Pedagogičtí pracovníci naší školy-školní rok 2021/2022

Mgr. Zdenka Filipová ředitelka školy, koordinátor ICT MAT
Mgr. Radislav Růžek statutární zástupce ředitelky pro 2. stupeň, koordinátor ŠVP ZEM
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný zástupce ředitelky pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 1. stupeň MAT, PŘČ, PŘV
Mgr. Marie Procházková I. A, zájmová činnost Puclík  
Mgr. Eva Hilleová I. B  
Mgr. Jana Matušková II. A, metodik prevence  
Mgr. Markéta Růžičková II. B HV
Mgr. Eva Mrázková II. C VL
Mgr. Jarmila Jeníková III. A, metodické sdružení 1. – 3. roč.  
Mgr. Michaela Volková III. B, škol. parlament  
Mgr. Miroslava Koberová III. C  
Mgr. Zdenka Nerudová IV. A  
Mgr. Tereza Pekařová IV. B, koord. sport. soutěží pro 1. st.  
Bc. Michaela Flídrová IV. C  
Mgr. Jana Zamazalová V. A  
Mgr. Radka Kolářová V. B, metodické sdružení 4. – 5. roč.  
Mgr. Helena Králová V. C EV-VV
Blanka Belzová V. D EV-HV
Mgr. Zuzana Sahulková VI. A ČJ, DĚJ, VO
Mgr. Jiří Mejda VI. B, metodik ICT, správce sítě INF, FYZ, CHEM, VO
Bc. Lucie Skalníková VI. C, AJ, NJ, VO, AJK
Mgr. Adam Bárta VI. D ČJ, DĚJ, FYZ, ZEM, VO
Mgr. Ivana Marková VII. A, předmětová komise přírod.př. MAT, MS, VO
Mgr. Jakub Stach VII. B TV, ZEM, VO
Mgr. Petr Veselský VII. C PŘČ, ZEM, INF, VO
Bc. Karolína Bejda VII. D, koord. sport. soutěží pro 2. st. TV, EV, VO
Mgr. Klára Herelová VIII. A, Erasmus+ AJ, VO
Mgr. Jana Votavová VIII. B, předmětová komise vých. př. MAT, PV, VO
Bc. Petra Brzáková VIII. C AJ, NJ, VO
Stanislava Pohořelcová IX. A AJ, PV, AJK, VO
Mgr. Alena Svobodová IX. B, předmětová komise hum. př. ČJ, VO, DĚJ
Mgr. Lucie Nechvílová IX. C, koord. EVVO CHEM, PŘ, VO
Markéta Pandi   1. st. – AJ
Mgr. Sylva Koudelková   1. st. – AJ, Čj
PhDr. Irena Najbrtová výchovná poradkyně pro 2. stupeň ČJ
Ing. Vojtěch Šimon   MAT, FYZ, CHEM
Mgr. Oldřich Budka   TV, PV
Mgr. Ivana Pokorná   DĚJ, EV, PV
Bc. Adéla Jehličková   ČJ, DĚJ, EV
Ing. Zdeněk Sladký   PV, INF
Mgr. Marcela Hubáčková speciální pedagožka  
Jana Tichá speciální pedagožka,  
Mgr. Jana Kmochová školní psycholožka  
Hana Jirkovská vedoucí vych. ŠD  
Hana Plachá vych. ŠD  
Jitka Sasková vych. ŠD  
Bc. Ivana Koláčná vych. ŠD TV
Lenka Hárovníková vych. ŠD  
Lenka Linhartová vych. ŠD  
Jitka Poláčková vych. ŠD,  
Jana Vokřálová vych. ŠD, AP, koord. AP  
Andrea Šedová AP  
Mgr. Marie Polešáková AP  
Kateřina Missbichlerová AP  
Hana Sahulka Havelková AP  
Květa Berková AP  
Hana Dostálová AP  
Ilona Tichá AP  
Veronika Veselá AP  
Veronika Vokolková AP  
Monika Konfrštová AP  
Pavel Dudek AP  
Taťána Černá AP  
Martina Štěpánková AP  
Světla Nováková AP  
Jitka Bezděková AP  
Jaroslav Kratochvíla AP  
Bc. Lucie Horná AP  
Bc. Irena Fratričová, DIS AP