Adventní sportovní dopoledne

9.12. 2022 si naši „parlamenťáci“ připravili pro žáky 1. – 3. tříd obří opičí dráhu v rámci adventního sportovního dopoledne. Děti běhaly, skákaly, podlézaly, probíhaly, přeskakovaly, házely, klouzaly se, ale především se náramně bavily.

Tato akce patří mezi dětmi k nejoblíbenějším a jsme rádi, že jsme ji mohli po covidové pauze zopakovat.

 

Pár obrázků ZDE: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9256400

Školní parlament 2022/2023

4. A Jan Přibyl, Jakub Kabíček
4. B Lucie Švandová, David Chlumský
4. C Ivan Dlouhý, Matyáš Syrovátka
5. A Jana Korušková, Jan Jeřábek
5. B Aneta Stará, Andrea Vokálová
5. C Michael James Groh, Terezie Nováková
6. A Dominik Charvát, Tereza Procházková
6. B Anna Pospíšilová, Viktorie Snopková
6. C Richard Vopatřil, Vanessa Šanková
6. D Valerie Hutrová, Štěpán Sedláček
7. A Matyáš Hampl, Lukáš Hovorka
7. B Adéla Capouchová, Antonie Lubinová
7. C Diana Knysh, Stanislav Strnad
7. D Aneta Trnková, Klára Bugajová
8. A Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml
8. B Jaroslava Fialová, Vanessa Schederová
8. C Tomáš Nohejl, Sára Herelová
8. D Alex Cukr, Matěj Beran
9. A Kateřina Krajíčková, Lukáš Kolář
9. B Iveta Koleková, Natálie Hublerová
9. C Natálie Rykrová, Lucie Chvojková

Proč mít ve škole školní parlament?

Školní parlament 2022/2023

– Učí žáky znát a používat jejich práva a povinnosti.
– Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy.
– Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
– Učí žáky odpovědnosti za svou práci a své chování.
– Pomáhá rozvíjet občanské kompetence.
– Žáci se více ztotožňují se svou školou.
– Sbližuje žáky z prvního a druhého stupně.

Županový den

Začátek letošního školního roku se školní parlament snažil pojmout pohodově, odpočinkově a zábavně. Vyhlásil županový den. Některé třídy si jej zpestřily a doplnily o oblíbená pyžama a postelové „plyšáčky“. Četly se pohádky, pořádaly modní přehlídky. Zapojili se převážně žáci nižších ročníků a přidaly se i některé paní učitelky.

      

Mgr. Michaela Volková

DEN NARUBY

Třetí listopadová středa u nás ve škole probíhala netradičně. V rámci Dne naruby se chlapci převlékli za děvčata a děvčata za chlapce. Bylo to příjemné a zábavné zpestření školní výuky.  Chlapci byli převlečení v tylových sukýnkách s copánky na hlavě, někteří odvážnější se nebáli ani nalakovaných nehtů a doplňků v podobě korálů, klipsových náušnic… Děvčata se ukázala s kravatami a barety na hlavách. Zapojily se i některé paní učitelky a den si užily společně s dětmi.

   

Mgr. M. Volková

Víčka

Sbírání víček na „ Jedničce“ pokračuje i letos

   V minulém roce se naše škola zapojila do sbírání víček, jejichž výtěžek byl určen tělesně postiženému Ondrovi Duškovi z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší a přispěl tak k částečné úhradě rehabilitačního pobytu v lázních.

   V letošním roce sbírka plastových uzávěrů pokračuje. Jsme velmi rádi, že můžeme opět pomoci, tentokrát bude výtěžek sbírky věnován dětem v kolínském regionu. Konkrétně se jedná o Dětské centrum Kolín (bývalý Kojenecký ústav), kde je v současné době 35 dětí.

Ředitelkou Dětského centra, které sídlí v Tylově ulici, je MUDr. Eva Nemeškalová.

     Hlavní činností DC je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Jedná se o děti, které jsou ohroženy ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a zdravotně postižené.

Dětské centrum poskytuje těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, mimo jiné, zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní (onkologicky nemocné děti). Vždy jsou respektovány konkrétní a individuální potřeby a zájmy dítěte. Dětem je poskytnuto ubytování, ošacení, výchovná činnost a zaopatření, které spočívá v zajištění základních životních potřeb, v potřebné péči a pomoci. Každodenní obětavou péčí se snaží zaměstnanci DC nahradit dětem ztracený domov.

Děkujeme Vám za pomoc.

      

                                 Mgr. Michaela Volková – koordinátor školního parlamentu

Barevný únor

Barevný únor

Poslední roky již tradičně k únoru patří barevné středy, kdy se žáci a učitelé převléknou do barev, které jim vybral školní parlament. Jednotlivé třídy si sčítají body a nakonec proběhne celkové vyhodnocení. A jaké barevné kombinace se objevili letos? První středa byla černobílá, druhá červenomodrá a poslední kombinace byla vražedně růžovozelená. Nutno říci, že se s ní statečně vypořádali i chlapci.

A zde jsou výsledky:

  černobílý červenomodrý růžovozelený součet pořadí
1.A 10,55 10,5 10,52 31,57 1.
1.B 9,13 10,9 10,9 30,93 2.
1.C 7,53 8,44 4,0 19,97 12.
1.D 7,75 10,00 8,75 26,5 5.
2.A 9,04 10,8 9,58 29,42 3.
2.B 7,35 9,05 8,76 25,16 7.
2.C 8,76 8,12 7,5 24,38 9.
2.D 5,8 9,04 3,84 18,68 14.
3.A 8,57 9,87 6,29 24,73 8.
3.B 2,71 3,59 1,18 7,48 19.
3.C 6,06 8,5 6,00 20,56 10.
4.A 6,6 9 4,7 20,3 11.
4.B 9,9 10,2 8,5 28,6 4.
4.C 4,4 4,14 8,54 18.
5.A 6,4 8,5 5,00 19,9 13.
5.B 8,65 10,10 7,4 26,15 6.
6.A 5,43 2,00 7,43 20.
6.B 2,4 2,4 22.
7.A
7.B 6,94 5,51 6,13 18,58 15.
8.A 4,42 4,04 1,46 9,92 17.
8.B 6,6 3,7 2,7 13 16.
9.tř. 3,8 0,2 0,25 4,25 21.