TPCA

Firma Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o.  poskytla naší škole částku 17 000,- Kč. Tato částka bude využita na nákup her stavebnic a sportovních potřeb pro naší školní družinu.

 

Mikuláš 2016

Devátá třída si 5. 12. připravila pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Mikuláš hodné děti pochválil a andělé rozdávali sladké odměny. Zlobivé děti byly pokárány čerty. Některé třídy nám recitovaly, zpívaly dokonce jsme viděly i čertovský tanec. Mikulášské rejdění se nám moc povedlo a všichni jsme si ho užili. Podívejte se na fotky v naší galerii.

Natálie Krupková, Viktorie Proňová – žákyně IX. třídy

2. A

Že třída 2 .A drží pěkně pospolu se ukázalo při sobotní akci, kdy rodiče přivedli své šikulky do haly Spojů v Kolíně, kde se konalo basketbalové utkání BC Geosan Kolín. Naši pohádkoví hrdinové v poločase zatančili vánoční taneček s překvapením a roztleskali tím celé publikum. Ne jeden hráč vykukoval zvědavě z šatny, kdo to tam pod košem rozjíždí. Na závěr nechybělo vítězné plácnutí s kolínskými baskeťaky a také společná fotka.

Utkání

Zpráva o florbalovém turnaji 

Ve středu 30. 3. proběhl florbalový turnaj tříd druhého stupně, jehož organizace se ujal školní parlament. Výsledky: první místo vybojovala 7. A s 15 body, na druhém místě se umístili deváťáci s 9 body, třetí příčku obsadili osmáci s 9 body, na čtvrtém – bramborovém místě se umístila 6. B se 6 body, na místě pátém 7. B se 4 body a tabulku uzavřela třída 6. A s 1 bodem.

Velké poděkování patří paní učitelce Šafrankové, která na celý turnaj dohlížela a pomáhala rozhodčím.


Zápis – Sdružení rodičů při ZŠ Kolín II, Bezručova 980 – 1.11.2016

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny

Celková vybraná částka za školní rok 2015/16 = 103.800,- Kč (průměrný příspěvek na jedno dítě 242,50 Kč)

Na účtu Sdružení rodičů je k 31.10.2016 zůstatek = 9.031,- Kč.

Vybrané finanční prostředky byly využity na nákup:

 • příspěvek na Mikulášský večírek 4.000,- Kč
 • permanentka na kluziště a dopravní hřiště 4.000,- Kč
 • potisk triček 3.618,- Kč
 • výukové materiály pro data-kabinet 11.980,- Kč
 • nákup úložných skříněk do učeben 36.180,- Kč
 • nákup her, stavebnic a hraček do školní družiny 6.000,- Kč
 • nákup výstavních panelů (3 ks) 12.948,- Kč
 • projekt Land Rover 929,- Kč
 • nákup sportovních potřeb 13.493,- Kč

Pro školní rok 2016/17 byl odsouhlasen minimální příspěvek ve výši 300,- Kč na jedno dítě.

Zástupci rodičů na schůzce odsouhlasili využití vybraných finančních prostředků ve školním roce 2016/17 v níže uvedené posloupnosti:

 • permanentka na kluziště a dopravní hřiště 4.000,- Kč
 • příspěvek na Mikulášské odpoledne 4.000,- Kč
 • nákup úložných skříněk do učeben 40.000,- Kč
 • nákup TV+CD (2 ks) do školní družiny 15.000,- Kč
 • nákup tiskárny do školní družiny 2.500,- Kč
 • nákup hracího koberce (2 ks) do školní družiny 7.000,- Kč
 • nákup fotbálku na chodbu 10.000,- Kč
 • nákup her, stavebnic a hraček do školní družiny 7.000,- Kč
 • nákup přehrávače do školní družiny 2.000,- Kč

Vedení školy informovalo o níže uvedených aktivitách:

 • nejúspěšnější zápis do 1.tříd pro školní rok 2016/2017 (otevřeny 4 třídy)
 • projekt Erasmus (žádost bude podána v lednu/únoru 2017) – vzdělávání dětí a učitelů v Aj
 • proběhla obnova zahrady, oplocení, vjezdových vrat, venkovních zpevněných ploch a nákup kamerového systému (finanční příspěvek zřizovatele – město Kolín)
 • projekt „Šablony“ – pomoc psychologa ve škole, zlepšení čtenářské gramotnosti
 • projekt „Inkluze“ – podpora žáků ze sociálně slabších rodin, asistenti pro učitele, individuální vzdělávací plán, výukové materiály
  8.12.2016 se uskuteční „Den otevřených dveří“
 • zavedení elektronických žákovských knížek na II.stupni

Na schůzce proběhla volba nového předsedy a místopředsedy Sdružení rodičů. Na pozici předsedy byla jednohlasně ze všech zúčastněných (dle prezenční listiny) zvolena paní Břečková Alena. Na pozici místopředsedy byla jednohlasně ze všech zúčastněných (dle prezenční listiny) zvolena paní Jendželovská Jana. Předání dokumentů proběhne dne 11.11.2016. Předáním dokumentů začnou paní Břečková a paní Jendželovská zastávat zvolené pozice. Paní Lasíková k 11.11.2016 ukončí svoji práci na pozici předsedy Sdružení rodičů.

Zapsala: M. Lasíková, tel.: 724 787 415