Pedagogičtí pracovníci naší školy-školní rok 2020/2021

Mgr. Zdenka Filipová ředitelka školy, koordinátor ICT MAT, fyz
Mgr. Radislav Růžek statutární zástupce ředitelky pro 2. stupeň, koordinátor ŠVP zem
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný zástupce ředitelky pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 1. stupeň mat, PR
Mgr. Jana Matušková I. A, metodik prevence  
Mgr. Markéta Růžičková I. B  
Mgr. Eva Mrázková I. C  
Mgr. Jarmila Jeníková II. A, metodické sdružení 1. – 3. roč.  
Mgr. Michaela Volková II. B, škol. parlament  
Mgr. Miroslava Koberová II. C  
Mgr. Zdenka Nerudová III. A  
Mgr. Tereza Pekařová III. B, koord. sport. soutěží pro 1. st.  
Mgr. Eva Hilleová III. C  
Mgr. Jana Zamazalová IV. A  
Mgr. Jitka Vítová IV. B EV
Mgr. Helena Králová IV. C pv
Blanka Belzová IV. D ev
Mgr. Marie Procházková V. A, zájmová činnost Puclík  
Bc. Michaela Flídrová V. B pv
Mgr. Radka Kolářová V. C, metodické sdružení 4. – 5. roč.  
Mgr. Lucie Horná V. D  
Mgr. Ivana Marková VI. A, předmětová komise přírod.př. mat, ms, vo
Mgr. Jakub Stach VI. B aj, děj, vo, ev
Mgr. Petr Veselský VI. C fyz, př, zem, inf
Bc. Karolína Bejda VI. D, koord. sport. soutěží pro 2. st. vo, ev, tv
Mgr. Klára Herelová VII. A, Erasmus+ AJ, vo, ev
Mgr. Jana Votavová VII. B, předmětová komise vých. př. MAT, PV, vo
Bc. Petra Brzáková VII. C AJ, NJ, vo
Stanislava Pohořelcová VIII. A AJ, vo,
Mgr. Alena Svobodová VIII. B, předmětová komise hum. př. ČJ, VO, dej
Mgr. Lucie Nechvílová VIII. C, koord. EVVO chem, př, vo
Mgr. Jiří Mejda IX. A, metodik ICT, správce sítě fy, ch, inf, vo
PhDr. Irena Najbrtová IX. B, vých. poradkyně pro 2. stupeň čj, děj, vo
     
Markéta Pandi   1. st. – aj
Mgr. Sylva Koudelková   1. st. – aj, cj
Michaela Brejchová   1. st. – VL, 2. st. – cj, dej
Mgr. Oldřich Budka   TV, zem, pv, ev
Bc. Lucie Skalníková   AJ, NJ
Mgr. Adam Bárta   cj, dej, fyz
Mgr. Ivana Pokorná   tv, vo, zem, pv
PhDr. Vladimír Tesař školní psycholog  
Mgr. Marcela Hubáčková speciální pedagožka  
Jana Tichá speciální pedagožka, AP  
Hana Jirkovská vedoucí vych. ŠD  
Hana Plachá vych. ŠD  
Jitka Sasková vych. ŠD  
Bc. Ivana Koláčná vych. ŠD TV
Lenka Hárovníková vych. ŠD  
Lenka Linhartová vych. ŠD  
Jitka Petříčková vych. ŠD, AP  
Jitka Poláčková vych. ŠD, AP.  
Jana Vokřálová vych. ŠD, AP, koord. AP  
Ilona Tichá AP  
Květa Berková AP  
Ivana Cepková AP, ŠA  
Ing. Zdeněk Sladký AP  
Jaroslav Kratochvíla AP  
Jitka Bezděková AP  
Martina Štěpánková AP  
Kateřina Missbichlerová AP,  
Bc. Adéla Jehličková AP  
Monika Konfrštová AP  
Lucie Horná AP, ŠA  
Hana Dostálová AP  
Bc. Irena Fratričová, Dis. AP, SA  
Miriam Filová AP, ŠA  
Mgr. Marie Polešáková AP  
Veronika Vokolková AP  
Zdeněk Dudek AP