Hrádek u Nechanic – Anglie ve východních Čechách

Žáci 7. A, B, C strávili  Škaredou středu na Hrádku u Nechanic.  Ve velikonočně vyzdobeném zámku jsme si připomněli  historii Velikonoc,  jejich zvyky a tradice. Paní průvodkyně nám prozradila, jak se vypočítá  datum jejich slavení, techniku zdobení vajíček, význam dnů svatého týdne a další zajímavosti týkající se těchto křesťanských svátků. 

Prohlédli jsme si  zámecké interiéry, prošli jsme si park tohoto letního loveckého sídla, nakoupili nezbytné suvenýry a velikonočně naladěni se vraceli domů.

Mgr. Z. Sahulková

Mgr. L. Skalníková

 

Obrázky ZDE:

https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9648109

 

 

Plechové pohádky

V pátek 10.3. zavítalo do naší školy divadlo Kordula. A začaly se dít věci. Během  představení „Plechové pohádky“ se staré kovové nádobí přeměnilo v hrad, prince, draka nebo namyšlenou princeznu.

Do děje se mohli  zapojit i samotní diváci, žáci 1. – 3. tříd. Ti měli také možnost si s plecháčky na konci pohádky pohrát. 
 

Plechová pohádka

 

Úspěch našich žáků – výhra v okresním kole Olympiády z AJ

Letošního školního  kola Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnilo rekordních 36 žáků ve dvou kategoriích. Soutěžící prošli dvěma koly a dva nejúspěšnější kandidáti naši školu reprezentovali v kole okresním, které proběhlo na Zámecké v budově DDM. Ve velké konkurenci žáků ostatních škol z celého okresu se můžeme pochlubit výrazným úspěchem – v kategorii 6. a 7. ročníků v okresním kole zvítězil „náš“ Petr Málek ze 7.C. Ve vyšší kategorii zaznamenal velmi dobrý výsledek s 9. místem Tomáš Klepal z 8.C.
Oběma ke skvělému úspěchu  blahopřejeme!
angličtinářky II. stupně Herelová, Pohořelcová, Skalníková a Brzáková
 

Anglická olympiáda

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín II., Bezručova 980
  2. Děti  z jiných nespádových obvodů a obcí, které zde mají sourozence a pokud to umožňují kapacitní možnosti školy
  3. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2023/2024 (aktuální informace)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2023/2024 (aktuální informace)

PROBĚHNE

  1. elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 27. 3.)

TERMÍN REGISTRACE: od pondělí 27. března 2023 do středy 12. dubna 2023

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Přihlášku do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 13. nebo 14. dubna 2023.

  1. osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2023 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně
12. května 2022 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).

Biologická olympiáda 2023

Dne 27.1.2023 proběhlo školní kolo biologické olympiády na naší škole. Tentokrát bylo stěžejním tématem „Druhy a stavba rostlinných plodů a klíčení jednoděložných a dvouděložných semen.“

Olympiády se účastnilo 21 žáků z druhého stupně a do okresního kola postoupili tito žáci: Neruda Lukáš, Urban Jan, Janečková Veronika a Procházka Jiří.

Děkujeme tímto všem, kteří se olympiády zúčastnili, a gratulujeme těm, kteří postoupili do okresního kola.