Pedagogičtí pracovníci naší školy-školní rok 2022/2023

Mgr. Zdenka Filipová ředitelka školy, koordinátor ICT MAT
Mgr. Radislav Růžek statutární zástupce ředitelky pro 2. stupeň, koordinátor ŠVP zem
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný zástupce ředitelky pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 1. stupeň mat, PŘČ
Mgr. Jarmila Jeníková I. A, metodické sdružení 1. -3. roč. HV
Mgr. Michaela Volková I. B, školní parlament HV
Mgr. Miroslava Koberová I. C  
Mgr. Marie Procházková II. A  
Mgr. Eva Hilleová II. B  
Mgr. Jana Matušková III. A, metodik prevence  
Mgr. Markéta Růžičková III. B hv
Mgr. Eva Mrázková III. C vL, PŘV
Mgr. Radka Kolářová IV. A AJ
Mgr. Helena Králová IV. B PV
Mgr. Veronika Haraštová IV. C INF
Mgr. Zdenka Nerudová V. A  
Mgr. Tereza Pekařová V. B, koord. sport. soutěží pro 1. st. AJ
Bc. Michaela Flídrová V. C VPV
Mgr. Alena Svobodová VI. A, předmětová komise hum. př. CJL, DĚ, VO
Mgr. Lucie Nechvílová VI. B, koord. EVVO

výchovná poradkyně pro 2. stupeň

PŘČ, CHEM, VO
Stanislava Pohořelcová VI. C AJ, VO
Kristýna Hartmanová VI. D MAT, TV, VO
Mgr. Zuzana Sahulková VII. A ČJ, DĚJ, VO
Mgr. Jiří Mejda VII. B, metodik ICT, správce sítě INF, FYZ, CHEM, VO
Mgr. Lucie Skalníková VII. C AJ, NJ, VO,
Mgr. Adam Bárta VII. D ČJ, DĚJ, VO
Mgr. Ivana Marková VIII. A, předmětová komise přírod.př. mat, ms, vo, INF
Mgr. Jakub Stach VIII. B TV, ZEM, VO, PV
Mgr. Petr Veselský VIII. C PŘČ, ZEM, INF, VO, PŘS
Mgr. Karolína Bejda VIII. D, koord. sport. soutěží pro 2. st. TV, EV, VO
Mgr. Klára Herelová IX. A, Erasmus+, předmětová komise cizích jazyků AJ, vo, AJK
Mgr. Jana Votavová IX. B, předmětová komise vých. př. MAT, PV, vo
Bc. Petra Brzáková IX. C AJ, NJ, vo
Markéta Pandi   1. st. – aj
Mgr. Sabina Špinková Motlová   1. st. – aj, Čj
PhDr. Irena Najbrtová   ČJ
Ing. Vojtěch Šimon   mat, fyz, chem
Mgr. Oldřich Budka   TV, pv, ZEM
Mgr. Ivana Pokorná   děj, ev,
Bc. Adéla Jehličková   čj, děj, ev-VV
Ing Zdeněk Sladký   pv, FY
Blanka Belzová   ev
Zdeněk Dudek AP FY, EV-HV
Mgr. Marcela Hubáčková speciální pedagožka  
Jana Tichá speciální pedagožka,  
Mgr. Jana Kmochová školní psycholožka  
Lenka Hárovníková vych. ŠD  
Jitka Sasková vych. ŠD  
Bc. Ivana Koláčná vych. ŠD TV-1. St
Lenka Linhartová vych. ŠD  
Jana Vokřálová vych. ŠD  
Veronika Veselá vych. ŠD,  
Hana Sahulka Havelková vych. ŠD, AP, koord. AP  
Bc. Irena Fratričová, DiS, vych. ŠD, AP  
Ilona Tichá vych. ŠD, AP  
Andrea Vallo AP  
Květa Berková AP  
Monika Konfrštová AP  
Martina Štěpánková AP  
Jitka Bezděková AP  
Bc. Lucie Vondráčková, DiS. AP  
Světla Nováková AP  
Veronika Vokolková AP  
Taťána Černá AP  
Karolína Haverlová AP  
Eva Zmátlová AP