Adventní výlet na Karlštejn

V předvánočním čase jsme vyrazili s žáky 9.A, 7.A, 6.B a 5.C na výlet na hrad Karlštejn. Nikdo z nás ani nečekal tak zimní podmínky, jaké letos nastaly. Autobus s námi mistrně prokličkoval zimní krajinou a odměnou za dlouhou jízdu nám byla kouzelná atmosféra na vánočně vyzdobeném hradě. Prohlídka zahrnovala adventně připravené komnaty a součástí trasy byly i repliky korunovačních klenotů. Ocenili jsme spoustu zajímavých informací o životě na našem nejznámějším hradě a využili sněhové kulisy k přímo pohádkovým fotografiím. Všichni jsme se krásně předvánočně naladili. 
Mgr. Klára Herelová
Mgr. Michaela Flídrová

Výlet VII. A do Prahy

Ve čtvrtek 15.12. se 7.A vydala na kulturně-vzdělávací akci v terénu historické Prahy. Nejprve jsme si společně prošli Karlův most, žáci se dozvídali nebo sami přišli na to, co se děje v Klementinu, jak Karel IV. zajistil pevnost mostu a proč má hlavu na stranu, co vybojoval Bruncvík pro české země. Poslechli si pověst o pradlence Aničce, zastavili se u protipovodňových bariér, zjistili, kde sídlí politici a proč jsou na mostech věžičky. Našli ledňáčka, Bruncvíka i Jana Nepomuckého. Děti byly rozděleny do 4 týmů, během celé trasy mohly získat zlaťáky či drahokamy. Pak sedmáky čekala bojovka na Kampě. Vyzbrojeni mapičkami hledali různá stanoviště a plnili zadané úkoly. Objevili nové informace o sochách, stromech, miminkách, mlýnských kolech, o tom, co se děje na Kampě a kde spala anglická královna Alžběta II.

Vítězný tým byl samozřejmě jenom jeden, ale sladká odměna čekala na všechny. 

I přes mrazivé počasí jsme si výlet užili.

Z.Sahulková

Výlet 7.A do Prahy

Den otevřených dveří 2022

Ve čtvrtek 15. 12.  pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od 8.00 do 17.00 jsme se těšili na rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků, předškoláky, bývalé kolegy a žáky, naše přátele.  Do vánočně vyzdobených prostor školy dorazilo na 300 milých návštěvníků, mezi kterými byli zástupci města Kolína – paní Iveta Mikšíková a Petr Kesner či bývalá paní ředitelka Fialová. Rodiče mohli vidět každodenní práci našich žáků a pedagogů, popovídat si s nimi, prohlédnout si odborné učebny, projekty a absolventské práce žáků nebo prezentaci z naší fotogalerie.

Děti se svými p. učitelkami a vychovatelkami v adventním čase vyráběly, tvořily, stříhaly, lepily, aby pak mohly své práce představit či prodat na vánoční výstavě, která byla umístěna ve vestibulu školy.

V 16 hodin se konalo vystoupení našich žáků, které svou řečí zahájila paní ředitelka Filipová.

Programem nás provázela dvojice žáků z 8. A – Barbora Zikmundová a Nicolas Kiml.  1. odd. ŠD vše  odstartovalo  tanečkem  ,,Skřítkové, tesaři“. Tělocvičnou se rozléhal potlesk rodičů, kteří ocenili výkony účinkujících.  Diváci zpívali, bavili se a také se dojímali nad výkony svých dětí. Na úspěšném průběhu odpoledního vystoupení kromě všech vystoupivších a jejich p. učitelek a vychovatelek měla lví podíl paní učitelka Belzová.

Celé představení zakončila svým tanečním vystoupením ,,Last Christmas“ děvčata z 9. A. Poté se všichni se zvukem rolniček a zvonků v uších rozešli.

Obrázky k nahlednutí zde: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9273670

Vystoupení na vánočním dnu otevřených dveří