Školní poradenský tým

Školní psycholog

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Koordinátor inkluze

Školní speciální pedagog

ŠKOLNÍ PORADENSKÝ TÝM

KONZULATČNÍ HODINY

VÝCHOVNÍ PORADCI

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný-1. stupeň

                                   úterý     14:00 – 15:15

PhDr. Irena Najbrtová-2. stupeň

                                   úterý     14:20 – 15:15

METODIK PREVENCE

Mgr. Jana Matušková

                                   středa   13:30 – 15:15

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Jana Kmochová

                                   pondělí, středa   8:00 – 15:30

                                   pátek                   8:00 – 12:00

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Marcela Hubáčková, Jana Tichá