2023/2024 – ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁŘÍ

Adaptační odpoledne 1. tř.

Sportovní odpoledne

ŘÍJEN

Kino

Drakiáda

Výtvarná soutěž Městské knihovny Kolín

LISTOPAD

Tvoření na den otevřených dveří, vánoční jarmark

Nácvik na den otevřených dveří   

Halloweenské tvoření

PROSINEC

Mikuláš, čert

Soutěž o nejoriginálnější betlém

Zdobení vánočního stromečku v OC Futurum

Adventní posezení

LEDEN

Kino

Soutěž o nejoriginálnější stavbu ze sněhu

ÚNOR

Karneval

Krmení zvířátek v přírodě

Valentýn

BŘEZEN

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

Čtyřboj ve společenských hrách    

Březen měsíc knihy – návštěva knihovny

Velikonoční výstava na plotě školy

DUBEN

Čarodějnice 

Duben měsíc bezpečnosti – návštěva hasičárny

Ukliďme kolem sebe – Den Země

KVĚTEN

Den matek

Turnaje v netradičních disciplínách

Poznáváme své okolí

ČERVEN

Den dětí – zábavné odpoledne

Závěrečné posezení

Průběžně výtvarné soutěže.

V jarních měsících péče o záhony na školním pozemku.