Úvod

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

upozorňujeme na konání třídních schůzek v naší škole. Třídní schůzky se konají 18.4. 2024.

První stupeň začíná od 15:30 hodin

Druhý stupeň začíná od 16:00 hodin

/ 2023/2024, Aktuálně

Informace z prvního stupně

Vážení rodiče,

nabízíme informaci k používání aplikace WhatsApp…

Informace k pravidlům používání aplikace WhatsApp

 

/ 2023/2024, Aktuálně

Hledáme nové kolegy

Hledáme vyučující pro první stupeň, více zde: inzerát – učitel_ka_1.stupně 26_3_24

Hledáme vyučující pro druhý stupeň, více zde: inzerát – učitel_ka_2.stupně 26_3_24

Hledáme školníka, více zde: inzerát školník 26_3_24

/ 2023/2024, Aktuálně

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2024/2025 (aktuální informace)

PROBĚHNE

1. elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 21. 3.)

TERMÍN REGISTRACE: od čtvrtka 21. března 2024 do středy 3. dubna 2024

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Přihlášku do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 4. nebo 5. dubna 2024.

2. osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2024 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně 6. května 2024 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).

 

/ 2023/2024, Aktuálně

Recyklohraní

     Naše škole je přihlášena do programu Recyklohraní. V prosinci v rámci tohoto programu plnila 2.A s třídní učitelkou Mgr. Jarmilou Jeníkovou úkol Práce s metodikou Ekoabeceda aneb Malý průvodce světem plastových obalů.  V únoru druháci absolvovali recyklační výzvu Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie.  Za splnění úkolů tato třída získala pro naši školu celkem 500 bodů.

     Celá škola se zapojila do sběrné kampaně nepotřebných mobilních telefonů, která proběhla v měsíci lednu. Dětem se podařilo shromáždit 36 vyřazených mobilních telefonů, za tuto akci jsme získali 180 bodů.

     Aktuálně jsme v kraji mezi školami na 73. místě.

Poděkování za splnění úkolu Práce s metodikou Ekoabeceda aneb Malý průvodce světem plastových obalů

Poděkování za splnění úkolu Recyklační výzva_ Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie

/ 2023/2024, Aktuálně

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Školního kola Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnili vybraní žáci 6. až 9. ročníků ve dvou kategoriích. Prošli rozřazovacím testem zaměřeným na gramatické jevy a slovní zásobu, porozumění textu i poslech. Nejúspěšnější z nich postoupili do ústního kola, ve kterém žáci hovořili o sobě, o vybraném tématu a popisovali vybrané obrázky.
Vítězové obou kategorií se zúčastnili kola okresního, které se konalo v DDM Kolín 5.3.2024. Ve velké konkurenci žáků a žákyň škol z celého okresu dosáhl velkého úspěchu Petr Málek z 8.C, který získal vynikající 5. místo z 19 soutěžících, s velmi těsným bodovým výsledkem na vítěze. V mladší kategorii se Dominik Němeček ze 7.B umístil na děleném 14. místě z celkového počtu 20 soutěžících. 
Gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších ročnících.
angličtinářky K.Herelová, L. Skalníková, S. Pohořelcová, P. Brzáková a S. Špinková
 
/ 2023/2024, Aktuálně

Prodloužení termínu přihlášek

Vážení rodiče, MŠMT prodlužuje termín podání přihlášek na SŠ o jeden den, tedy do 21.2.2024.

/ 2023/2024, Aktuálně