VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO DĚTI IZS V NAŠÍ ŠKOLE

Naše škola „Jednička“ byla opět v pohotovosti i o velikonočních prázdninách. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Kolín II., Bezručova 980 si připravili pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému kromě jiného i zážitkový program ve školní dílně  a to výrobu ptačího krmítka ze dřeva a tácku pod kávu. Výrobky si děti s radostí odnesly domů. Odpolední aktivity se díky krásnému počasí odehrávaly na čerstvém vzduchu ve venkovním areálu školy. Výborný velikonoční oběd
a svačinu nám připravili pracovníci školní jídelny. Při odchodu dostaly děti zaslouženě velikonoční odměnu v podobě sladkostí a na památku fotky ze školní dílny.

Pedagogičtí pracovníci základní školy

Velikonoční dílny pro děti IZS

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 12. 4. 2021 nastupují žáci prvního stupně na rotační prezenční výuku.

Obědy všech žáků 1. stupně budou PŘIHLÁŠENÉ a podle docházky si každý žák ODHLÁSÍ dny, kdy bude na distanční výuce.

Platí i pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

 

 

Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce a obědy budou mít ODHLÁŠENÉ.

Pokud budou mít zájem o odběr obědů do jídlonosiče, tak si obědy musí PŘIHLÁSIT.

Výdej bude probíhat po výdeji obědů všem žákům 1. stupně, tj.  13.15 – 13.45 hod.

ZÁPIS DO PRNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍROK 2021/2022

Datum konání. 1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

Vážení rodiče,

klikněte na odkaz Online zápis do školy a zaregistrujte dítě:

TERMÍN REGISTRACE: od  čtvrtka 1. dubna 2021 do středy 14. dubna 2021

Zde se Vám zobrazí formulář, kde vyplníte všechny potřebné údaje a ten se následně odešle do systému školy. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail škola zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Zápisový lístek do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy s ID: mf5gixt (z osobní datové schránky, NE firemní)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na: reditelstvi@1zskolin.cz
  3. osobně, na základě Vámi vyplněného připravenou tištěnou podobu a vy podepíšete ve vybraném čase dne 15. nebo 16. dubna 2021.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce, kde je uveden trvalý pobyt.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. 4.  2021 doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

 

Sdělení školní jídelny

Dne 1. 4. 2021 školní jídelna vaří pouze pro děti zaměstnanců IZS, zaměstnance školy a cizí strávníky. Žáci na distanční výuce mohou oběd odebrat, ale pouze za nedotovanou cenu Kč 50,-. Výdej pro tyto žáky bude zároveň posunut na dřívější dobu, a to od 12,00 – 12,30 hod.

V případě vašeho zájmu o  stravu doplatek ve výši Kč 23,- předáte v hotovosti paní hospodářce nejdéle do 31.3.2021.

 

Režim školní jídelny po Velikonočních svátcích se zatím nemění, sledujte prosím internetovou  stránku naší školy.

Zápis do prvních tříd 2021/2022

Zápis do prvních tříd bude ve dnech 1. – 16. 4. 2021
z toho elektronická registrace 1.4. – 14. 4. 2021 kliknutím na odkaz: Zápisy Online (odkaz bude zpřístupněn 1.4.2021)
a následné osobní setkání 15. a 16. 4. 2021 po předem zaregistrovaném termínu, kde doplníte Žádost o přijetí, popřípadě vyplníte Žádost o odklad školní docházky, Zápisový lístek do školní družiny
přesnější informace viz. příloha ZDE: informace k zápisu 2021-2022-2. verze

Sdělení školní jídelny

Školní jídelna od 1. 3. 2021 dále vaří pro cizí strávníky, pedagogy a žáky na distanční výuce. 

Pokud máte o stravu zájem a nemáte přihlášeno, objednejte si ji během pondělí 1. 3. na strava.cz, popřípadě telefonicky.  Oběd tím bude přihlášen od úterý 2. 3. 2021.

POZOR do odvolání vaříme jen hlavní jídlo, bez možnosti výběru.

Výdej do jídlonosičů bude probíhat pro ty, kteří si stravu objednali, popř. objednají, v době 

od 12,30 do 13,45 hod.

Vstupujte prosím do jídelny řádně chráněny respirátory. Mladší děti chirurgickými rouškami. Neradi bychom skončili v karanténě a nemohli vám uvařit. Předem děkujeme.

 

 

Růžena Jirková,

vedoucí školní jídelny