Výměnný pobyt Francie

Výměnný pobyt ovlivní člověka i na několik let, ne-li do konce života. Přesně tohle platí pro žáky naší školy, kteří se zúčastnili výměnného pobytu s francouzskou školou z Dol-de-Bretagne. Tentokrát naši žáci nejeli do Francie, ale Francouzi přijeli za námi. Na nádraží jsme si naše přátele vyzvedli v úterý 26. března večer. Hned ve středu ráno následovala brzká cesta do školy, kde nás čekalo sportovní dopoledne, které jsme si velmi užili a oživili naše přátelství. Všechny následující dny byly velmi akční. Prošli jsme město Kolín a díky geocachingové hře jsme se seznámili s kolínskou historií, dále jsme podnikli náročný výlet do Prahy. Zde jsme Francouzům představili krásy naše hlavního města. Neméně zajímavá pro nás byla i návštěva Kutné Hory. Všichni obdivovali nejen chrám sv. Barbory, ale hlavně unikátní kostnici pod kostelem Všech svatých v Sedlci. Víkend trávili děti v rodinách.

Chtěli bychom velmi poděkovat rodičům, protože díky jejich úžasně bohatému programu měli žáci možnost poznat i jiná místa České republiky. Závěrečným bodem celého našeho pobytu bylo slavnostní zakončení v divadelním klubu Scapino. Zde byla pro všechny zúčastněné připravena výstava našich fotografií z průběhu celého týdne a také jsme mohli zhlédnout taneční vystoupení dvou tanečních skupin z naší základní školy. Tanečnicím moc děkujeme. Nejtěžším dnem pro všechny byl odjezd našich francouzských kamarádů. Následovalo už jen loučení, poslední objetí svých přátel a slzy. Doufáme, že tato skvělá přátelství vydrží ještě dlouho a jsme rády, že jsme mohly být součástí tohoto projektu.

Barbora Kulhánková a Mgr.Gwellaouen Nédellec

Návštěva Valdštejnského paláce

Dne 1. 4. 2019 třída 8. B měla možnost navštívit prostory Valdštejnského paláce a obdivovat krásu Valdštejnské zahrady v Praze. V hodinách občanské výchovy jsme se seznámili v Ústavě s úlohou Senátu Parlamentu České republiky, nyní jsme tato místa poznali na vlastní oči. Zajímavě nám bylo vyprávěno o jeho historii, ale i o dějinné postavě Albrechta z Valdštejna.


Mgr. Alena Svobodová

Návštěva Ekocentra Huslík

V pondělí 25. 3. třídy 6. A a 6. B navštívily Ekocentrum Huslík u Poděbrad. Dostali jsme možnost blíže poznat zvířata, o která záchranná stanice pečuje a dozvědět se jejich příběh. V učebně proběhl program Koncept ochrany volně žijících živočichů. Dostávali jsme úkoly k plnění, přemýšleli o životním prostředí a chování v přírodě.

Cestovali jsme vlakem, cestou nás p. učitelky seznamovaly s místními zajímavostmi – libickým hradištěm a jeho osudem, s historií poděbradských lázní, s léčebnými prameny, zámkem, s historickou postavou Jiřím z Poděbrad apod.

Celkem jsme ušli okolo 10km probouzející se přírodou. Takže jsme udělali i něco pro své zdraví. Bylo to fajn.

Za 6. třídy Mgr. A. Svobodová

Naše škola získala titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

Naše škola slaví veliký úspěch, získala titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ 1. stupně tj. nejvyššího stupně jakého lze dosáhnout pro období 2019 až 2021. Tento titul jsme získali poprvé. Je udělen Klubem ekologické výchovy v Praze a Ministerstvem školství za aktivní přístup a realizaci mnoha ekologických projektů pro žáky. V současné době na naší škole probíhá nadále ekologický projekt pod záštitou ministra školství Recyklohraní, jehož hlavním cílem je naučit děti i dospělé správně třídit elektroodpad. Dále se žáci účastní mnoha exkurzí, soutěží, v rámci hodin pracovní výchovy pečují o rostliny uvnitř budovy i o čistotu v okolí školy. Tento týden navštívily naše VI. třídy ekocentrum Huslík u Poděbrad. Mimo exkurze se ve všech předmětech se seznamují s ochranou přírody, rostlin, živočichů a s aktuálními problémy, sami zkoušejí navrhnout jejich řešení. Změnily se i prostory školy. Na každém poschodí byly nainstalovány mačkače pet lahví a nové koše na tříděný odpad. Co nás čeká? V dubnu to bude sběr papíru a kartonového materiálu a Den Země pro každý ročník. VII. ročníky navštíví Libický Luh, VIII. třídy pak pojedou do zoologické zahrady a VI. třídy pojedou navštívit město Prahu a skleník Fata Morgana. V neposlední řadě se na naší škole sejdou nejlepší řešitelé školního kola biologické olympiády kat. C a D. Je toho zkrátka mnoho. Chtěla bych poděkovat touto cestou vedení školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a žákům naší školy za jejich odhodlání se zapojit do různých ekologických aktivit a projektů, protože bez jejich ochoty pracovat nad rámec školních povinností, bychom nikdy nemohli tohoto skvělého úspěchu dosáhnout.

Koordinátorka EVVO Mgr. Lucie Nechvílová

Jednička má talent

Dnes proběhlo premiérové kolo soutěže ,,Jednička má talent“. Vystoupení, která si žáci připravili, byla velmi rozmanitá. Porota hodnotila kromě tance také např. operní zpěv, přednes básní, vtipů nebo psí dovednosti. Do finálového kola postoupily: Adéla Pospíšilová, taneční skupina NKDA a děvčata s Korejským tancem. Vystoupení proběhnou příští týden v úterý, moc se těšíme.

Za porotu,

Lucie Bílá, Jaro Slávik, Jakub Prachař

Zimní olympijské hry

Mezi nejoblíbenější hodiny tělocviku patří i ty na ledové ploše. 31. ledna se žáci a žákyně V. A a V. C vypravili společně na bruslení, aby poměřili své síly při „olympijských hrách“. Měli poctivě natrénováno a zasoutěžili si v několika disciplínách: rychlobruslení, krasobruslení, slalom, a dokonce zbyl čas i na utkání v hokeji. Nebruslící porota vše důkladně zhodnotila a ti nejlepší si odnesli zasloužené diplomy a medaile. Vítězi se ale stali všichni podle hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“

Za V. A a V. C Mgr. Klára Herelová a Mgr. Miroslava Koberová, třídní učitelky