová, tř. uč. VI.C

 

Děti
Děti

Ředitelské volno

Vážení rodiče a žáci,  dovolte mi, abych vám oznámila, že na den 29.9.2023 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno. Škola, školní družina i školní jídelna bude tento den mimo provoz. 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy
Základní škola Kolín II., Bezručova 980
Bezručova 980
280 02 Kolín 2
 

Koncert písní z večerníčků

Žáci III. A třídy vyjeli hned první školní den 4.9. na koncert plný skladeb a písní z večerníčků.  Poslechli si nejen Macha a Šebestovou, Rákosníčka či Krkonošské pohádky, ale i další známé či neznámé skladby. Během cesty k Obecnímu domu, kde se celá akce odehrála, mohli všichni zhlédnout architekturu památek Prahy. Obdivovali monumentální skvost Jindřišské i Prašné brány. Prošli podloubím České národní banky, která je provedla až k Obecnímu domu.

Žáci III.A a paní učitelka M. Procházková

 

Děti na koncertě

Zpráva pro žáky 2. – 9. ročníků

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k tomu, že první školní den pro prvňáčky bude probíhat na hlavním vstupním schodišti do areálu školy, ostatní žáci a jejich doprovod v tento den, 4. 9. 2023, použijí vedlejší vstupní vchod z boční ulice od mateřské školy. Děkujeme za pochopení.

Třídní učitelky prvních tříd