Jazykové projekty pokračují

Ve školním roce 2014 – 2015 byl naší škole schválen další, tentokrát jednoroční, projekt Erasmus+ zaměřený na jazykové vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků naší školy. Cílem projektu bylo zlepšit jazykovou vybavenost našich zaměstnanců především v anglickém jazyce, získat nové zkušenosti, osvojit si nové metody práce a tím následně zlepšit výuku cizích jazyků v naší škole. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. V listopadu 2015 bude po napsání závěrečné zprávy ukončen.

V průběhu jednoho roku jsme uskutečnili pět dvoutýdenních výjezdů do zahraničí a pilně studovali cizí jazyky.

Na přelomu března a dubna odstartoval první výjezd za studijním pobytem do Velké Británie. Cílovou destinací bylo univerzitní město Exeter v hrabství Devon. Výuka probíhala v International Projects Centre (IPS), kde se dvě paní učitelky zdokonalovaly v angličtině a především v metodách učení cizích jazyků společně s učiteli z dalších států.

V květnu se uskutečnil druhý výjezd za vzděláváním, tentokrát na ostrov Malta. Čtyři pedagogičtí pracovníci navštěvovali výuku zaměřenou na rozšíření znalostí anglického jazyka na jazykové škole IELS v městečku Sliema.

V průběhu letních prázdnin zdokonalovala svoje jazykové znalosti francouzštiny paní ředitelka. Výuka probíhala v universitním jihofrancouzském městě Montpellier v renomované jazykové škole ILLA.

Začátkem nového školního roku jsme zlepšovali jazykové kompetence v německém jazyce. Jazykový kurz se uskutečnil na Goethe – institutu v Bavorské metropoli Mnichově. Kurz měl velmi vysokou úroveň a byl pro vyučující německého jazyka naší školy velkým přínosem.

Pátého a zároveň posledního výjezdu se zúčastnili čtyři zaměstnanci naší školy. Jazykové vzdělávaní v rámci projektu zakončili opět na ostrově Malta návštěvou jazykové školy IELS v městečku Sliema.