Denní režim ve školní družině

Ranní družina                                                                                                              

6:00 – 7:40  ranní scházení, individuální činnosti, klidné hry

Odpolední družina – 1. varianta
11:35 – 12:15 převzetí účastníků, uložení věcí, hygiena, OBĚD

12:15 – 12:45 ODPOČINKOVÁ ČINNOST – četba, vyprávění, klidné společenské hry

12:45 – 13:30 REKREAČNÍ ČINNOST – pobyt venku

13:30 – 14:30 ZÁJMOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST – pracovní činnosti, výtvarné aktivity, dopravní výchova, . vzdělávací hry

14:30 – 15:30 KROUŽKY/REKREAČNÍ ČINNOST

15:30 – 16:30/17:00     REKREAČNÍ ČINNOST, PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Odpolední družina – 2. varianta

12:30 – 13:00, 13:00 – 13:30     převzetí účastníků, uložení věcí, hygiena, OBĚD 

13:00/13:30 – 13:30/14:00      ODPOČINKOVÁ ČINNOST – četba, vyprávění klidné společenské hry

13:30 – 14:30                            ZÁJMOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST – pracovní činnosti, výtvarné aktivity, dopravní

výchova, vzdělávací hry

14:30 – 15:30                   KROUŽKY/REKREAČNÍ ČINNOST

15:30 – 16:30/17:00           REKREAČNÍ ČINNOST, PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Odchody ze ŠD

do 13:00/13:30

od 14:30 do 16:30/17:00