Pěvecká soutěž

Všechna naše oddělení školní družiny se dne 26. ledna 2018 přemístila do velké tělocvičny, kde následně probíhala pěvecká soutěž. Za každé oddělení byli vybráni zástupci. Soutěž uváděla paní vychovatelka J. Boláčková, fotografovala paní vychovatelka B. Belzová, hodnotily všechny paní vychovatelky a asistentky, dárky a sladkosti připravily paní vychovatelky H. Jirkovská a L. Hárovníková.

Děti byly spokojené a potleskem fandily vystupujícím. Bylo to prima.

     

Za ŠD B. Belzová, vychovatelka