Úvod

Informace k provozu kanceláře školy v období letních prázdnin a k vyzvedávání vysvědčení

Ve dnech 1., 2. a 7. července budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost a případné vyzvedávání nevyzvednutých vysvědčení takto:

7- 12 hodin.

V období letních prázdnin budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost takto:

Pondělí 8- 14 hodin.

V případě, že by Vám tento termín nevyhovoval, lze se telefonicky dohodnout na jiném čase, tel. 321 724 567.

Přístup do školy bude po hlavním venkovním schodišti ke služebnímu vchodu, kde bude umístěn zvonek na kancelář školy. Přístup do jiných prostor školy a zahrady nebude možný z důvodu probíhajících výkopových prací.

/ 2020/2021, Aktuálně

Macharovo pero

Dne 17.6.2021 jsme se zúčastnili slavnostního předávání cen literární soutěže „Macharovo pero“ ročník 2020, které se konalo dodatečně ve výstavním sálu Městské knihovny Kolín. V porotě už tradičně usedly dramaturgyně a režisérka Malého divadla Dana Serbusová, spisovatelka a nápověda pražského Činoherního klubu a předsedkyně poroty Irena Fuchsová, ředitel MSD a novinář Zdeněk Hejduk a ředitel Městské knihovny Kolín a senátor Pavel Kárník.
V kategorii 1. stupeň ZŠ dostal Oliver Vedral čestné uznání a Matyáš Hampl (oba ze třídy 5.A) obsadil 3. místo. Tématem této kategorie bylo „Kolínská pohádka nebo pověst“. Celkem soutěžilo v této kategorii 26 prací.

Matyáš Hampl žák 5.A

Předání ceny Macharovo pero

/ 2020/2021, Aktuálně

ZMĚNY V POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLE

Platí od úterý 8. 6. 2021

  1. Nošení roušek není povinné při výuce
  2. Povinné nošení roušek zůstává o přestávkách a ve všech společných prostorech školy
/ 2020/2021, Aktuálně

Poděkování

Děkuji tímto nadaci a manželům Tykačovým „Women for Women“ za dlouholetou a bezproblémovou spolupráci týkající se možnosti stravování pro děti ze znevýhodněných rodin. V současné době podporují 13 žáků naší školy ve školním stravování. Rodiče i žáci samotní si obědy pochvalují a opakovaně se do projektu hlásí.Foto nadace Woman for woman

/ 2020/2021, Aktuálně

Aktuální informace k provozu školy, které budou platit od pondělí 17. 5. 2021

  1. Končí rotační systém výuky, oba stupně se vrací k běžnému provozu
  2. ochrana úst, nosu – respirátor nebo rouška, ve vnitřních prostorech budov, venku nikoliv pokud by žáci byli od sebe 2 metry, výjimkou je TV venku při samotném cvičení (nikoliv nástup apod.)
  3. končí povinnost homogenity, vracíme se tedy ke zcela běžnému rozvrhu s dělením na jazyky, TV, provozu školní družiny apod.
  4. v jídelně též běžný provoz
  5. testování ATG testy pro oba stupně 1x týdně, tedy v pondělí + při příchodu neotestovaného žáka do školy později (u dveří do budovy 1. st. zajistí AP)
  6. pokyny k TV a HV zatím beze změn (cvičit lze pouze venku, nelze zpívat při HV)
  7. žáci v týdnu od 17. 5. do 21. 5.  vrátí zapůjčenou techniku pro distanční výuku, toto zajistí TU.

Při všech těchto úlevách se stále doporučuje omezit kontakty mezi žáky na nezbytné minimum, učitelé při dohledech budou dbát na to, aby žáci zůstávali ve své třídě, nevycházeli na chodbu a do jiných tříd, stejně tak při přechodu do jiné třídy a odchodu ze školy budou aktivně organizovat a usměrňovat žáky, dohlížet na zakrytí úst a nosu.

 

/ 2020/2021, Aktuálně

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

od 17. 5. bude ukončena rotační výuka, oba stupně přejdou na klasickou prezenční výuku.

V této souvislosti prosíme o následující: každý strávník, který má zájem o obědy od 17. 5. 2021, si stravu přihlásí sám. Vzhledem k účtování na další měsíc by bylo vhodné toto udělat do pátku 14. 5. 2021.

Pokud nedojde opět k nějaké změně, bude stravné od června 2021 přihlášeno hromadně jako obvykle.

/ 2020/2021, Aktuálně

Provozní doba kanceláře

Provozní doba kanceláře školy je:

Po – Čt 7:30 – 15:30

7:30 – 14:00

/ 2020/2021, Aktuálně

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Fungování školní jídelny od 3. 5. 2021

 

Všichni žáci I. a II. stupně ZŠ, a všichni zaměstnanci mají od 3. 5. 2021 přihlášeny obědy na celý měsíc. Každý strávník si sám odhlašuje stravu v době, kdy je doma na distanční výuce a nemá o oběd zájem.  /Zůstává  možnost odběru obědu do jídlonosičů pro žáky a zaměstnance na distanční výuce /.

 

POZOR – pokud dítě donese domů doklad od hospodářky školní jídelny, jde o nedostatek finančních prostředků na stravu a je nutné co nejdříve uhradit!

 

Výdej do jídlonosičů je posunut na čas od 13,45 – 14,00 hod.

/ 2020/2021, Aktuálně