Výzva 56

Projekt EU OPVK Výzva 56 – Čtenářské kluby školy porozumění.

Výše jmenovaný projekt jsme podávali v květnu 2015, v červenci 2015 nám byl tento projekt schválen. Jeho smyslem je především podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti a dále také podpora jazykových kompetencí pedagogů.

Každý žák měl po ruce knihu, kterou si sám ke čtení Vycházíme z toho, že má-li dítě číst, musí dostat na čtení dostatek času. Tento prostor pro čtení žáků je třeba zařazovat pravidelně. Žáci si po četbě sdělují své prožitky, diskutují o přečteném, pracují na úkolech.  

Projekty z výzvy 56 je nyní již ukončen. Práce formou čtenářských dílen se stala pravidelnou součástí vyučovacích hodin a bude ve všech ročnících i nadále pokračovat.