EU peníze školám

Součástí tohoto projektu byla tvorba  nových výukových materiálů pro podporu čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, finanční gramotnosti a využívání informačních a komunikačních technologií. Prostředky z projektu zároveň slouží pro modernizaci v oblasti techniky a učebních pomůcek.

Comenius multilaterální spolupráce

Začátkem června 2012 byl schválen dvouletý projekt, do kterého kromě naší školy bylo zařazeno 9 škol z různých částí Evropy. Po celou dobu jeho trvání pracovali učitelé a žáci naší školy na různých dílčích projektech na téma „Zdravý životní styl“. Zároveň jsme měli  možnost do některých partnerských států vycestovat. Partnerské školy: Polsko, Slovensko, Anglie, Wales, Švédsko, Španělsko, Itálie, Turecko, Řecko.