Kolíčkový den

DOPLNĚNÍ:

 

V rámci charitativní sbírky Kolíčkový den na podporu dětí s postižením se nám podařilo vybrat úžasných 9 964 Kč.

Navíc se námi zaslaná fotografie stala vítězem fotosoutěže Kolíčkový den 2023.

 

Fotografie k nahlédnutí: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/10515159

 

V úterý 17. října budeme pořádat charitativní veřejnou sbírku Kolíčkový den, která má za cíl vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mládeže s postižením a také šířit osvětu pro lepší komunikaci s lidmi s handicapem. V kampani je zelený kolíček vnímán jako symbol spojení zdravých lidí a lidí s postižením. Nadace Jedličkova ústavu veškerý výtěžek z prodeje zelených kolíčků předá dál v plné výši. Kolíček si lidé budou moci koupit za minimální příspěvek 50 Kč, což odpovídá nadačnímu příspěvku např. na 20 minut osobní asistence.

Zástupci školního parlamentu budou finanční příspěvek vybírat do originálních připravených kasiček v úterý 17. října ráno před vyučováním před budovou školy a v dopoledních hodinách ve třídách.

DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří

DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří je název druhého vzdělávacího programu, který absolvovali naši žáci. Projekt se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Čistírny odpadních vod jí každoročně zpracují desítky milionů metrů krychlových. Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Poškozují nejen kanalizační potrubí, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní vody. Celým programem žáky provedl kocour AGI, který je i symbolem celého projektu. Na závěr projektu byli všichni žáci odměněni malým dárkem.

Zdravý životní styl

Na přelomu října a listopadu se naši „šesťáci“ zúčastnili dvou projektů. Prvním projektem byla Zdravá 5. Je to unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Lektorka seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

 

 

Pravěk ve IV. A

V učebnicích vlastivědy najdete dost informací o pravěku, ale zažít si ho na svou kůži je přece jen lepší. Žít v jeskyni se dnes moc nedá, mamuty také nikde nenajdete, ale pravěké umění jsme si ve škole zkusit mohli. Pravěcí lidé kreslili na stěny jeskyní vše, co uměli a znali, obtiskávali tam své ruce, z kostí a zubů vytvářeli náhrdelníky, z hlíny tvořili první sošky… A o to samé jsme se pokusili v hodinách výtvarné výchovy i my. A pravěk nám byl zase o kousek blíž.

Z pravěku zdraví IV. A

Cesta kolem světa

Ve školním roce 2021/2022 se žáci 3.B vydali na „Cestu kolem světa“. Šlo o celoroční projekt, při kterém každý měsíc navštívili jinou zemi, seznámili se s její geografií, poznávali místní faunu a floru, všímali si kulturních odlišností, vyzkoušeli a sami uvařili jídla typická pro danou zemi, tančili, zpívali, sportovali, vyráběli… Projekt byl založen na práci ve skupinách, sdílení získaných informací, podporoval čtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti a dovednosti.

ETICKÉ DÍLNY 4. B

V úterý 22. 11. jsme měli ve třídě etickou dílnu s tématem Jak překonat starosti ve škole. Získali jsme spoustu zajímavých informací, zahráli si společně hry, při kterých jsme vzorně spolupracovali a dověděli se i něco o nás samotných. Získali jsme informace o rozdílech mezi laškováním, zlobením a šikanou. Řekli jsme si, jak postupovat v případě, když se nám bude dít něco nepříjemného a pro nás nepřijatelného. Ocitli jsme se na různých ostrovech, kde děti žijí jinak než my. Prožili jsme dvě hodiny, které byly přínosné pro třídní kolektiv.

Žáci 4. B

 

Pár obrázků ZDE: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9200464

Jak být dobrým kamarádem

Projekt (15. 9. 2022) – 3. B
Jak být dobrým kamarádem
V rámci školního preventivního programu se naše třída i v letošním školním roce zapojila do projektu Jak být dobrým kamarádem, jehož lektorka paní Pencová nás každoročně navštěvuje a my se na ni i jejího maňáska a pomocníka Ludvíka vždy moc těšíme. Program byl zaměřený na utužování vztahů mezi spolužáky a kamarádské vazby. Snažili jsme si prožít různé nepříjemné situace, abychom na vlastní kůži zažili, jak se může každý cítit v různých situacích i jak jim předcházet. Cílem projektu bylo, abychom si vědomě i nevědomě neubližovali, dokázali spolu dobře vycházet, vzájemně se respektovat a spolupracovat.

Bezpečně do školy – účast Městské policie Kolín

Projekt (15. 10. 2021) – 2. B
Bezpečně do školy – účast Městské policie Kolín
V rámci projektu Bezpečně do školy zavítali na besedu do naší třídy 2.B dne 15. 10. 2021 strážníci z místní kolínské služebny městské policie. Formou zábavných situací a her nám poskytli odpovědi na otázky týkající se různorodých možných nebezpečných situací v životě každého z nás. Po skončení setkání jsme si odnášeli vědomosti ohledně bezpečného chování v dopravě, chování k cizím lidem, ochraně zdraví i návody, jak se máme zachovat, pokud bychom byli pouhými svědky nepříjemných, nechtěných a nežádoucích situací.
Mgr. Růžičková

 

Z pohádky do pohádky – zámek Žleby

Projekt (19. 5. 2022)
Z pohádky do pohádky – zámek Žleby
třída 2.A a 2.B (19. 5. 2022)
Žáci tříd 2.A, 2.B se v rámci projektu Z pohádky do pohádky zatoužili podívat do pohádky alespoň prohlídkou nedalekého zámku, původního hradu, Žleby. V prostorách tohoto zámku se v nedávných dobách natáčela pohádka Nejkrásnější hádanka a Kouzla králů. Vzhledem k tomu, že se na pozemcích zámeckých zahrad nachází i přilehlá Obora Žleby, která je proslulá chovem bílých jelenů, zavítali jsme i sem. Ošetřovatelé nás názorně seznámili se životem a ochranou dravců i s činností záchranné stanice a my jsme měli možnost si vyzkoušet střelbu z luku i podržet v ruce vzácného dravce. Vraceli jsme se zpět do Kolína plni zajímavých zážitků a prožitků z krásného slunečného dne.
Mgr. Růžičková, Mgr. Matušková (tř. uč.)