Akce školního parlamentu 2023/2024

ZÁŘÍ – volba zástupců ŠP ve 4. – 9. třídách

ŘÍJEN – volba rady ŠP, schůzky 1x měsíčně  – první úterý v 7.00 v učebně 2. B, plánování akcí na školní rok 2023/2024

            – 5.10. – 1. setkání Dětského parlamentu města Kolína ( Adéla Capouchová, Diana Knysh, Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml)

              – 17. 10. Kolíčkový den – charitativní veřejná sbírka, která měla za cíl vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mládeže s postižením a také šířit osvětu pro lepší komunikaci s lidmi s handicapem.

LISTOPAD – vyhodnocení Kolíčkového dne, při němž se vybralo 9 964 Kč

                    – 9.11. – 2. setkání Dětského parlamentu města Kolína ( Adéla Capouchová, Barbora Zikmundová, Nicolas Kiml)

                    – 21.11. – Den bez batohů

                    – 22.11. – florbal dívky 7. třídy

PROSINEC – 7.12. – vybíjená 4. třídy

                       – 7.12. – 3. setkání Dětského parlamentu města Kolína

                       –  8.12. – Adventní sportovní dopoledne pro 1. – 3. třídy

                      – 20.12- florbal chlapci 7.třídy

LEDEN – 9.1. – vybíjená 5. třídy + 4.B

              – 11.1. –  4. setkání Dětského parlamentu města Kolína

              – 12.1. – florbal dívky 8. třídy

              – 24.1. – florbal chlapci 8. třídy

ÚNOR – 15.2. – 5. setkání Dětského parlamentu města Kolína

BŘEZEN – hodnocení probíhajícího celoročního projektu Pomáháme mladším

                 – volba nových zástupců do Dětského parlamentu města Kolína – Jan Jeřábek, Anna Pospíšilová

DUBEN – 2.4. – 6. setkání Dětského parlamentu města Kolína

                – příprava na Den dětí – organizace, úkoly

 

Fotogalerie zde: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/11307876

 

 

CELOROČNÍ PROJEKT – POMÁHÁME MLADŠÍM

TŘÍDA KOMU POMÁHÁME CO DĚLÁME +

DATUM

Jména konkrétních žáků
5.B + 5.C 1.B 2.11. 2023

Podzimní tvoření

Natálie Bábindeliová

Tomáš Macháček

Ellen Krajíčková

4.A

 

1.A 10.11. 2023

Podzimní tvoření

Lucie Krejčí

Inka Erbenová

 

6.B

 

2.B 22.11. 2023

Výroba indiánských triček

 

Aneta Stará

Andrea Vokálová

Amálie Bešornová

Kateřina Kadlecová

8.D 2.A 29.11. 2023

Adventní vyrábění

Klára Bugajová

Aneta Trnková

Tereza Kabíčková

Šárka Růžičková

Josefina Ševčíková

Karel Wudy

9.A 2.C 13.12. 2023

Adventní vyrábění

Nicolas Kiml

 

Barbora Zikmundová

 

Michaella Berber

 

Nikola Sauerová 

 

Timofii Skunziak

 

6.A 3.A 7.2. 2024

Čtení se školním parlamentem

Jan Jeřábek

 

Vojtěch Břichnáč

 

Petr Skořepa

 

Emma Urbanová

 

Barbora Hollerová

4.B 2.C 14.2. 2024

Výtvarné tvoření

Chloupková Ester

 

Kazíková Izabela

 

Nechvíl Matěj

8.C 1.C 5.3. 2024

Velikonoční aktivity

Marina Ponomarová

 

Michal Buňka

 

Kristýna Kačírková

 

Sofie Hajnová

 

Nikola Božková

 

Rozálie Šlehobrová

8.B 2.B 8.3. 2024

Výroba přáníček k MDŽ

Adéla Capouchová

 

Anna Pohořelická

 

Anna Laurová

 

Natálie Chadimová

5.C

 

1.A 14.3. 2024

Jarní tvoření

Serynová Klára

 

Ellen Krajíčková

 

Evelin Diudiuk

 

Matěj Šovar

6.C 3.B 20.3. 2024

Velikonoční tvoření

 Lucie Jechová

 

 Natálie Jirků

 

Lenka Nerudová

 

Terezie Nováková

5.B 1.B 21.3. 2024

Jarní tvoření

Tomáš Macháček

 

Natálie Bábindeliová

5.C 1.A 17.4. 2024

Sportovní hry

Ellen Krajíčková

 

Klára Serynová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2024/2025 (aktuální informace)

PROBĚHNE

1. elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 21. 3.)

TERMÍN REGISTRACE: od čtvrtka 21. března 2024 do středy 3. dubna 2024

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Přihlášku do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 4. nebo 5. dubna 2024.

2. osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2024 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně 6. května 2024 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).

 

Recyklohraní

     Naše škole je přihlášena do programu Recyklohraní. V prosinci v rámci tohoto programu plnila 2.A s třídní učitelkou Mgr. Jarmilou Jeníkovou úkol Práce s metodikou Ekoabeceda aneb Malý průvodce světem plastových obalů.  V únoru druháci absolvovali recyklační výzvu Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie.  Za splnění úkolů tato třída získala pro naši školu celkem 500 bodů.

     Celá škola se zapojila do sběrné kampaně nepotřebných mobilních telefonů, která proběhla v měsíci lednu. Dětem se podařilo shromáždit 36 vyřazených mobilních telefonů, za tuto akci jsme získali 180 bodů.

     Aktuálně jsme v kraji mezi školami na 73. místě.

Poděkování za splnění úkolu Práce s metodikou Ekoabeceda aneb Malý průvodce světem plastových obalů

Poděkování za splnění úkolu Recyklační výzva_ Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Školního kola Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnili vybraní žáci 6. až 9. ročníků ve dvou kategoriích. Prošli rozřazovacím testem zaměřeným na gramatické jevy a slovní zásobu, porozumění textu i poslech. Nejúspěšnější z nich postoupili do ústního kola, ve kterém žáci hovořili o sobě, o vybraném tématu a popisovali vybrané obrázky.
Vítězové obou kategorií se zúčastnili kola okresního, které se konalo v DDM Kolín 5.3.2024. Ve velké konkurenci žáků a žákyň škol z celého okresu dosáhl velkého úspěchu Petr Málek z 8.C, který získal vynikající 5. místo z 19 soutěžících, s velmi těsným bodovým výsledkem na vítěze. V mladší kategorii se Dominik Němeček ze 7.B umístil na děleném 14. místě z celkového počtu 20 soutěžících. 
Gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších ročnících.
angličtinářky K.Herelová, L. Skalníková, S. Pohořelcová, P. Brzáková a S. Špinková