EU peníze školám

Součástí tohoto projektu byla tvorba  nových výukových materiálů pro podporu čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, finanční gramotnosti a využívání informačních a komunikačních technologií. Prostředky z projektu zároveň slouží pro modernizaci v oblasti techniky a učebních pomůcek.