Jsme v republikovém kole McDonald´s Cupu!!!

Fantastického úspěchu dosáhla naše škola v krajském kole prestižního fotbalového turnaje McDonald’s Cup, kdy se druhý rok po sobě kvalifikovala do celorepublikového finále, které se uskuteční 3.-4. června v Hradci Králové. V konkurenci více než 3500 škol jsme postoupili mezi nejlepších 16 týmů a pokusíme se vylepšit loňské desáté místo. Jedná se o zcela výjimečný úspěch naší školy, který se v celé historii McDonald’s Cupu nepovedl žádné jiné základní škole z Kolína. 

Na vítězství našeho týmu se podíleli tito žáci: David Chlumský (5.B), Semen Novoselov (5.B), Václav Šedina (5.B), Tomáš Švanda (5.B), Tobiáš Roušavý (5.B), Jakub Hamták (5.A), Matyáš Syrovátka (5.C), Štěpán Bugaj (4.B), Magdaléna Hamplová (4.B).
Trenérem týmu byl Mgr. Jakub Stach
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2024/2025 (aktuální informace)

PROBĚHNE

1. elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 21. 3.)

TERMÍN REGISTRACE: od čtvrtka 21. března 2024 do středy 3. dubna 2024

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Přihlášku do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 4. nebo 5. dubna 2024.

2. osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2024 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně 6. května 2024 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).