Soutěž

Kopidlenský kvíteček

První úspěch našich žáků v soutěži s přírodovědnou tématikou a to nejen v teoretických znalostech. Soutěžní tým dívek Adéla Jedličková, 9. tř., Markéta Dušková, 9. tř. a Aneta Hynčicová, 8. B třída musel předvést i praktické dovednosti
a jako nováček ve výše uvedené soutěži obsadil 2. místo. Mezi jednotlivci Markéta obsadila 1. místo a Adéla 3. místo. Celému týmu patří velká gratulace a dík 
za příkladnou reprezentaci školy.

Pochvala zároveň patří i soutěžnímu týmu chlapců ve složení J. Gač, J. Hába 
a D. Kopecký z 8. B třídy, který reprezentoval školu v soutěži Kopidlenský kapřík, 
a obsadil pěkné 9. místo.

Podrobné výsledky můžete sledovat na webovém portálu Zahradnické školy v Kopidlně v jednotlivých soutěžních sekcích.

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný – garant soutěže