Úvod

Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

Pondělí 2. září 2019

8.00 – 8.30       – zahájení školní docházky a školního roku

                        – uvítání rodičů a nových žáků paní třídní učitelkou

8.30 – 9.15       – první samostatné minuty dětí ve třídě

                        – seznámení rodičů s náplní činností ve ŠD, v případě zájmu, provedou přihlášení do školní jídelny

Úterý 3. září 

8.00 – 10.50     – první den ve škole – zkrácené vyučování do 9.35 hodin 

                        – družina do konce týdne již po skončení vyučování

Středa 4. září – pátek 6. září 

8.00 – 10.50     – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 

Od pondělí 9. září – vyučování podle rozvrhu

Oznámení

Prodej čipů

Ve čtvrtek dne 29. 8. 2019 bude zahájen prodej čipů pro vyzvedávání účastníků ze ŠD.

Čtvrtek od 8h do 14h (vychovatelky Plachá,Sasková – 2.oddělení).
Pondělí od 8:30h do 10h a od 12:30 do 15:30 (kancelář školy).
Cena 100Kč za 1ks.

Do ranní družiny bude možnost používat Kolínskou chytrou klíčenku, její načtení do systému je
zpoplatněno 50 Kč za 1 ks. V případě zájmu rodiče uhradí částku současně s částkou za čip,
načipování do systému bude provedeno během prvního týdne v září.
Čipy budou vydány pouze zákonným zástupcům, nikoli žákům.
Po dobu zkušebního provozu se vydávají 2ks na rodinu.