Operační program Jan Amos Komenský

Operační program JAK

Z nabízených šablon aktivit jsme vybrali v rámci personální podpory škol šablonu pro získání školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a školního asistenta, z oblasti profesního rozvoje DVPP a z oblasti vzdělávání a rozvojových aktivit doučování žáků – cizinců a inovativní vzdělávání v ŠD.

Projekt bude trvat do srpna 2025

Logo JAK operační program