VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO DĚTI IZS V NAŠÍ ŠKOLE

Naše škola „Jednička“ byla opět v pohotovosti i o velikonočních prázdninách. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Kolín II., Bezručova 980 si připravili pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému kromě jiného i zážitkový program ve školní dílně  a to výrobu ptačího krmítka ze dřeva a tácku pod kávu. Výrobky si děti s radostí odnesly domů. Odpolední aktivity se díky krásnému počasí odehrávaly na čerstvém vzduchu ve venkovním areálu školy. Výborný velikonoční oběd
a svačinu nám připravili pracovníci školní jídelny. Při odchodu dostaly děti zaslouženě velikonoční odměnu v podobě sladkostí a na památku fotky ze školní dílny.

Pedagogičtí pracovníci základní školy

Velikonoční dílny pro děti IZS

Informace pro zákonné zástupce (rodiče) k provozu školy od 12. 4. 2021

Do školy se vrací 1. stupeň rotačně

12.4. 2021-16. 4. 2021: I. A, B, C III. A, B, C V. A, B

19.4. 2021-23. 4. 2021: II. A, B, C IV. A, B, C, D V. C, D

Výuka bude probíhat podle rozvrhu bez TV a zpěvu,  žáci budou mít náhradní program.

Žáci budou vybaveni jednou nebo dvěma rouškami podle doby pobytu ve škole nebo ve školní družině.

Žáci provedou samotestování 2x týdně, tj. pondělí a čtvrtek – vždy v průběhu 1. vyučovací hodiny, pod dohledem učitele + AP.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od 1. RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí doložit zákonný zástupce potvrzením od lékaře.

Žáci, kteří budou v ranní družině, se otestují ihned po příchodu pod dohledem vychovatelky.

Prostory školy budou průběžně dezinfikovány, větrány a použité testy budou hygienicky likvidovány podle pokynů MZ ČR.

Typy testů: AG test typu LEPU (výtěrová tyčinka na kraj nosní dírky).

Při zjištění pozitivity bude žáku vystaveno potvrzení a žák odchází domů v doprovodu rodiče (do příchodu rodiče bude pozitivní žák v izolační místnosti pod dohledem) nebo sám po předem předloženém souhlasu rodiče.

Rodič bezprostředně kontaktuje pediatra a ten zajistí další postup.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky, můžou školu požádat o AG test s potvrzením o výsledku testu.

Pro žáky, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, je možná individuální konzultace.

Provoz školní družiny bude zajištěn dle běžného rozvrhu ŠD.

Škola bude formu školní družiny zajišťovat ranní a odpolední program pro žáky rodičů, kteří jsou v systému vybraných profesí (IZS).

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 12. 4. 2021 nastupují žáci prvního stupně na rotační prezenční výuku.

Obědy všech žáků 1. stupně budou PŘIHLÁŠENÉ a podle docházky si každý žák ODHLÁSÍ dny, kdy bude na distanční výuce.

Platí i pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

 

 

Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce a obědy budou mít ODHLÁŠENÉ.

Pokud budou mít zájem o odběr obědů do jídlonosiče, tak si obědy musí PŘIHLÁSIT.

Výdej bude probíhat po výdeji obědů všem žákům 1. stupně, tj.  13.15 – 13.45 hod.

ZÁPIS DO PRNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍROK 2021/2022

Datum konání. 1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

Vážení rodiče,

klikněte na odkaz Online zápis do školy a zaregistrujte dítě:

TERMÍN REGISTRACE: od  čtvrtka 1. dubna 2021 do středy 14. dubna 2021

Zde se Vám zobrazí formulář, kde vyplníte všechny potřebné údaje a ten se následně odešle do systému školy. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail škola zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Zápisový lístek do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy s ID: mf5gixt (z osobní datové schránky, NE firemní)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na: reditelstvi@1zskolin.cz
  3. osobně, na základě Vámi vyplněného připravenou tištěnou podobu a vy podepíšete ve vybraném čase dne 15. nebo 16. dubna 2021.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce, kde je uveden trvalý pobyt.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. 4.  2021 doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

 

Sdělení školní jídelny

Dne 1. 4. 2021 školní jídelna vaří pouze pro děti zaměstnanců IZS, zaměstnance školy a cizí strávníky. Žáci na distanční výuce mohou oběd odebrat, ale pouze za nedotovanou cenu Kč 50,-. Výdej pro tyto žáky bude zároveň posunut na dřívější dobu, a to od 12,00 – 12,30 hod.

V případě vašeho zájmu o  stravu doplatek ve výši Kč 23,- předáte v hotovosti paní hospodářce nejdéle do 31.3.2021.

 

Režim školní jídelny po Velikonočních svátcích se zatím nemění, sledujte prosím internetovou  stránku naší školy.

Zápis do prvních tříd 2021/2022

Zápis do prvních tříd bude ve dnech 1. – 16. 4. 2021
z toho elektronická registrace 1.4. – 14. 4. 2021 kliknutím na odkaz: Zápisy Online (odkaz bude zpřístupněn 1.4.2021)
a následné osobní setkání 15. a 16. 4. 2021 po předem zaregistrovaném termínu, kde doplníte Žádost o přijetí, popřípadě vyplníte Žádost o odklad školní docházky, Zápisový lístek do školní družiny
přesnější informace viz. příloha ZDE: informace k zápisu 2021-2022-2. verze