SRPŠ – příspěvky a jejich použití ve školním roce 2016/2017

Vybíral se dobrovolný příspěvek ve výši 300 CZK na dítě.

 Datum

VYBRALI JSME

 Částka (Kč)

 Částka (Kč)

14.11.2016 příspěvky SRPŠ od rodičů 78 400,00  
9.12.2016 příspěvky SRPŠ od rodičů – dovybráno 17 010,00  
  celkem 95 410,00  
       
 

ZAPLATILI JSME

   
18.12.2016 TV, přehravače do družiny   23 760,00
6.1.2017 permanantka vodní svět – bruslení   4 000,00
11.1.2017 koberce s obšitím 2 kusy   10 895,00
6.2.2017 panel na basket a míče   4 443,00
18.4.2017 reproduktor Panasonic SC-CMAX5E-K do tělocvičny   11 690,00
1.9.2017 skříně do družiny    39 855,00
  celkem   94 643,00
       
 

ZÍSKALI JSME DAR OD TPCA

   
12.12.2016 dar od TPCA 17 000,00  
12.12.2016 nákup her a stavbenic pro družinu   17 000,00
       
31.10.2017 Zústatek bankovního účtu SRPŠ 9 003,71  
  bude použito na úhradu právních služeb v souvislosti s povinou změnou na spolek    
       
       

SRPŠ – příspěvky a jejich použití ve školním roce 2017/2018

       
Budeme opět vybírat dobrovolný příspěvek ve výši 300 CZK na dítě
       
Prosíme rodiče, kteří mají možnost získat od zaměstnavatele dar na potřeby dětí a chtějí pomoci, aby se přihlásili u zástupců SRPŠ
       

                    Předpokládané využití příspěvku

   
  Příspěvěk na akci „Mikuláš“   6 000,00
  Permanentka na kluziště   4 000,00
  Stolní fotbal 2. st.   10 000,00
  Výstavní panely na chodby školy   15 000,00
  Dresy 1. st., 2. st.   12 000,00
  Nábytek-třídy   25 000,00
  Skříň na poháry-sport   15 000,00
  Boxovací pytel   12 000,00
   Celkem   99 000,00

V Kolíně dne 31/10/2017 Ing. Alena Břečková – předsedkyně SRPŠ.

Zápis – Sdružení rodičů při ZŠ Kolín II, Bezručova 980 – 1.11.2016

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny

Celková vybraná částka za školní rok 2015/16 = 103.800,- Kč (průměrný příspěvek na jedno dítě 242,50 Kč)

Na účtu Sdružení rodičů je k 31.10.2016 zůstatek = 9.031,- Kč.

Vybrané finanční prostředky byly využity na nákup:

 • příspěvek na Mikulášský večírek 4.000,- Kč
 • permanentka na kluziště a dopravní hřiště 4.000,- Kč
 • potisk triček 3.618,- Kč
 • výukové materiály pro data-kabinet 11.980,- Kč
 • nákup úložných skříněk do učeben 36.180,- Kč
 • nákup her, stavebnic a hraček do školní družiny 6.000,- Kč
 • nákup výstavních panelů (3 ks) 12.948,- Kč
 • projekt Land Rover 929,- Kč
 • nákup sportovních potřeb 13.493,- Kč

Pro školní rok 2016/17 byl odsouhlasen minimální příspěvek ve výši 300,- Kč na jedno dítě.

Zástupci rodičů na schůzce odsouhlasili využití vybraných finančních prostředků ve školním roce 2016/17 v níže uvedené posloupnosti:

 • permanentka na kluziště a dopravní hřiště 4.000,- Kč
 • příspěvek na Mikulášské odpoledne 4.000,- Kč
 • nákup úložných skříněk do učeben 40.000,- Kč
 • nákup TV+CD (2 ks) do školní družiny 15.000,- Kč
 • nákup tiskárny do školní družiny 2.500,- Kč
 • nákup hracího koberce (2 ks) do školní družiny 7.000,- Kč
 • nákup fotbálku na chodbu 10.000,- Kč
 • nákup her, stavebnic a hraček do školní družiny 7.000,- Kč
 • nákup přehrávače do školní družiny 2.000,- Kč

Vedení školy informovalo o níže uvedených aktivitách:

 • nejúspěšnější zápis do 1.tříd pro školní rok 2016/2017 (otevřeny 4 třídy)
 • projekt Erasmus (žádost bude podána v lednu/únoru 2017) – vzdělávání dětí a učitelů v Aj
 • proběhla obnova zahrady, oplocení, vjezdových vrat, venkovních zpevněných ploch a nákup kamerového systému (finanční příspěvek zřizovatele – město Kolín)
 • projekt „Šablony“ – pomoc psychologa ve škole, zlepšení čtenářské gramotnosti
 • projekt „Inkluze“ – podpora žáků ze sociálně slabších rodin, asistenti pro učitele, individuální vzdělávací plán, výukové materiály
  8.12.2016 se uskuteční „Den otevřených dveří“
 • zavedení elektronických žákovských knížek na II.stupni

Na schůzce proběhla volba nového předsedy a místopředsedy Sdružení rodičů. Na pozici předsedy byla jednohlasně ze všech zúčastněných (dle prezenční listiny) zvolena paní Břečková Alena. Na pozici místopředsedy byla jednohlasně ze všech zúčastněných (dle prezenční listiny) zvolena paní Jendželovská Jana. Předání dokumentů proběhne dne 11.11.2016. Předáním dokumentů začnou paní Břečková a paní Jendželovská zastávat zvolené pozice. Paní Lasíková k 11.11.2016 ukončí svoji práci na pozici předsedy Sdružení rodičů.

Zapsala: M. Lasíková, tel.: 724 787 415