Úvod

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín II., Bezručova 980
  2. Děti  z jiných nespádových obvodů a obcí, které zde mají sourozence a pokud to umožňují kapacitní možnosti školy
  3. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2023/2024 (aktuální informace)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2023/2024 (aktuální informace)

PROBĚHNE

  1. elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 27. 3.)

TERMÍN REGISTRACE: od pondělí 27. března 2023 do středy 12. dubna 2023

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Přihlášku do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 13. nebo 14. dubna 2023.

  1. osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2023 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně
12. května 2022 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).

/ 2022/2023, Aktuálně

Pozvánka na březnovou školičku

Obrázek plakátku s pozvánku na školičku v březnu
Březnová školička
/ 2022/2023, Aktuálně

Pro školy – certifikát

Pro školy - certifikát
Pro školy – označení aktivní školy
/ 2022/2023, Aktuálně

Biologická olympiáda 2023

Dne 27.1.2023 proběhlo školní kolo biologické olympiády na naší škole. Tentokrát bylo stěžejním tématem „Druhy a stavba rostlinných plodů a klíčení jednoděložných a dvouděložných semen.“

Olympiády se účastnilo 21 žáků z druhého stupně a do okresního kola postoupili tito žáci: Neruda Lukáš, Urban Jan, Janečková Veronika a Procházka Jiří.

Děkujeme tímto všem, kteří se olympiády zúčastnili, a gratulujeme těm, kteří postoupili do okresního kola.

/ 2022/2023, Aktuálně

Adventní výlet na Karlštejn

V předvánočním čase jsme vyrazili s žáky 9.A, 7.A, 6.B a 5.C na výlet na hrad Karlštejn. Nikdo z nás ani nečekal tak zimní podmínky, jaké letos nastaly. Autobus s námi mistrně prokličkoval zimní krajinou a odměnou za dlouhou jízdu nám byla kouzelná atmosféra na vánočně vyzdobeném hradě. Prohlídka zahrnovala adventně připravené komnaty a součástí trasy byly i repliky korunovačních klenotů. Ocenili jsme spoustu zajímavých informací o životě na našem nejznámějším hradě a využili sněhové kulisy k přímo pohádkovým fotografiím. Všichni jsme se krásně předvánočně naladili. 
Mgr. Klára Herelová
Mgr. Michaela Flídrová
/ 2022/2023, Aktuálně