Aktuální informace k provozu školy, které budou platit od pondělí 17. 5. 2021

  1. Končí rotační systém výuky, oba stupně se vrací k běžnému provozu
  2. ochrana úst, nosu – respirátor nebo rouška, ve vnitřních prostorech budov, venku nikoliv pokud by žáci byli od sebe 2 metry, výjimkou je TV venku při samotném cvičení (nikoliv nástup apod.)
  3. končí povinnost homogenity, vracíme se tedy ke zcela běžnému rozvrhu s dělením na jazyky, TV, provozu školní družiny apod.
  4. v jídelně též běžný provoz
  5. testování ATG testy pro oba stupně 1x týdně, tedy v pondělí + při příchodu neotestovaného žáka do školy později (u dveří do budovy 1. st. zajistí AP)
  6. pokyny k TV a HV zatím beze změn (cvičit lze pouze venku, nelze zpívat při HV)
  7. žáci v týdnu od 17. 5. do 21. 5.  vrátí zapůjčenou techniku pro distanční výuku, toto zajistí TU.

Při všech těchto úlevách se stále doporučuje omezit kontakty mezi žáky na nezbytné minimum, učitelé při dohledech budou dbát na to, aby žáci zůstávali ve své třídě, nevycházeli na chodbu a do jiných tříd, stejně tak při přechodu do jiné třídy a odchodu ze školy budou aktivně organizovat a usměrňovat žáky, dohlížet na zakrytí úst a nosu.

 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

od 17. 5. bude ukončena rotační výuka, oba stupně přejdou na klasickou prezenční výuku.

V této souvislosti prosíme o následující: každý strávník, který má zájem o obědy od 17. 5. 2021, si stravu přihlásí sám. Vzhledem k účtování na další měsíc by bylo vhodné toto udělat do pátku 14. 5. 2021.

Pokud nedojde opět k nějaké změně, bude stravné od června 2021 přihlášeno hromadně jako obvykle.

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Fungování školní jídelny od 3. 5. 2021

 

Všichni žáci I. a II. stupně ZŠ, a všichni zaměstnanci mají od 3. 5. 2021 přihlášeny obědy na celý měsíc. Každý strávník si sám odhlašuje stravu v době, kdy je doma na distanční výuce a nemá o oběd zájem.  /Zůstává  možnost odběru obědu do jídlonosičů pro žáky a zaměstnance na distanční výuce /.

 

POZOR – pokud dítě donese domů doklad od hospodářky školní jídelny, jde o nedostatek finančních prostředků na stravu a je nutné co nejdříve uhradit!

 

Výdej do jídlonosičů je posunut na čas od 13,45 – 14,00 hod.

Informace pro zákonné zástupce (rodiče) k provozu školy od 3. 5. 2021

Do školy se vrací 2. stupeň rotačně

Od 3. 5. prezenčně VII. A, B, C, VIII. A, B, C

Od 10. 5. prezenčně VI. A, B, C, D, IX. A, B, C

V týdnu, kdy žáci ve škole nebudou přítomni, bude probíhat distanční výuka tak, jako doposud

Výuka bude probíhat podle rozvrhu bez TV a zpěvu,  žáci budou mít náhradní program.

Žáci budou vybaveni jednou nebo dvěma rouškami podle doby pobytu ve škole.

Žáci provedou samotestování 2x týdně, tj. pondělí a čtvrtek – vždy v průběhu 1. vyučovací hodiny, pod dohledem učitele + AP.

Prostory školy budou průběžně dezinfikovány, větrány a použité testy budou hygienicky likvidovány podle pokynů MZ ČR.

Typy testů: Singclean (výtěrová tyčinka na kraj nosní dírky).

Při zjištění pozitivity bude žáku vystaveno potvrzení a žák odchází domů v doprovodu rodiče (do příchodu rodiče bude pozitivní žák v izolační místnosti pod dohledem) nebo sám po předem předloženém souhlasu rodiče. Při zjištění pozitivity u žáka při čtvrtečním testování odchází do karantény celá třída.

Rodič bezprostředně kontaktuje pediatra a ten zajistí další postup.

Pro žáky, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, je možná individuální konzultace.

Zápis z losování nespádových dětí pro doplnění dětí spádových ze dne 22. 4. 2021 – dle registračních čísel

Vážení rodiče,

jelikož došlo k několika nedorozuměním, doplňujeme informaci k již zveřejněnému seznamu:

Nejedná se o seznam přijatých dětí. Podle zveřejněných kritérií budeme přijímat přednostně děti ze školského spádového obvodu včetně spádových obcí, které o naši školu projevily zájem. Zároveň očekáváme dodání materiálů potřebných k odkladu, pokud o něj rodiče projevili zájem. Poté budou volná místa do 47 postupně doplňována z výše uvedeného seznamu podle vylosovaného pořadí. Řízení bude uzavřeno a zveřejněno  do 30 dnů od ukončení zápisu (16. 4. 2021).

 

Stáhněte si zápis z losování nespádových dětí dle registračních čísel:

Zápis z losování dne 22. 4. 2021 – dle registračních čísel

Informace pro zákonné zástupce (rodiče) k provozu školy od 12. 4. 2021

Do školy se vrací 1. stupeň rotačně

12.4. 2021-16. 4. 2021: I. A, B, C III. A, B, C V. A, B

19.4. 2021-23. 4. 2021: II. A, B, C IV. A, B, C, D V. C, D

Výuka bude probíhat podle rozvrhu bez TV a zpěvu,  žáci budou mít náhradní program.

Žáci budou vybaveni jednou nebo dvěma rouškami podle doby pobytu ve škole nebo ve školní družině.

Žáci provedou samotestování 2x týdně, tj. pondělí a čtvrtek – vždy v průběhu 1. vyučovací hodiny, pod dohledem učitele + AP.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od 1. RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí doložit zákonný zástupce potvrzením od lékaře

Pokud se žák nebude moci zúčastnit prezenční výuky z důvodu odmítnutého testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, škola však nemá povinnost žákovi zajistit distanční vzdělávání. Možná je dílčí podpora v podobě týdenních plánů, individ. konzultací apod. Zákonný zástupce v tomto případě požádá ředitelku školy o částečný individ. plán

Žáci, kteří budou v ranní družině, se otestují ihned po příchodu pod dohledem vychovatelky.

Prostory školy budou průběžně dezinfikovány, větrány a použité testy budou hygienicky likvidovány podle pokynů MZ ČR.

Typy testů: AG test typu LEPU (výtěrová tyčinka na kraj nosní dírky).

Při zjištění pozitivity bude žáku vystaveno potvrzení a žák odchází domů v doprovodu rodiče (do příchodu rodiče bude pozitivní žák v izolační místnosti pod dohledem) nebo sám po předem předloženém souhlasu rodiče.

Rodič bezprostředně kontaktuje pediatra a ten zajistí další postup.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky, můžou školu požádat o AG test s potvrzením
o výsledku testu.

Pro žáky, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, je možná individuální konzultace.

Provoz školní družiny bude zajištěn dle běžného rozvrhu ŠD.

Škola bude formu školní družiny zajišťovat ranní a odpolední program pro žáky rodičů, kteří jsou v systému vybraných profesí (IZS).