Cesta kolem světa v ZOO Jihlava

Jeden krásný slunečný říjnový den se žáci třetích ročníků proměnili v mořeplavce a v rámci edukativního programu navštívili ZOO Jihlava. Na své „ Cestě kolem světa“ se seznámili nejen se zvířaty všech kontinentů, ale také s plodinami, typy písma a s jednotlivými lidskými rasami, na které při své plavbě narazili. Nechyběla samozřejmě ani prohlídka zvířecích expozic s mladými lvíčky, žirafami a opičkami.

     

Michaela Volková (tř. uč.)

S dětmi do lesa

Ve středu 26.9. se všechny páté ročníky naší školy zúčastnily akce lesní pedagogiky, kterou pro ně připravil Okresní myslivecký spolek v Kolíně ve spolupráci s lesnickou a dřevařskou fakultou ČZU z Prahy za podpory města Kolína. V Borkách se žákům věnovali speciální lesní pedagogové, kteří jim představili fungování lesa jako ekosystému, seznámili je s prací myslivců a lesníků a nechyběly ani hry a soutěže. Žáci si poslechli i ukázky loveckého troubení. Po zajímavém a poučném programu byly děti odměněny drobnými upomínkovými předměty.

     

Mgr. Klára Herelová

Atletický trojboj 4. a 5. tříd

20. září se naši žáci zúčastnili atletického trojboje základních škol. Všichni bojovali ze všech sil. Úsílí se vyplatilo, protože jsme vybojovali 8 medailí.

Mezi nejúspěšnější čtvrťáky patřil Tomáš Kučera, který vybojoval 1. místo v běhu na 50 metrů a 2. místo ve skoku do dálky. Mezi medailisty byly také Andrea Šrámková – 1. místo v běhu na 50 metrů, Karolína Černá – 1. místo v hodu kriketovým míčkem, Agáta Pokorná – 2. místo v hodu kriketovým míčkem a David Dundych – 3. místo v běhu na 50 metrů.

Z pátých tříd vybojovala Adéla Ševčíková 2. místo v hodu kriketovým míčkem a Anna Němcová 3. místo ve skoku dalekém.

Všem medailistům gratulujeme a ostatním zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 

Mgr. Helena Králová

První podzimní „Pracovky“

Jak oslavit první podzimní pondělí? Jak jinak, než pomocí tradičního podzimního ovoce. Žákům a žákyním z V. A k tomu stačilo sklidit jablka ze školní jabloně a poté, co je nejprve použili během výtvarné výchovy jako modely pro akvarelová zátiší, se všichni pustili do jejich zpracování: ve školní kuchyňce z nich vlastnoručně vytvořili chutné a voňavé štrúdly. Ti, kteří je nestačili spořádat už ve škole, jistě donesli křehkou výslužku i rodičům. A jak hodnotili svůj výtvor sami páťáci? Slovy jednoho z nich: „Mňam, čekal jsem, že to bude HORŠÍ.“ 

          

Klára Herelová

Gasparáda

V pátek 7. 9. 2018 se žáci 4. A a 4. B zúčastnili na Karlově náměstí divadelního představení Bajaja, které probíhalo v rámci tradičních oslav pantomimy – kolínské Gasparády. Děti se seznámily s netradičním pojetím klasické pohádky v provedení jednoho herce.

Mgr. J. Vítová a Mgr. H. Králová

Projekt READ MY T-SHIRT

Třetí a čtvrté ročníky se ke konci školního roku 2017/18 zúčastnily projektu, který nám otvírá oči a ukazuje, že angličtina je všude kolem nás. Chceme-li se učit, stačí mít otevřené oči.

Všichni dnes občas nosíme trička, která mají anglické nápisy. Ne vždy však víme, co na své hrudi nosíme. Již v průběhu roku s žáky luštíme vzkazy na jejich oblečení. Začátkem května jsme fotograficky zdokumentovali některé z těchto skvostů. Po zdlouhavém a pečlivém výběru jsme vytiskli 40 fotografií a přidali k nim volný překlad.

Žáci 4. A za podpory paní učitelky Kláry Herelové vytvořili plakáty a u příležitosti informativní schůzky rodičů pro předškoláky jsme vernisáží otevřeli výstavu pod názvem READ MY T-SHIRT. O atmosféru pravé vernisáže se pod vedením vychovatelky školní družiny paní Belzové postaraly družinové děti, které připravily občerstvení.

Na výstavě si můžete prohlédnout nejen fotografie triček, ale dozvíte se i něco o historii výroby a potisku trička nebo o rekordu zapsaném v Guinnessově knize.

V průběhu následujících dvou týdnů mají žáci naší školy možnost výstavu zhlédnout a prodiskutovat další varianty překladu. Na žáky třetích a čtvrtých ročníků ještě čeká zábavný úkol, kterým je kresba vlastního trička.

Tímto vřele děkuji všem, kdo nechali vyfotit svou hruď. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za podporu při výběru fotografií, jejich podporu při překladu, tisku, instalaci a prezentaci.

                

                     LÁSKA JE VŠUDE KOLEM.

          TAK VNÍMEJ TLUKOT SVÉHO SRDCE.                                           

 

                    

                      Omlouvám se za zpoždění.                                                                        TO JE PANĎÁCKÝ

                 Venčila jsem svého jednorožce.

Věra Šmejkalová, M. A. 

Přehlídka dravého ptactva

V pondělí 18. 6. 2018 se žáci ZŠ zúčastnili výukového programu o dravcích. Krátký výklad s ukázkami letu dravců se uskutečnil na atletickém stadionu v Kolíně, kam jsme se všichni společně vydali pěšky po první vyučovací hodině. Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými pohyby a hlukem. Zájemci si mohli vyzkoušet jejich přílet až na vlastní ruku, takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední. Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž jsme si zopakovali podstatné informace. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým. Těšíme se na příští setkání.

Mgr. Lucie Nechvílová

Exkurze do skláren

Dne 14. 6. 2018 proběhla exkurze třídy VIII. A do Poděbrad. V rámci volby povolání jsme se vydali do provozu skláren Bohemia Poděbrady, kde se žáci mohli inspirovat jednak krásou sklářského řemesla, ale i nabídkou rozličných učebních oborů jako je např. strojní mechanik, obráběč kovů, automechanik, elektrikář silnoproud. Nejdříve jsme se podívali, jak se tvoří skleněné nádoby foukáním a pak viděli i výrobu čistě strojovou. Prohlédli jsme si i sklad křemičitého písku, hlavní surovinu sloužící k výrobě skla. V poslední části prohlídky jsme sledovali úpravu povrchu skleněných výrobků broušením a pískováním. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou podnikové prodejny, kde jsme dostali malý dáreček.

Mgr. Lucie Nechvílová