VII.A v Kutné Hoře

V rámci dějepisného projektu navštívila třída 7. A nedalekou historickou Kutnou Horu. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších českých královských měst. Nahlédli jsme do Vlašského dvora, bývalé královské mincovny a královského paláce, do jeho zahrad, do gotického chrámu sv. Barbory, ukázali si rodný dům Josefa Kajetána Tyla, ale snad největším zážitkem byl Hrádek – muzeum českého stříbra a středověký důl.

 V úvodu prohlídky jsme se seznámili se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. V prostoru původního velkého těžního stroje na koňský pohon tzv. trejvu jsme byli vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí tzv. perkytlí. Odcházeli jsme do štoly svatého Jiří, kde v hloubce zhruba 40 m procházíme 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Na zahradě Hrádku poté zhlédneme i tzv. havířskou osadu, tedy hrázděné a srubové stavby, přístřešky tzv. havířské kavny a především repliku nístějové pece s měchy – dobovou huť se svými zařízeními.

Byl to zážitek!

 Mgr. Alena Svobodová

Pár obrázků zde: https://eu.zonerama.com/1zskolin/1298703

UKÁZKA HÁZENÉ

Ve dnech 10., 11. a 17. října se žáci 1. stupně zúčastnili ukázky v miniházené.

Pod vedením krajského trenéra a manažera SKSH Jana Pokorného si žáci vyzkoušeli některá průpravná cvičení, seznámili se se základními pravidly miniházené a vyzkoušeli si i samotný zápas.

V návaznosti na již zmíněné ukázky se naše škola rozhodla zapojit do turnajů Školní ligy.

V průběhu školního roku se uskuteční 3 turnaje a žáci 1. -3. tříd a 4.-5. tříd tak budou mít šanci změřit své síly a dovednosti se zástupci ostatních přihlášených škol.

První zápas nás čeká již 15. 11. 2023, tak nám držte pěsti. 

Obrázky: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/10541992

Tereza Pekařová

Kolíčkový den

DOPLNĚNÍ:

 

V rámci charitativní sbírky Kolíčkový den na podporu dětí s postižením se nám podařilo vybrat úžasných 9 964 Kč.

Navíc se námi zaslaná fotografie stala vítězem fotosoutěže Kolíčkový den 2023.

 

Fotografie k nahlédnutí: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/10515159

 

V úterý 17. října budeme pořádat charitativní veřejnou sbírku Kolíčkový den, která má za cíl vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mládeže s postižením a také šířit osvětu pro lepší komunikaci s lidmi s handicapem. V kampani je zelený kolíček vnímán jako symbol spojení zdravých lidí a lidí s postižením. Nadace Jedličkova ústavu veškerý výtěžek z prodeje zelených kolíčků předá dál v plné výši. Kolíček si lidé budou moci koupit za minimální příspěvek 50 Kč, což odpovídá nadačnímu příspěvku např. na 20 minut osobní asistence.

Zástupci školního parlamentu budou finanční příspěvek vybírat do originálních připravených kasiček v úterý 17. října ráno před vyučováním před budovou školy a v dopoledních hodinách ve třídách.

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA NA JEDNIČCE

Ve dnech 18. – 22. září naši školu navštívilo 10 žáků a dvě kolegyně z německého městečka Schwepnitz. To se nachází nedaleko města Kamenz, které je zároveň partnerským městem města Kolína. Někteří z našich německých kamarádů byli ubytováni na zimním stadionu, někteří v hostitelských rodinách našich žáků. Společně jsme si užili báječný týden plný aktivit. Děti si k sobě vzájemně našly cestu, bez problémů se dorozumívaly v anglickém jazyce.

    Naše hosty uvítala paní ředitelka v interaktivní učebně. Poté čeští i němečtí žáci představili své prezentace o své zemi, škole, slavných osobnostech. Prezentace byly zdařilé, poučné a mnohdy i vtipné. Celé úterní dopoledne jsme německé žáky zapojovali do výuky. Především se jednalo o výuku cizích jazyků, tělesné, hudební a sportovní výchovy. Po obědě v naší školní jídelně jsme uspořádali turnaj ve vybíjené a pak se zchladili v plaveckém areálu Vodního světa. Pro středeční dopoledne si naši žáci pro své kamarády připravili komentovanou procházku Kolínem. Také jsme navštívili synagogu s výkladem v angličtině, následoval milý proslov a uvítání na radnici  panem starostou.  Odpoledne se nám protáhlo až do podvečerních hodin. Děti si v česko-německých skupinkách nakoupily suroviny a každá skupinka společně připravila jeden německý a jeden český pokrm. Nakonec vzniklo osm báječných jídel, které jsme po prezentaci receptů a postupu přípravy ochutnali. Nikdo se neupejpal a neostýchal. Přestože bylo již šest hodin, viděli jsme spokojené tváře a školou se šířila dobrá nálada. Ve čtvrtek jsme vyrazili do Kutné Hory. Společně jsme objevovali památky UNESCO, toulali se uličkami a závěrem navštívili České muzeum stříbra. Asi nejhezčím okamžikem celého pobytu bylo spontánní přání dětí zdržet se v zahradě nad Jezuitskou kolejí.  Zorganizovaly si hru NINJA a společně se výborně bavily.

   Nyní už zase vše běží ve svých kolejích a všichni se těšíme, že příští podzim vyrazíme za svými německými kamarády.

                                                                 Petra Brzáková

                                                                 Lucie Skalníková

 

Stejně jako třída 6.C, tak se i třída 6.A vypravila na adaptační kurz do Zbraslavic. Program založený na podpoře fungování kolektivu, poznávání se navzájem a sportovních aktivitách se opravdu vydařil.  Počasí nám přálo, vyzkoušeli jsme si spoustu netradičních her, aktivit a různých sportovních disciplín. Nechyběl ani táborák, koupání a noční bojová hra. Při společném hodnocení nikdo nelitoval, že se výjezdu zúčastnil. Největším přínosem bylo nenásilné začlenění nových žáku do kolektivu a pro mě – novou třídní učitelku – poznání dětí v jiném než školním prostředí.

                                        

                                                      Petra Brzáková

 

Adaptační kurz Zbraslavice

Žáci a žákyně 6.C se minulý týden zúčastnili adaptačního kurzu, který jim usnadní přechod na druhý stupeň ZŠ. Ve středu šesťáci vyrazili na cestu vlakem a pěšky do sportovního a rekreačního střediska ve Zbraslavicích, kde je čekaly tři dny plné aktivit a her. Počasí nám letos ukázkově přálo a umožnilo si vychutnat i např. atraktivní jízdy na kanoích a paddleboardech po rybníce nebo oblíbenou paintballovou hru v lese. Instruktoři pro ně měli připravené i sportovní a teambuildingové hry, lezeckou stěnu, lukostřelbu a zip line ve výšce 10,5m, nebo noční bojovku. Tři dny uplynuly jako voda a nyní už jsou všichni naplno zpět v rozjíždějícím se novém školním roce.

Mgr. Klára Herelová, tř. uč. VI.C

 

Děti
Děti

Ředitelské volno

Vážení rodiče a žáci,  dovolte mi, abych vám oznámila, že na den 29.9.2023 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno. Škola, školní družina i školní jídelna bude tento den mimo provoz. 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy
Základní škola Kolín II., Bezručova 980
Bezručova 980
280 02 Kolín 2
 

Koncert písní z večerníčků

Žáci III. A třídy vyjeli hned první školní den 4.9. na koncert plný skladeb a písní z večerníčků.  Poslechli si nejen Macha a Šebestovou, Rákosníčka či Krkonošské pohádky, ale i další známé či neznámé skladby. Během cesty k Obecnímu domu, kde se celá akce odehrála, mohli všichni zhlédnout architekturu památek Prahy. Obdivovali monumentální skvost Jindřišské i Prašné brány. Prošli podloubím České národní banky, která je provedla až k Obecnímu domu.

Žáci III.A a paní učitelka M. Procházková

 

Děti na koncertě