2022/2023

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁŘÍ
Adaptační odpoledne 1. tř.
Sportovní odpoledne

ŘÍJEN
Kino
Drakiáda
Výtvarná soutěž – Pohádkový Kolín

LISTOPAD
Výroba skřítka Podzimníčka
Tvoření na den otevřených dveří, vánoční jarmark
Nácvik na vystoupení
Kino

PROSINEC
Mikuláš, čert
Soutěž o nejdelší řetěz
Adventní posezení

LEDEN
Kino
Pěvecko-taneční soutěž

ÚNOR
Karneval
Valentýn
Spolupráce s DD

BŘEZEN
Výroba dárků pro 1. tř.
Čtyřboj ve společenských hrách
Návštěva knihovny

DUBEN
Velikonoce – jarní tvoření
Čarodějnice
Ukliďme kolem sebe – Den Země

KVĚTEN
Den matek
Turnaje v netradičních disciplínách
Poznáváme své okolí

ČERVEN
Den dětí – zábavné odpoledne
Závěrečné posezení

Průběžně výtvarné soutěže.