Adaptační kurz pro 6. ročníky Zbraslavice

Žáci a žákyně šestých tříd se se svými třídními tradičně účastní adaptačních kurzů, které jim usnadňují
přechod na druhý stupeň ZŠ. Ten letošní se konal od 9. do 11. září: v pondělí šesťáci vyrazili na cestu
vlakem, autobusem a pěšky do sportovního a rekreačního střediska ve Zbraslavicích, kde je čekaly tři
dny plné aktivit a her. I přes deštivý začátek se počasí umoudřilo a umožnilo si vychutnat i např.
atraktivní jízdy na kajacích po rybníce nebo oblíbenou paintballovou hru v lese. Lektorky pro ně měly
připravené i sportovní a teambuildingové hry, noční bojovku nebo orientační pochod. Tři dny
uplynuly jako voda a nyní už jsou všichni naplno zpět v rozjíždějícím se novém školním roce.

Za VI.A, VI.B a VI.C
Klára Herelová, Jana Votavová, Petra Brzáková, třídní učitelky