Školní metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Jana Matušková

Konzultační hodiny : úterý 13:30 – 14:30 nebo po předem domluvením termínu.

Kontakt: jana.matuskova@1zskolin.cz

 

Obsah služeb:

  • Tvorba a koordinace Minimálního preventivního programu
  • Práce s problémovými vztahy uvnitř třídního kolektivu.
  • Poskytování konzultací žákům i rodičům a pomoc při řešení výskytu rizikového chování

(záškoláctví, šikana, závislostní chování : drogy, gambling, poruchy příjmu potravy, týrání a zneužívání, sexuální rizikové chování, nekázeň, krádeže).