Výzva 57

Projekt EU OPVK Výzva 57 – Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů se zlepší.

Tento projekt jsme podávali v srpnu 2015 v září 2015 nám byl schválen. Projekt je zaměřen na technické kompetence a pracovní dovednosti žáků a dále na podporu jazykových kompetencí pedagogů. 

Pedagogičtí pracovníci pokračovali ve vzdělávání cizích jazyků, tentokrát formou blended – learningové výuky. Dalším cílem tohoto projektu bylo podpořit rozvoj technických a manuálních dovedností žáků školy. Žáci dostali písemné podklady včetně technických výkresů a jejich úkolem bylo zhotovit řadu výrobků ze dřeva, plastů a kovů. K tomuto účelu škola získala k dispozici finanční prostředky na nákup nových pracovních stolů, nářadí a stavebnic. Následně byla provedena dokumentace žákovských výrobků.

Projekty z výzvy 57 je nyní ukončen, materiální prostředky i výukové postupy získané díky tomuto projektu budou pedagogové využívat i v budoucím období.