Výpadky BELLhopu

Vyjádření firmy BELLhop

Vážení zákazníci,
v uplynulých třech dnech docházelo i přes veškerou naši snahu k opakovaným výpadkům na našich serverech provozujících systém BELLhop.
 
V této chvíli jsme přesvědčeni, že je problém odstraněn a dnes již bude systém standardně fungovat.
 
Ještě jednou se omlouváme za vzniklé potíže. 
 
I nadále jsme v plné pohotovosti a vše pečlivě sledujeme.
 
S pozdravem Jan Šulák, jednatel společnosti

Zde oficiální dokument s omluvou od firmy BELLhop: BELLhop_omlouva_za_nedostupnost_systemu

Velikonoční koulení vajec

Po letošní vydatné pomlázce jsme si se třeťáky vyzkoušeli i tradiční anglický zvyk „egg
rolling“ – soutěž v kutálení vajec. Využili jsme k tomu příhodný kopeček v areálu školy a
vykoledované kraslice posloužily pro tuto netradiční zábavu. Takovou hodinu angličtiny si
všichni užili.
Klára Herelová

Velikonoční tradice koulení vajec
Egg rolling

Děti dětem

    Válka na Ukrajině vyvolala velkou sílu lidství. Češi posílají finanční dary na konta nadací, ubytovávají ukrajinské rodiny, organizují sběr oblečení, základních hygienických potřeb, potravin.

    Také naši školu tato situace nenechala chladnou. Školní parlament se rozhodl zaměřit na ty nejzranitelnější a věkově jim nejbližší – děti.

    Akce Děti dětem je sbírka věcí, které pomohou ukrajinským dětem při výuce a trávení volného času – pastelky, vodovky, tužky, fixy, pera, modelína, čtvrtky, omalovánky, sešity, společenské hry…… a  drobné osobní dárečky pro radost, které vyrobili žáci sami.

    Všechny nashromážděné věci budou předány zástupci z řad školního parlamentu přímo do vzdělávacích center pro ukrajinské děti, které v Kolíně vznikají za podpory CIC ( centra pro integraci cizinců) a Města Kolína.

Ukončení sbírky je 31.3.

 

 Mgr. Michaela Volková, koordinátor školního parlamentu

Informace o změně cen obědů

Změna částek za obědy – oficiální dokument

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2022 přistupuje školní jídelna k zvýšení cen stravného, a to takto:

žáci       7  –  10  let    Kč 26,-

            11  –  14  let    Kč 28,-

            15 +        let    Kč 30,-

                       

V případě, že platíte stravné svým dětem formou inkasa z účtu a máte sjednaný limit platby, je třeba ho zvýšit. Doporučuji limit na jednoho žáka minimálně Kč 1000,-.

Prosím ošetřete co nejdříve, v úterý 15. 3. 2022 bude inkasována platba na měsíc duben.

Děkuji Šulcová, hospodářka školní jídelny