Jak si lépe porozumět

Ve školním roce 2017/2018 jsme začali realizovat projekt OP VVV s názvem „ Jak si lépe porozumět“.

Z nabízených šablon aktivit jsme vybrali v rámci personální podpory škol šablonu pro získání školního psychologa a školního asistenta, z oblasti profesního rozvoje pedagogů vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a inkluzivního vzdělávání a z rozvojových aktivit ZŠ doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt bude trvat 24 měsíců, předpokládaná doba ukončení je tedy v srpnu 2019.