Školní poradenský tým

Školní psycholog

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Koordinátor inkluze

Školní speciální pedagog

ŠKOLNÍ PORADENSKÝ TÝM

KONZULATČNÍ HODINY

VÝCHOVNÍ PORADCI

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný-1. stupeň

pondělí    13:30 – 14:30                                    

Mgr. Lucie Nechvílová  -2. stupeň

pondělí    13:30 – 14:30                                   

METODIK PREVENCE

Mgr. Jana Matušková

úterý 13:30- 14:30

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Jana Kmochová

Po 7:30 – 14:30

Út 7:30 – 14:30

St 7:30 – 14:30

Čt 7:30 – 14:30

Pá 7:30 – 14:00

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Eliška Zemanová

středa 11:45 – 13:30