Dějepisná soutěž BART

Dne 17. 5. proběhla na 2. ZŠ v Kolíně dějepisná soutěž BART. Zúčastnilo se dohromady 17 čtyřčlenných týmů z Kolínska. Týmy byly tvořeny vždy žákem z každého ročníku. Letošním tématem byly ŽENY V DĚJINÁCH. Žáci měli možnost za pomoci celého týmu vyřešit několik vědomostních úkolů, vyzkoušet si práci s mapou (např.: zakreslování historických území a měst do slepé mapy), a také porovnávat historické fotografie. Za naši školu se účastnily dva týmy ve složení:

  1. tým: Dominik Charvát, Diana Knysh, Tomáš Klepal, Karolína Černá
  2. tým: Denis Vrablec, Kristýna Kačírková, Matyáš Svoboda, Martin Jonáš

První tým obsadil krásné čtvrté místo, druhý tým obsadil osmé místo.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Adam Bárta

Čtení

V pátek 12.5. naši školu navštívil herec Lukáš Hejlík se svým projektem Listování a celkem ve třech různých představeních seznámil děti s různými knihami – pro 1. až 3. ročník si připravil knížku Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, pro 4. a 5. ročník Dobrodružství strýčka Ludvíka a pro třídy druhého stupně přivezl životopis Usaina Bolta Můj příběh 9:58. 
Projekt Listování se snaží žáky motivovat ke čtenářství jako takovému a dokazuje, že čtení dnes ještě není mrtvá věc nebo ostuda. Vystoupení děti oslovilo a plná tělocvična často bouřila nadšením – obzvláště mladší děti, které se mohly do představení aktivně samy zapojit. 
K.Herelová
Dítě je na zádech herce s knihou

Sedmáci na Vyšehradě

Ve čtvrtek 11.5. se žáci 7.A a 7.B vydali na Vyšehrad a prožili zde zábavné i naučné dopoledne. Rozdělili se do skupin a už se těšili, jak za správné odpovědi získají pro svůj tým zlaťáky. V první části společně prošli napříč Vyšehradem a připomněli si české pověsti. Ve druhé části naší návštěvy hledali podle mapiček daná stanoviště a plnili zadané úkoly. Dozvěděli se, že rýhy na Táborské bráně jsou od vojáků na stráži, k čemu sloužilo cimbuří, že čert Zardan odnesl vyšehradského kněze za karban do pekla, proč se jmenuje Smíchov Smíchov či proč se Leopoldově bráně říká ,,Zbytečná“.  U rotundy svatého Martina si připomněli pověst o Martinovi a rozpomněli se i na to, že husa ,,kejhá“. Pozorně si prohlédli Myslbekovy sochy. Uhodli, jakou kouzelnou moc měla Libušina žába a kde uvízla dělová koule. Všichni známe pověst o Horymírovi. Ale je vůbec možné, aby Horymír na Šemíkovi skočil z takové výšky do Vltavy? Jestli si nejste jisti, zeptejte se sedmáků, ti to už vědí.

Mgr. Zuzana Sahulková

 

https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9794801

EKOPROGRAM CESTA ZA CHLEBEM

V rámci ekovýchovy jsme se se třídou 9.A vydali do Štolmíře u Českého Brodu, kde mají na návsi obecní kamennou pec a organizují kromě veřejného pečení chleba i program pro školy, kde si během celého dopoledne vyzkoušíte všechny kroky potřebné k upečení vlastního pecnu. Žáci poznávali druhy obilí, sami si namleli mouku, vyrobili kvásek, odvážili suroviny, těsto uhnětli a po vykynutí, sázení do pece a upečení se dočkali vlastních pekařských výrobků. Mnozí z nich ochutnávali už po cestě a ani nestačili dovézt domů.
Za 9.A Klára Herelová tř. uč.

chleba

Školní knihovna v provozu

Za pomoci rodičů a žáků naší školy jsme tento školní rok spustili provoz školní knihovny. V knihovně si jistě každý žák najde titul, který ho zaujme. V knihovně se nachází široká nabídka titulů, které jsou rozděleny nejen podle veku čtenáře, ale také podle žánru. Oslovit může také nabídka označená jako bestsellery, mezi ně patří např. Harry Potter, Deník poseroutky, Letopisy Narnie a mnoho dalších. Aktuálně se v knihovně nachází přes 800 knížek. Knihovna se nachází v přízemí druhého pavilonu. Knihovnu mohou žáci navštívit v pondělí a ve středu o velké přestávce a také ve středu od 13:50 do 14:20.
 
Všem, kteří nám pomohli vytvořit čtenářský koutek plný knížek, děkujeme. Těšíme se na všechny čtenáře.
 
 Mgr. Adam Bárta Mgr. Lucie Skalníková