Dětský parlament města Kolína

Městský parlament slouží k tomu, abychom se, i my děti, mohly podílet na rozvoji města. Schůzky se konají pravidelně každý měsíc v CEROPu a každá škola zde má své 3 – 4 zástupce.

Na schůzkách projednáváme městské projekty a poznáváme také ostatní školy, což nám pomáhá s porozuměním, co bychom mohli u nás ve škole vylepšit.

Zástupci ŠP – Adéla Capouchová, Barbora Zikmundová, Nikolas Kiml

Dětský parlament - zasedání

Akce školního parlamentu 2023/2024

ZÁŘÍ – volba zástupců ŠP ve 4. – 9. třídách

ŘÍJEN – volba rady ŠP, schůzky 1x měsíčně  – první úterý v 7.00 v učebně 2. B, plánování akcí na školní rok 2023/2024

            – 5.10. – 1. setkání Dětského parlamentu města Kolína ( Adéla Capouchová, Diana Knysh, Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml)

              – 17. 10. Kolíčkový den – charitativní veřejná sbírka, která měla za cíl vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mládeže s postižením a také šířit osvětu pro lepší komunikaci s lidmi s handicapem.

LISTOPAD – vyhodnocení Kolíčkového dne, při němž se vybralo 9 964 Kč

                    – 9.11. – 2. setkání Dětského parlamentu města Kolína ( Adéla Capouchová, Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml)

                    – 21.11. – Den bez batohů

                    – 22.11. – florbal dívky 7. třídy

PROSINEC – 7.12. – vybíjená 4. třídy

                       – 7.12. – 3. setkání Dětského parlamentu města Kolína

                       –  8.12. – Adventní sportovní dopoledne pro 1. – 3. třídy

                      – 20.12- florbal chlapci 7.třídy

LEDEN – 9.1. – vybíjená 5. třídy + 4.B

              – 11.1. –  4. setkání Dětského parlamentu města Kolína

              – 12.1. – florbal dívky 8. třídy

              – 24.1. – florbal chlapci 8. třídy

ÚNOR – 15.2. – 5. setkání Dětského parlamentu města Kolína

BŘEZEN – hodnocení probíhajícího celoročního projektu Pomáháme mladším

                 – volba nových zástupců do Dětského parlamentu města Kolína – Jan Jeřábek, Anna Pospíšilová

DUBEN – 2.4. – 6. setkání Dětského parlamentu města Kolína

                – příprava na Den dětí – organizace, úkoly

 

Fotogalerie zde: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/11307876

 

 

CELOROČNÍ PROJEKT – POMÁHÁME MLADŠÍM

TŘÍDA KOMU POMÁHÁME CO DĚLÁME +

DATUM

Jména konkrétních žáků
5.B + 5.C 1.B 2.11. 2023

Podzimní tvoření

Natálie Bábindeliová

Tomáš Macháček

Ellen Krajíčková

4.A

 

1.A 10.11. 2023

Podzimní tvoření

Lucie Krejčí

Inka Erbenová

 

6.B

 

2.B 22.11. 2023

Výroba indiánských triček

 

Aneta Stará

Andrea Vokálová

Amálie Bešornová

Kateřina Kadlecová

8.D 2.A 29.11. 2023

Adventní vyrábění

Klára Bugajová

Aneta Trnková

Tereza Kabíčková

Šárka Růžičková

Josefina Ševčíková

Karel Wudy

9.A 2.C 13.12. 2023

Adventní vyrábění

Nicolas Kiml

 

Barbora Zikmundová

 

Michaella Berber

 

Nikola Sauerová 

 

Timofii Skunziak

 

6.A 3.A 7.2. 2024

Čtení se školním parlamentem

Jan Jeřábek

 

Vojtěch Břichnáč

 

Petr Skořepa

 

Emma Urbanová

 

Barbora Hollerová

4.B 2.C 14.2. 2024

Výtvarné tvoření

Chloupková Ester

 

Kazíková Izabela

 

Nechvíl Matěj

8.C 1.C 5.3. 2024

Velikonoční aktivity

Marina Ponomarová

 

Michal Buňka

 

Kristýna Kačírková

 

Sofie Hajnová

 

Nikola Božková

 

Rozálie Šlehobrová

8.B 2.B 8.3. 2024

Výroba přáníček k MDŽ

Adéla Capouchová

 

Anna Pohořelická

 

Anna Laurová

 

Natálie Chadimová

5.C

 

1.A 14.3. 2024

Jarní tvoření

Serynová Klára

 

Ellen Krajíčková

 

Evelin Diudiuk

 

Matěj Šovar

6.C 3.B 20.3. 2024

Velikonoční tvoření

 Lucie Jechová

 

 Natálie Jirků

 

Lenka Nerudová

 

Terezie Nováková

5.B 1.B 21.3. 2024

Jarní tvoření

Tomáš Macháček

 

Natálie Bábindeliová

5.C 1.A 17.4. 2024

Sportovní hry

Ellen Krajíčková

 

Klára Serynová

Školní parlament 2023/2024

4. A Inka Erbenová, Erik Kubišta
4. B Vanessa Vobořilová, Magdaléna Hamplová
4. C Ondřej Seifert, Ema Vlková
5. A Jan Přibyl, Barnabáš Kotrba
5. B Tomáš Macháček, Natálie Bábindeliová
5. C Klára Serynová, Ellen Krajíčková
6. A Jan Jeřábek, Vojtěch Břichnáč
6. B Aneta Stará, Andrea Vokálová
6. C Terezie Nováková, Rozálie Ševčíková
7. A Dominik Charvát, Tereza Procházková
7. B Anna Pospíšilová, Viktorie Snopková
7. C Michaela Guráňová, Kristýna Serynová
7. D Adéla Mokráčková, Valérie Hutrová
8. A Lukáš Hovorka, Matyáš Hampl
8. B Adéla Capouchová
8. C Sofie Hajnová, Diana Knysh
8. D Aneta Trnková, Klára Bugajová
9. A Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml
9. B Jaroslava Fialová, Vanessa Schederová
9. C Sára Herelová, Matyáš Svoboda
9. D Alex Cukr, Matěj Beran

Rada školního parlamentu

předseda Barbora Zikmundová
místopředseda Diana Knysh, Adéla Capouchová
tiskový mluvčí Nicolas Kiml
zapisovatel Anna Pospíšilová
Sportovní referent Sára Herelová, Jan Jeřábek, Vojtěch Břichnáč, Aneta Stará, Andrea Vokálová

Kolíčkový den

DOPLNĚNÍ:

 

V rámci charitativní sbírky Kolíčkový den na podporu dětí s postižením se nám podařilo vybrat úžasných 9 964 Kč.

Navíc se námi zaslaná fotografie stala vítězem fotosoutěže Kolíčkový den 2023.

 

Fotografie k nahlédnutí: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/10515159

 

V úterý 17. října budeme pořádat charitativní veřejnou sbírku Kolíčkový den, která má za cíl vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mládeže s postižením a také šířit osvětu pro lepší komunikaci s lidmi s handicapem. V kampani je zelený kolíček vnímán jako symbol spojení zdravých lidí a lidí s postižením. Nadace Jedličkova ústavu veškerý výtěžek z prodeje zelených kolíčků předá dál v plné výši. Kolíček si lidé budou moci koupit za minimální příspěvek 50 Kč, což odpovídá nadačnímu příspěvku např. na 20 minut osobní asistence.

Zástupci školního parlamentu budou finanční příspěvek vybírat do originálních připravených kasiček v úterý 17. října ráno před vyučováním před budovou školy a v dopoledních hodinách ve třídách.

Adventní sportovní dopoledne

9.12. 2022 si naši „parlamenťáci“ připravili pro žáky 1. – 3. tříd obří opičí dráhu v rámci adventního sportovního dopoledne. Děti běhaly, skákaly, podlézaly, probíhaly, přeskakovaly, házely, klouzaly se, ale především se náramně bavily.

Tato akce patří mezi dětmi k nejoblíbenějším a jsme rádi, že jsme ji mohli po covidové pauze zopakovat.

 

Pár obrázků ZDE: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9256400

Školní parlament 2022/2023

4. A Jan Přibyl, Jakub Kabíček
4. B Lucie Švandová, David Chlumský
4. C Ivan Dlouhý, Matyáš Syrovátka
5. A Jana Korušková, Jan Jeřábek
5. B Aneta Stará, Andrea Vokálová
5. C Michael James Groh, Terezie Nováková
6. A Dominik Charvát, Tereza Procházková
6. B Anna Pospíšilová, Viktorie Snopková
6. C Richard Vopatřil, Vanessa Šanková
6. D Valerie Hutrová, Štěpán Sedláček
7. A Matyáš Hampl, Lukáš Hovorka
7. B Adéla Capouchová, Antonie Lubinová
7. C Diana Knysh, Stanislav Strnad
7. D Aneta Trnková, Klára Bugajová
8. A Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml
8. B Jaroslava Fialová, Vanessa Schederová
8. C Tomáš Nohejl, Sára Herelová
8. D Alex Cukr, Matěj Beran
9. A Kateřina Krajíčková, Lukáš Kolář
9. B Iveta Koleková, Natálie Hublerová
9. C Natálie Rykrová, Lucie Chvojková

Proč mít ve škole školní parlament?

Školní parlament 2022/2023

– Učí žáky znát a používat jejich práva a povinnosti.
– Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy.
– Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
– Učí žáky odpovědnosti za svou práci a své chování.
– Pomáhá rozvíjet občanské kompetence.
– Žáci se více ztotožňují se svou školou.
– Sbližuje žáky z prvního a druhého stupně.