Školní družina

Provoz: 6:00 – 16:30, v pondělí a středu do 17:00

Školní družina je místo, kde si děti hrají, vzdělávají se a zdokonalují svou zručnost. Děti družinu navštěvují rády. Rozšíření na 9 oddělení je toho důkazem.

Náplň odpoledne, které trvá po někoho do půl jedné, ale pro někoho až do půl páté – v pondělí a ve středu po páté hodiny, se snaží dětem zpříjemnit paní vychovatelky. Protože většinu dopoledního času sedí při výuce v lavicích, snažíme se čas v družině využít hlavně k pohybu dětí. Pokud počasí dovolí, velkou část odpoledne trávíme venku na školním hřišti. Na velkém prostranství mají děti možnost se rozběhnout a třeba si pohrát s míčem, stavět na pískovišti, využít nové herní prvky nebo se jen tak pohybovat a užívat krásného počasí. Vítání jara, v zimě soutěž ve stavbě sněhuláka, sáňkování, koulování jsou také velmi oblíbené. Nezapomínáme také s dětmi oslavit jejich svátek – MDD.

Vycházky po okolí, pobyt na „Centrálním hřišti“, pobyt na „Oranžovém hřišti“, orientace v dopravních situacích na dopravním hřišti, návštěva kina, klubu „Céčko“ a akce muzea jsou také pro děti velkým zážitkem.

A co když prší? Nenudíme se …. Soutěže v „Člověče nezlob se“, fotbálku, různých deskových hrách, pěvecké soutěže, karneval, vyrábění dárků k Vánocům, upomínkové dárky pro budoucí prvňáčky a různé dekorační výrobky na výzdobu na Vánoce i Velikonoce, aktivně se účastníme prodejních akcí školy. Pořádáme i různé výstavy ve spolupráci s rodiči ve vestibulu školy. Velice oblíbená je i mikulášská nadílka, kde nesmí chybět ani náš čert. Před zimními prázdninami mají děti ve svém oddělení vánoční besídku.

V každém oddělení má družina k dispozici moderní počítače, které využívá ke zpestření dne. Vyhledávání na internetu, logické, postřehové a matematické hry jsou fenoménem dnešní doby.

Naše školní družina se zapojuje do různých výtvarných soutěží a téměř od počátku zpracovává zadaná témata z projektu „Recyklohraní“, shromažďujeme drobné elektro, vybité baterie a prázdné tonery. Po naplnění nádob je zajištěn odvoz. Jak již název „Recyklohraní“ napovídá, odevzdáváme věc i k recyklaci a ještě si u plnění úkolů hrajeme. Vedeme děti ke třídění odpadu a čistotě našeho životního prostředí.

Školní družina má na naší škole tradici a je oblíbenou zábavou na odpoledne pro každého žáka naší školy.

 

Personál školní družiny:

  1. oddělení Jitka Sasková
  2. oddělení Hana Plachá
  3. oddělení Lenka Hárovníková
  4. oddělení Hana Jirkovská, vedoucí vychovatelka
  5. oddělení Bc. Ivana Koláčná
  6. oddělení Jitka Petříčková
  7. oddělení Karolína Heřmánková, DiS
  8. oddělení Jitka Poláčková
  9. oddělení Lenka Linhartová