Projekt Erasmus + (jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků)

 Ve školním roce 2014/2015 byl naší škole schválen další, tentokrát jednoroční, projekt Erasmus+ KA1 zaměřený na jazykové pracovníků naší školy. Cílem projektu je zlepšit jazykovou vybavenost našich zaměstnanců především v anglickém jazyce, získat nové zkušenosti, osvojit si nové metody práce a tím následně zlepšit výuku cizích jazyků na naší škole. Zároveň doufám, že zvýšením jazykových kompetencí učitelů i žáků usnadní a rozšíří možnosti komunikace se zahraničními partnery. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Na přelomu března a dubna odstartoval první výjezd za studijním pobytem do Velké Británie. Této čtrnáctidenní mobility se účastnily paní učitelky Radka Kolářová a Gwellaouen Nedellec .Obě se účastnily jazykově metodického kurzu s nadšením. Cílovou destinací bylo krásné univerzitní město Exeter v hrabství Devon ve Velké Británii. Spolu s dalšími učiteli z celé Evropy navštěvovaly International Projects Centre (IPC), kde se zdokonalovaly v angličtině a metodách učení cizích jazyků. Seznámily se s učiteli z Francie, Turecka, Německa, Španělska, Rakouska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Slovenska a dalších států a mohly porovnat různé styly učení v různých zemích a předat si zajímavé informace. Součástí výuky byly i výlety na různá místa. Dartmoor – zamyšlená krajina proslavená knihou Pes baskervillský, románské lázně Bath, nádherné zahrady v Dartingtonu i odpočinková pláž Blackpool Sands byly vítanou změnou v náročném studijním programu.

Začátkem května se uskutečnil druhý výjezd za jazykově metodickým vzděláváním, tentokrát na ostrov Malta. Paní ředitelka Filipová společně s paní učitelkou Anetou Vavrincovou, Alenou Svobodovou a Petrou Brzákovou se účastnily dvoutýdenního jazykového kurzu zaměřeného na rozšíření znalostí anglického jazyka. Výuka probíhala ve čtyřhodinových blocích na jazykové škole IELS v městečku Sliema. Na dobu dvou týdnů se vrátily do lavic, staly se studentkami, psaly úkoly a poctivě se učily. Jazykové kompetence všech zúčastněných se výrazně zlepšily a zároveň načerpaly od místních lektorů i nové postupy a metody práce pro výuku cizích jazyků. Současně poznaly i krásy maltského ostrova při školou organizovaných výletech – historické městečko Mdinu, hlavní město Valletu, přírodní krásy – Modrou jeskyni a na ostrově Gozo Blue Window.

V srpnu 2015 se p.ředitelka Filipová zúčastnila jazykového kurzu francouzštiny v universitním jihofrancouzském městě Montpellier.

Projekt Erasmus+ bude pokračovat i na podzim nového školního roku, kdy se další učitelé vydají za vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto mobility jsou plánované do stejného místa na Maltě a do německého města Mnichov.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

Další projekty

Projekty Primární prevence soc. patologisckých jevů, Prevence kriminality, Recyklohraní

Projekty podporují zdravý životní styl a minimalizují výskyt negativních sociálních jevů.

Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol

Podpora zdravých stravovacích návyků

Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem